ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 21, 2015

ดาอยากด่า ตอน ดาอยากด่า ตอน จากข้าวลายจุด ถึง มะนาวต่างดุ๊ดด

ดาอยากด่า ตอน ดาอยากด่า ตอน จากข้าวลายจุด ถึง มะนาวต่างดุ๊ดด

ดาอยากด่า ตอน จากข้าวลายจุด ถึง มะนาวต่างดุ๊ดดไทยแลนด์ แดนพระเจ้าเหล่ ณ อัลไต ใหญ่คับกะลา ด้วยมาตรา 44 ทำห่าอะไรก็ไม่...

Posted by ดารุณี กฤตบุญญาลัย - Darunee Kritboonyalai on Tuesday, April 21, 2015

No comments:

Post a Comment