ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 21, 2015

ทหาร คือ ลูกหลานประชาชน ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อโค่นล้มผู้กดขี่แห่งชาติเพลงปฏิวัติ-ทหารกับประชาชน

เพลงทหารกับประชาชน หรือ เพลงทหารประชาชนสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดี­ยวกัน กองทหารกับประชาชน สามัคคีเป็นคน ๆ เดียว ดูซิโลกนี้ใครจะต้านได้ ดูซิใครสู้ได้ในโลกนี้ Loading... สายลมเปลี่ยนทิศฯ


No comments:

Post a Comment