ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 24, 2015

ประธานศาลอาญาระหว่างประเทศ Judge Sang-Hyun SONG


ประธานศาลอาญาระหว่างประเทศคนปัจจุบัน ซึ่งกำลังจะหมดวาระลงในปีนี้ หลังจากดำรงตำแหน่งมาสามสมัย เก้าปี  อ่านประวัติท่านจากเว็บไซต์ของไอซีซี...  เปิดดิคเองนะครับ...อิ ๆ 
ส่วนประธานคนใหม่จะเป็นใคร  เราต้องจับตา และจะต้องทำงานอย่างขยัน เพื่อเข้าถึงให้ได้  เพราะงานสำคัญของแนวการต่อสู้ต่างประเทศอย่างหนึ่ง คือการทำให้ประเทศไทย โดยไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำที่ชอบธรรมในอนาคต ต้องลงสัตยาบัน รับธรรมนูญกรุงโรม เพื่อรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ เอาไว้คุ้มครองพลเมืองไทย เสริมอำนาจตุลาการภายใน ซึ่งที่ผ่านมาพึ่งแทบไม่ได้เลย


Judge Sang-Hyun SONG (Republic of Korea), President of the International Criminal Court


Judge Sang-Hyun SONGJudge as of 11 March 2003, for a term of three years, and re-elected in 2006 for a further full term of nine years. President of the Court as of 11 March 2009, for a term of three years, and re-elected on 11 March 2012 for another three-year period. Assigned to the Appeals Division. Elected from the Asian Group of States, list A.
Judge Song (1941) has extensive practical and academic experience in the areas of court management, civil and criminal procedure, and the law of evidence. For more than thirty years, he taught as a professor of law at Seoul National University Law School, beginning in 1972. He has also held visiting professorships at a number of law schools, including Harvard, New York University, Melbourne and Wellington. Judge Song started his legal career as a judge-advocate in the Korean army and later as a foreign attorney in a New York law firm. He has served as a member of the advisory committee to the Korean Supreme Court and the Ministry of Justice. As such, he led initiatives to reform the national litigation system and the criminal justice system, particularly the reform of the Penal Code, the Code of Criminal Procedure, the Court Rules of Criminal Procedure, and the prison system. Judge Song has vast experience in relevant areas of international law, principally international humanitarian law and human rights law. He is co-founder of the Legal Aid Centre for Women, and of the Childhood Leukaemia Foundation in Seoul, and the President of UNICEF/KOREA. Judge Song is also the respected author of several publications on relevant legal issues, and the recipient of the highest decoration of the Korean Government (MUNGUNGHWA, 2011).

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.