ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 24, 2015

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน มอบรางวัล 2014 Humanitarian Award แด่ดร.ทักษิณ ชินวัตร


ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบรางวัล 2014 Humanitarian Award ให้แก่ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ผู้ลี้ภัยทางการเมืองตั้งแต่การรัฐประหาร เมื่อปี  2549 และแม้ว่าในฐานะเหยื่อทางการเมืองคนสำคัญที่สุดแห่งยุค ดร.ทักษิณ ชินวัตร จะถูกตั้งข้อกล่าวหาหรือมีข้อถกเถียงโจษจันอย่างไรก็ตาม วันนี้ใครจะตัดสินดร.ทักษิณ ชินวัตรว่าดี-เลว ถูก-ผิด โดยเฉพาะในเชิงกฎหมายไม่ได้เลย เพราะระบบยุติธรรมของไทยมันบูดเบี้ยวไปเกินจะรับได้ตามมาตรฐานอารยะ

แต่ในเชิงมนุษยธรรม หรือการแสดงน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั้น  ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวต่าง ๆ ถึงความเมตตาที่ท่านและครอบครัวได้ให้แก่เพื่อนมนุษย์  โดยไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ไม่มีการป่าวประกาศ และไม่เรียกร้องใด ๆ เป็นการให้เปล่าแก่บุคคลและคณะบุคคล แม้ว่าในเชิงตัวเงิน ดร.ทักษิณ อาจจะเจียดให้แต่ละรายไม่มากจนท่านเดือดร้อน แต่เมื่อดูปริมาณคนที่ขอรับความช่วยเหลือและดร.ทักษิณ ได้สนับสนุนแบบให้เปล่าแล้วนั้น ถือว่า ท่านเป็นแบบอย่างที่ดี ที่สังคมไทยควรยึดถือ

การพิจารณาให้รางวัลนี้ ไม่ได้มีเหตุผลทางการเมือง หรือให้เพราะเสน่หาส่วนตัว หรือเพราะบุญคุณใด ๆ ทั้งสิ้น และดร.ทักษิณ​ ชินวัตร ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจบงการใด ๆ กับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาด้วยหลักฐานที่ปรากฏ โดยรับทราบว่า การช่วยเหลือของท่านในกรณีต่าง ๆ เป็นการให้แบบไม่ได้รับผลตอบแทน และไม่มีการหวังผลตอบแทน ให้แบบปิดทองหลังพระ ไม่มีการประกาศชื่อ และไม่มีการเรียกร้องจะเอาหน้าเอาตาหรือผลประโยชน์ใด ๆ   จึงถือเป็นตัวอย่างที่อยากให้สังคมไทยได้รับรู้ แล้วเอาเป็นแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เพื่อนร่วมชาติเรา ต่างอยู่ในสภาวะขัดสนค่นแค้น แถมถูกทำร้ายจากอำนาจเผด็จการในหลายรูปแบบในการนี้ เป็นการมอบในงานประชุมใหญ่ประจำปีของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อสรุปกิจกรรมประจำปีและเพื่อนำเสนอความจริงเกี่ยวกับละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ให้ปรากฏแก่สายตาคนไทยและชาวโลก  ณ เมือง  Paramount มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  โดยท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่เป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และอดีตรมต. กระทรวงมหาดไทย ก่อนการรัฐประหารโดย คสช. ซึ่งเป็นแขกรับเชิญผู้ทรงเกียรติ ของภาคีฯ ได้เป็นผู้มอบรางวัล โดยนางดารุณี กฤติบุญญาลัย (ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญ) ได้เป็นตัวแทนดร.ทักษิณ ชินวัตร รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้แทน

ขอท่านผู้เกี่ยวข้อง จงมีความสุขความเจริญ โดยถ้วนหน้ากัน

จึงขอประกาศไว้ให้เป็นเกียรติประวัติและจารึกไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป
 
ประกาศ ณ วันที่  23 มีนาคม  2558

ดร.เพียงดิน รักไทย
ประธานบริหารภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.