ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 21, 2015

ใคร คือ ศัตรูที่แท้จริงของ "ชาวนา"

ใครคือศัตรู ที่แท้จริงของชาวนา บ้านไหนมีญาติพี่น้องที่ทำนา อย่าลืมแชร์ นำไปเปิดให้ดูครับ

Posted by เพรสซิเด้นท์ สุทธิรักษ์ on Monday, February 24, 2014

No comments:

Post a Comment