ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, June 14, 2016

Gays Must Die Says Speaker At Orlando Mosque - WFTV 9 Orlando Report

https://youtu.be/qBlwxqqAprQ?list=RDqBlwxqqAprQ

Gays Must Die Says Speaker At Orlando Mosque - WFTV 9 Orlando Report
No comments:

Post a Comment