ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, October 29, 2016

ดร. ปวิน ว่าด้วยการสืบอำนาจของร. 9 โดยรัชทายาท และบทวิพากษ์โดย ดร. เพียงดิน รักไทย

ดร.  ปวิน ว่าด้วยการสืบอำนาจของร. 9 โดยรัชทายาท และบทวิพากษ์โดย ดร. เพียงดิน รักไทย

****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก

ดร. ปวิน ว่าด้วยการสืบอำนาจของร. 9 โดยรัชทายาท และบทวิพากษ์โดย ดร. เพียงดิน รักไทย

ดร.  ปวิน ว่าด้วยการสืบอำนาจของร. 9 โดยรัชทายาท และบทวิพากษ์โดย ดร. เพียงดิน รักไทย

****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก

The legacy of the late king Bhumibol: Alternative notes สิ่งที่ต้องบันทึกไว้ ในฐานะผลงานของกษัตริย์ภูมิพล

As a pro-democracy Thai, I invite you to give as much reverence to the late king as you wish and as he deserves, but I offer the following notes:

 • Bhumibol was the rich king on earth! As the richest monarch among all royals in the world, Bhumibol ironically preached about self-sufficiency economy in light of the fact that Bhumibol's wealth is over 50 times higher than the average Thai and Thailand is tarnished by problems associated with prostitution, child labor, drug trafficking, and so on.
 • Bhumibol was the king of coups—Browse through these to entertain yourself: coups in thailand since 1932. And how many constitutions were torn undemocratically during his reign? How many prime ministers were army generals endorsed by the palace?
 • Bhumibol was the king of massacres and impunity: Start with this link List of massacres in Thailand - Wikipedia and dig deeper if you wish.Bhumibol was the king of propaganda. Imagine the 70 years of image building with the CIA money during the cold war and with millions of dollars from the Thai taxpayer's money. In 2016, for instance, the royal army junta allocated in the national budget almost THB 20,000,000,000 for keeping the monarchy's image and security. In addition, mainstream media bombard Thai citizens daily on the TV, radio, and movie theaters as schools and temples have traditionally become the willing speakers for the palace for at least five decades.
 • Bhumibol was the protector of dictatorial and/or abusive generals. As commander in chief, Bhumibol appointed all main dictators who served his agendas, including Sarit, Thanom, Prapat, Narong, Sujinda, and Prem, who together ruled Thailand for over four decades.
 • Bhumibol was the king of plagiarism: Cloud seeding, self-sufficiency economy, water management theory, etc. were not his original ideas, and he often refer to them without any citations.
 • Bhumibol, despite his wealth, paid his servants and the palace business with the people's tax monies, use all resources from the people's tax monies and private donations for the 4000 "royal projects" and use the national budgets for propaganda, taking full credits all to himself. Should I say he is king of selfishness?
 • Bhumibol was the king of dictatorship: You were able to love him and praise him, but you are not allowed to criticize, or sue him, or insult him in any way, or you could end up in jail for between 3–15 years for each act!!
 • This is not to take away the true credits, if any, that he deserves, of course. I am just roughly presenting some facts and points for further investigation.

The legacy of the late king Bhumibol: Alternative notes สิ่งที่ต้องบันทึกไว้ ในฐานะผลงานของกษัตริย์ภูมิพล

As a pro-democracy Thai, I invite you to give as much reverence to the late king as you wish and as he deserves, but I offer the following notes:

 • Bhumibol was the rich king on earth! As the richest monarch among all royals in the world, Bhumibol ironically preached about self-sufficiency economy in light of the fact that Bhumibol's wealth is over 50 times higher than the average Thai and Thailand is tarnished by problems associated with prostitution, child labor, drug trafficking, and so on.
 • Bhumibol was the king of coups—Browse through these to entertain yourself: coups in thailand since 1932. And how many constitutions were torn undemocratically during his reign? How many prime ministers were army generals endorsed by the palace?
 • Bhumibol was the king of massacres and impunity: Start with this link List of massacres in Thailand - Wikipedia and dig deeper if you wish.Bhumibol was the king of propaganda. Imagine the 70 years of image building with the CIA money during the cold war and with millions of dollars from the Thai taxpayer's money. In 2016, for instance, the royal army junta allocated in the national budget almost THB 20,000,000,000 for keeping the monarchy's image and security. In addition, mainstream media bombard Thai citizens daily on the TV, radio, and movie theaters as schools and temples have traditionally become the willing speakers for the palace for at least five decades.
 • Bhumibol was the protector of dictatorial and/or abusive generals. As commander in chief, Bhumibol appointed all main dictators who served his agendas, including Sarit, Thanom, Prapat, Narong, Sujinda, and Prem, who together ruled Thailand for over four decades.
 • Bhumibol was the king of plagiarism: Cloud seeding, self-sufficiency economy, water management theory, etc. were not his original ideas, and he often refer to them without any citations.
 • Bhumibol, despite his wealth, paid his servants and the palace business with the people's tax monies, use all resources from the people's tax monies and private donations for the 4000 "royal projects" and use the national budgets for propaganda, taking full credits all to himself. Should I say he is king of selfishness?
 • Bhumibol was the king of dictatorship: You were able to love him and praise him, but you are not allowed to criticize, or sue him, or insult him in any way, or you could end up in jail for between 3–15 years for each act!!
 • This is not to take away the true credits, if any, that he deserves, of course. I am just roughly presenting some facts and points for further investigation.

เปิดงบปี 2560 พบกลาโหมแตะ 2 แสนล้าน

เปิดงบปี 2560 พบกระทรวงศึกษาใช้เยอะสุด-กลาโหมแตะ 2 แสนล้าน
ข่าว  ข่าวการเมือง  เปิดงบปี 2560 พบกระทรวงศึกษาใช้เยอะสุด-กลาโหมแตะ 2 แสนล้าน
ดูบทความทั้งหมดของ Lheam-Thong  Lheam-Thong  Jun 24, 2016  0  3,471
162 Retweet 1 
163
shares
ผ่างบประมาณกระทรวงกลาโหมปี 2560 วงเงิน 2,733,000 ล้านบาท พบกระทรวงศึกษาธิการใช้เยอะสุด 519,292.5 ล้านบาท ขณะที่ กระทรวงกลาโหม เสนอ 214,347.4 ล้านบาท หวังเสริมสร้างความมั่นคงชาติ

หลังจากที่วานนี้ (23 มิ.ย. 59) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการอภิปรายชี้แจงถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ก่อนที่ สนช. จะมีการพิจารณาและเห็นชอบรับหลักการในวาระที่ 1 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณแผ่นดิน, กระทรวงกลาโหม, กองทัพบก 

โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่า การจัดทำกรอบงบประมาณดังกล่าว เพื่อผลักดันให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ มีวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2560 อยู่ที่ 2,733,000 ล้านบาท ขณะที่รายได้จะอยู่ที่ 2.343 ล้านล้านบาท ทำให้เป็นงบประมาณขาดดุล 3.9 แสนล้านบาท และยืนยันว่าการเบิกจ่ายของภาครัฐจะต้องมีประสิทธิภาพ ส่วนการจัดเก็บรายได้คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ภายใต้การประมาณการเศรษฐกิจในปี 2560 จะขยายตัวร้อยละ 3.7 – 4.2 นั้น

วันนี้ (24 มิ.ย. 59) ได้มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของงบประมาณดังกล่าว ที่นำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ด้วยการวางยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณไว้ 6 ด้าน คือ

1.ความมั่นคงและการต่างประเทศ 157,155.5 ล้านบาท
2.การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 323,656.4 ล้านบาท
3.การพัฒนาคนและส่งเสริมศักยภาพคน 231,894.4 ล้านบาท
4.การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 241,149.1 ล้านบาท
5.การจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 110,156.6 ล้านบาท
6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 330,410.6 ล้านบาท

โดยกระทรวงที่เสนอใช้งบประมาณสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
-กระทรวงศึกษาธิการ 519,292.5 ล้านบาท
-กระทรวงมหาดไทย 324,012 ล้านบาท
-กระทรวงการคลัง 218,633.1
-กระทรวงกลาโหม 214,347.4 ล้านบาท
และกระทรวงคมนาคม 152,726.4 ล้านบาท

ซึ่งในส่วนการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหม วงเงิน 214,347.4 ล้านบาทนั้น แบ่งเป็นดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 9,150 ล้านบาท
-แผนงานบุคลากรของภาครัฐ 4,744 ล้านบาท
-แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 4,186 ล้านบาท
-แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ได้แก่ ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง และการป้องกันประเทศ รวม 219.5 ล้านบาท

กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 16,292 ล้านบาท
-เสริมสร้างศักยภาพกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 5,790 ล้านบาท
-เงินราชการลับ 54,822,000 บาท

กองทัพบก จำนวน 104,411 ล้านบาท
-เสริมสร้างศักยภาพกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 43,635 ล้านบาท
-เงินราชการลับ 290 ล้านบาท
-พัฒนาความสามารถของกองทัพ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 1,973 ล้านบาท

กองทัพเรือ จำนวน 41,321 ล้านบาท
-ให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม จำนวน 19,774 ล้านบาท
-เสริมสร้างยุทโธปกรณ์ 838.5 ล้านบาท
-เสริมสร้างกำลังกองทัพผูกพันข้ามปีงบประมาณ 6,627 ล้านบาท
-ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ 1,870 ล้านบาท

กองทัพอากาศ จำนวน 39,165 ล้านบาท
-เสริมสร้างศักยภาพกองทัพและระบบป้องกันประเทศหวังให้เป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน 22,265 ล้านบาท
-เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน 247.7 ล้านบาท

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า งบประมาณกระทรวงกลาโหมในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 7,886.1 ล้านบาทหรือ 3.8%

ข้อมูลจาก posttoday.com

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

หลักสิบประการ ของการปฏิวัติปวงชนมดแดงล้มช้าง.... ดร. เพียงดิน รักไทย 1 พ.ค. 2559

หลักสิบประการ ของการปฏิวัติปวงชนมดแดงล้มช้าง.... ดรเพียงดิน รักไทย  .. 2559
---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง  ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดรเพียงดิน
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

Fwd: เครือข่ายมดแดงล้มช้าง Official sent you a video: "ทุบโต๊ะข่าว : ยึดทรัพย์ 68 ล้าน ลูกสาวนายพลคนสนิท "พล.อ.ชวลิต" 04/12/57"


ยึดทรัพย์ 68 ล้าน ลูกสาวนายพลคนสนิท "พล.อ.ชวลิต" 04/12/57
ทุบโต๊ะข่าว : ยึดทรัพย์ 68 ล้าน ลูกสาวนายพลคนสนิท "พล.อ.ชวลิต" 04/12/57
รายการทุบโต๊ะข่าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Amarin TV
เวลาออกอากาศ จันทร์-ศุกร์ เวลา ...
©2016 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

พ่อของแผ่นดิน ฯลฯ

พ่อของแผ่นดิน 
TC SPKD03AA Father Land การยกย่องเทิดทูนกษัตริย์ให้เป็นยิ่งกว่าพ่อแท้ๆของประชาชนทุกคน

ท่านผู้สำเร็จราชการ 
TC SPKD03BB Mr. Regent การขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทั้งๆที่มีรัชทายาทสูงอายุอยู่แล้ว

อาลัยในหลวง 
TC SPKD03CC Sad Prince ข้อสังเกตการชี้แจงงว่าองค์รัชทายาทยังคงเศร้าโศกจึงยังไม่มีการแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่
ตอบแทนแผ่นดิน  
TC SPKD03DD Land Repay รัชทายาทสามารถสืบทอดบัลลังก์ได้ทันทีเพราะเป็นภาระหน้าที่จำเป็นอยู่แล้ว
พระผู้สืบราชสมบัติ 
TC SPKD03EE Royal Treasury เรื่องของการสืบราชสมบัติต่อจากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และมั่งคั่ง
พระเจ้าอยู่หัวของปวงชน 
TC SPKD03FF King of Thai People ความอาลัยอาดูรของพสกนิกรและสถานการณ์การสืบราชสมบัติ
องค์สยามมกุฎ 
TC SPKD04AA Crown Regent สถานการณ์ที่ผลิกผันช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาล
จงรักและภักดี 
TC SPKD04BB Beloved Crown Prince สถานการณ์ของรัชทายาทืที่ยังต้องรอการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์