ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 24, 2015

คิดอย่างไร กับแฟชั่น "ม่วงทั้งแผ่นดิน" ในเมืองไทย?????? (โพลล์)


ท่านคิดอย่างไร กับการเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็น "สีม่วง"

ก. ชอบมาก อยากสนับสนุนเอามาวางกราบชั่วนิรันดร์
ข.​ ก็โอเคนะ ดีกว่ามั้ง
ค. เฉย ๆ อ่ะ
ง. ไม่เอา มันผิดเพศ ผิดจารีตธรรมเนียม
จ. ไม่เอาทั้งนั้น สีเสออะไร ประชาธิปไตยเฟ้ย
Poll Maker

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.