ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, June 14, 2016

ทำไมกษัตริย์ภูมิพล จึงมีอิทธิฤทธิ์ต่อประชาธิปไตย ดุจพญามารร้าย” โดย ดร เพียงดิน รักไทย

ดร เพียงดิน รักไทย ตอน ทำไมกษัตริย์ภูมิพล จึงมีอิทธิฤทธิ์ต่อประชาธิปไตย ดุจพญามารร้าย" 

--
piangdin

No comments:

Post a Comment