ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 9, 2015

ยืนเด่น โดยท้าทาย: ตอน จิตสำนึก นักสู้ (บทกวีที่คม แทงลึก ของคุณไม้หนึ่ง)

No comments:

Post a Comment