ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, June 14, 2016

'เนติวิทย์' โพสต์คุณจะสอนคนเป็นครูได้ยังไงตัวคุณเต็มไปด้วยอคติขั้นมืดบอด

'เนติวิทย์' โพสต์คุณจะสอนคนเป็นครูได้ยังไงตัวคุณเต็มไปด้วยอคติขั้นมืดบอด

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.