ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, May 14, 2015

ชาวฟิลิปปินส์ เอาชนะกองทัพ ของมาร์กอส ได้อย่างไร????