ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 24, 2015

ขบวนการเสรีไทย (Free Thai Movement) มีใครเป็นผู้นำหลักบ้าง?

สมาชิกขบวนการที่มีชื่อเสียง

(ชื่อในวงเล็บเป็นรหัสที่ใช้เรียกในขบวนการเสรีไทย)
 1. ปรีดี พนมยงค์ (รูท)
 2. อดุล อดุลเดชจรัส
 3. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (เข้ม เย็นยิ่ง)
 4. เตียง ศิริขันธ์
 5. สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
 6. ควง อภัยวงศ์
 7. หลวงบรรณกรโกวิท (เปา จักกะพาก)
 8. ดิเรก ชัยนาม
 9. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
 10. ทวี บุณยเกตุ
 11. หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์ (อรุณ)
 12. หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)
 13. สงวน ตุลารักษ์
 14. สิทธิ เศวตศิลา
 15. อนันต์ จินตกานนท์
 16. ถวิล อุดล
 17. ทองอินทร์ ภูริพัฒน์
 18. ฟุ้ง ศรีสว่างวัฒน์

โปรดตามลิ้งค์ไปดูประวัติโดยย่อของแต่ละท่าน
No comments:

Post a Comment