ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, January 17, 2015

อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน ตอน ต้องปฏิเสธอำนาจเผด็จการทุกรูปแบบ แล้วยึดอำนาจ สถาปนาประชาธิปไตย


อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน 2015-01-16 ตอน... by piangdin อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน ตอน ต้องปฏิเสธอำนาจเผด็จการทุกรูปแบบ แล้วยึดอำนาจ สถาปนาประชาธิปไตย