ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, January 30, 2021

สภาประชาชน จำเป็นต้องทำ แต่เวลาจะผ่านไปเรื่อย ๆ โดยมันจะไม่เกิดขึ้น หากไม่ลงมือทำ

เรื่องสภาประชาชน ผมพยายามกระตุ้นให้ประชาชนรวมตัวกันมาตลอด คลิปนี้ 2013 ครับ ถ้าเราไม่จงใจทำให้มันเกิดขึ้น มันก็จะลากไปเรื่อยๆ จากคลิปนี้ เกือบแปดปีมาแล้ว สภาประชาชนก็ยังรวมกันในนามปวงชนชาวไทยไม่ได้เสียที ปีนี้มาช่วยกันนะครับ

https://youtu.be/LcUoeuIrLCE