ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 28, 2015

ดร.เพียงดิน รักไทย: ปรัชญาลัทธิมาร์กซิสม์ ตอน 7 ภาพฝัน ของระบอบสังคมนิยม & คอมมิวนิสต์


ดร.เพียงดิน รักไทย: ปรัชญาลัทธิมาร์กซิสม์ ตอน 7 ภาพฝัน ของระบอบสังคมนิยม & คอมมิวนิสต์