ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, April 8, 2015

ชวนคิดชวนคุย ดร.เพียงดิน ตอน เผด็จการทหารของเครือข่ายราชาธิปไตย ต้องการอะไร? และประชาชน ต้องทำอะไรบ้าง? 9 เมษายน 2558




เผด็จการทหารของเครือข่ายราชาธิปไตย ต้องการอะไร? และประชาชน ต้องทำอะไรบ้าง? โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 9 เมษายน 2558
















 เผด็จการทหารของเครือข่ายราชาธิปไตย ต้องการอะไร? และประชาชน ต้องทำอะไรบ้าง?
โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 9 เมษายน 2558

No comments:

Post a Comment