ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, June 14, 2016

เยาวชนถูกตัดสิทธิ์ รัฐธรรมนูญ ฉบับมีชัย ไม่รองรับเรียนฟรี ม.ปลาย

เยาวชนถูกตัดสิทธิ์ รัฐธรรมนูญ ฉบับมีชัย ไม่รองรับเรียนฟรี ม.ปลาย

https://youtu.be/qx51PuFs6B8
No comments:

Post a Comment