ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, July 21, 2010

The World's Richest Royals Page 2 of 2 - Forbes.com

The World's Richest Royals Page 2 of 2 - Forbes.com

ประเทศชาติขาดธรรมกรรมคนหนัก
ประเทศไทยไหนหลักปักเลนไหน
ประเทศชาติขาดแบ่งปันคนจัญไร
ประเทศไทยจึงขาดรักสามัคคี

คิดจะเอาเหมาแดกทุกแขกบ่น
กดคนจนเจียมใจไรัศักดิ์ศรี
กินเป็นก๊กยกทรามใส่ไร้ธรรมดี
ปากเทิดศรีธรรมใสใจแม่งมาร

พระราชาข้ารวย ฮ่วย เท่ห์หลาย
พระวรกายทรุดเกินเดินเยี่ยมบ้าน
เหล่าคนไทยไกลปืนเที่ยงทำเมี่ยงทาน
ยังซมซานสานเสียงเพียงไม่พอ....