ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, June 14, 2016

ล้มช้างแล้ว มดแดงจะได้อะไร? คนไทยจะได้อะไร?-- ดร. เพียงดิน รักไทย June 14, 2016

ล้มช้างแล้ว มดแดงจะได้อะไร? คนไทยจะได้อะไร?-- ดร. เพียงดิน รักไทย June 14, 2016 - YouTube
https://m.youtube.com/watch?v=KDlDQ-5LqYUNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.