ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, June 14, 2016

แผนโค่นล้มจอมพล ป. ลุงสนามหลวง รายการ100เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้ 14jun2016

แผนโค่นล้มจอมพล ป. ลุงสนามหลวง รายการ100เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้ June 14, 2016


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.