ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 9, 2015

ความเป็นอิสระของตุลาการ ที่ถูกทำลายในประเทศกะลาแลนด์

คำกล่าวสุนทรพจน์ของนายเบรดเวดเนฟ นายกรัฐมนตรีของสหพันธรัฐรัสเซีย ที่คนในกะลานิเซีย ต้องพิเคราะห์ด้วยความระมัดระวังในภาษาทางการฑูตนี้.
หลักการตวามเป็นอิสระขั้นพื้นฐานของฝ่ายตุลาการ และพนักงานอัยการ หรือ The Basic Principles on the Independent of Judiciary, และหลักการต่างๆที่เกี่ยวกับนักกฏหมาย และทนายความ และอีกหลายๆหลักการที่ประกาศและบังคับใช้แล้วโดยนานาชาติ และองค์การสหประชาชาติ.........................................................................ฯ

จนมาถึง The Bangalore Principles ECOSOC Resolutions, 23/2006: The Implementation Measures or The Lusaka Measures, 20 January 2010 ที่วันนี้ล้วนแล้วแต่ เป็นกฏแน่นอนตายตัว ที่ใช้บังคับกันไปในนานาชาติ และ ทั่วโลก มีที่เดียวในโลก ที่แสดงอาการฝ่าฝืน และเป็นนักเลงโต ไม่ยอมรับหลักเกณฑ์เหล่านี้ อันมีที่มาจากกฏหมายแกนหลัก ที่ประกาศใช้โดยนานาชาติ และองค์การสหประชาชาติ ที่รวมเรียกว่าเป็น [Human Rights Law] นั่นก็คือ ที่ กะลานิเซียแลนด์...................................ฯ

ผลที่ได้รับก็คือ การ Sanctions โดย องค์การสหประชาชาติ และ นานาชาติ ก็ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ประเทศ ที่คนในกะลานิเซียแลนด์ เข้าใจว่า เป็นมหามิตรเช่น รัสเซีย และแม้แต่ จีน โดยคิดว่าเขาจะเล่นกับคุณ ล้วนเป็นความเข้าใจที่ผิดมหันต์ เกี่ยวกับรัสเซีย และ คนของรัสเซีย........................................................................................ฯ

คุณๆทั้งหลาย ต้องจดจำ กรณีนายวิตเตอร์ บรู๊ชค์ (สายลับสองหน้านักค้าอาวุธ ที่ฮอลลี่วู๊ด นำมาสร้างหนังป้ายสี ให้เป็นยักษ์ เป็นมาร ) แล้วประเทศกะลานีเซียแลนด์ ส่งตัวเขาให้สหรัฐอเมริกา เพื่อไปจัดการ ท่ามกลางเสียงคัดค้านของ มหาชนชาวรัสเซีย..................................................................................................................................ฯ

คนรัสเซียมิได้มีความจดจำในสมองที่สั้น เหมือนคนในกะลานิเซียแลนด์ "ท่านผู้นำ" กรุณากลับไปนั่งอ่านคำกล่าวปราศัย หรือ สุนทรพจน์ ของนายเมดเวดเนรฟ นายกรัฐมนตรีของสหพันธรัฐรัสเซีย ที่มาเยือนในคราวนี้ หลายๆรอบ ด้วยความพินิจพิเคราะห์ ปูติน, เมดเวดเนรฟ และวิคเตอร์ บรู๊ชค์ ต่างเป็นเพื่อนสนิทกัน ตั้งแต่ถูกถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูใน Orphanage ของรัฐ ในประเทศโซเวียตรุสเซีย เขาย่อมเจ็บร้อนแทนกันอยู่ในใจลึกๆ และไม่มีวันจะให้อภัยคนในกะลานิเซียแลนด์....................ฯ

การเที่ยวไปทึกทักเอาว่า "เขาจะเป็นมหามิตรของเรา" จึงเป็นความคิดที่ผิดมหันต์ เขาจะเป็น "มหามิตรของคุณ ตราบเท่าที่คุณจ่ายเขาอย่างงามเป็นเงิน หรือสิ่งของที่แลกเปลี่ยนได้ เป็นเงิน เป็นทอง มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ".........................................ฯ

คนรัสเซีย รู้จักกับคำว่า "Siamese Talk" ดียิ่งกว่าใครๆ เพราะมีรอยด่างในทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัย กันมา ผม คงไม่ต้องสาธยายในที่นี้ให้เปลืองเวลา ผู้อ่านทุกๆท่าน ไปค้นคว้าเอาเองได้ ที่เขาไม่อาจเล่นกับเรา "แบบร่วมหัวจมท้าย " ได้ เพราะ......................................................................................................................................ฯ

๑. คุณฝ่าฝืนกฏเกณฑ์ของโลกที่นานาชาติ และสหประชาชาติ ประกาศและบังคับใช้......................................................................................................................................ฯ

๒.รัสเซีย เป็นหนึ่งใน Big Five ขององค์การสหประชาชาติใน Security Council หรือ คณะมนตรีความมั่นคง (ผู้บริหารสูงสุดขององค์การสหประชาชาติ) เขาจะยอมให้ผู้บริหาร [เถื่อน] ของกะลานิเซียแลนด์ กระทำการหักหาญฝ่าฝืนกฏเกณฑ์อันเป็นกลาง และเป็นธรรมของโลก ที่พวกเขาร่วมร่างกันขึ้นมา ประกาศและบังคับใช้ แก่โลกทั้งใบ หรือไม่?........................................................................................................................ฯ

ย่อมไม่เป็นการยากลำบาก แก่คนในกะลานิเซียแลนด์ ที่จะใช้สมองตรองคิด เอาเองได้ว่า “นี่คือ ภาษาทางการฑูต ที่สวยหรู หรือ ภาษาดอกไม้” ที่เราไม่อาจเอามา คิดเป็นสาระในการจับต้องให้เป็นรูปธรรมได้เลย เอวัง ก็มีด้วยประการ ฉะนี้.

No comments:

Post a Comment