ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 21, 2015

เพลงภูพานปฏิวัติ โดย จิตร ภูมิศักดิ์Uploaded on Jul 10, 2011
เพลงภูพานปฏิวัติ โดย จิตร ภูมิศักดิ์
คอนเสิร์ต "สายลมเปลี่ยนทิศ แต่ดวงจิตมิได้เปลี่ยนเลย" เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2546 ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

No comments:

Post a Comment