ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, February 24, 2016

รอยเตอรส์: อิทธิพลของนายกทักษิณมีสัญญาณแผ่ว

http://www.reuters.com/article/us-thailand-politics-thaksin-idUSKCN0VX0PA

Ousted Thai PM Thaksin's influence shows signs of waning
รอยเตอรส์: อิทธิพลของนายกทักษิณมีสัญญาณแผ่ว Hmmmm.... มีสัมภาษณ์คุณธิดาด้วย และสัญญาณแปร่ง ๆ ชอบกลครับ

"ทำยังไงประชาชนจึงจะลุกขึ้นสู้พร้อมๆกัน ก่อนมันจะสายคะ?"

"ทำยังไงประชาชนจึงจะลุกขึ้นสู้พร้อมๆกัน ก่อนมันจะสายคะ?"
https://www.youtube.com/watch?v=xx7ToGsT2i8

ดร. เพียงดิน 27 ธ.ค. 2558 ตอน การ "สิ้นชาติ" แบบซีเรีย จะเกิดกับไทยได้ไหม?  ทำไงดี??
https://youtu.be/fGSK3SmWdbE
หรือ
https://youtu.be/OblFuNhUt7A