ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 21, 2015

Pay It Forward: น้ำใจ เป็นเชื้อโรค ที่ทำให้โลกสวย
Böyle bir hayat istiyorum
Posted by Mavi Kocaeli on Monday, April 20, 2015

No comments:

Post a Comment