ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, December 18, 2015

“ฮุนเซน” พบนายกรัฐมนตรี กระชับสัมพันธ์ กำหนดแข่งฟุตบอลกระชับมิตร

ข่าวสารและความเป็นจริง's photo.
ข่าวสารและความเป็นจริง

"ฮุนเซ็น" ท่านนี้ มีน้องรักชื่อ ดร.ทักษิณ ชินวัตร

--------------------------------------------------------
"ฮุนเซน" พบนายกรัฐมนตรี กระชับสัมพันธ์ กำหนดแข่งฟุตบอลกระชับมิตร

วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ ต้อนรับและหารือข้อราชการกับสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยสาระของการเจรจาเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี ครอบคลุมทั้งด้านมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงได้กำหนดจะจัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

โดยการหารือครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีกัมพูชา พร้อมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไทย-กัมพูชา ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตองรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกัมพูชา ได้แก่ นายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ ระหว่างประเทศกัมพูชา นายสก อาน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักคณะรัฐมนตรีกัมพูชา พลเอก เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะ ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยจะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แทนพิเศษนายกรัฐมนตรีร่วมงาม โดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เสนอให้มีถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลนัดดังกล่าวทั้งไทยและกัมพูชา เพื่อร่วมเป็นสัญลักษณ์ความผูกพันระหว่างประชาชนของสองประเทศร่วมกันด้วย

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีที่จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานไทย – กัมพูชา ในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ เพื่อช่วยยกระดับความร่วมมือที่ไทยกับกัมพูชามีต่อกันให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่าง ไทยและกัมพูชายืนยันที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ ต่อต้านกระบวนการค้ามนุษย์ โดยจะเร่งรัดการขึ้นทะเบียนแรงงานถูกกฎหมาย เพื่อให้แรงงานกัมพูชาได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทยโดยสมบูรณ์

ประเทศไทยในฝัน ควรเป็นอย่างไร ด้านการเมืองการปกครอง?

เรียนทุกท่าน 

ตามที่ผมได้ขอให้พี่น้องร่วมแสดงความเห็น เกี่ยวกับเมืองไทยในฝัน ด้านต่าง ๆ ซึ่งก็คล้าย ๆ กับการเขียนกรอบรัฐธรรมนูญ โดยท่านไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องเทคนิคและภาษากฎหมาย ผลที่ออกมา น่าสนใจมากครับ พี่น้องจำนวนมาก (ร้อยกว่าราย) ได้แสดงความเห็นด้านต่าง ๆ ผมจะยกมาให้พี่น้องอ่านดังนี้นะครับ (โดยไม่มีข้อมูลส่วนตัวของพี่น้องที่ตอบครับ)

ประเทศไทยในฝัน ควรเป็นอย่างไร ด้านการเมืองการปกครอง?
 • อยากจะให้ใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นที่ตั้งค่ะ
 • เป็นประชาธิปไตย์อันมีประชาชนเป็นผู้นำประเทศ
 • พลเมืองทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาค ไม่มีชนชั้นปกครองตนเอง รัฐบาลคือองค์กร 3 -นิติบัญญัติ-ตุลาการ-บริหาร ทั้ง 3 องค์กรต้องมีพลเมืองเข้าร่วมอย่าปล่อยเจ้าหน้าที่ทำกันเอง มุ่งเน้นความผาสุข ของประชาชนและความเติบโตทางวัฒนธรรม กระบวนการยุติธรรมสำคัญมากควรรื้อทำใหม่
 • การปกครองในประเทศไทยในอนาคตข้างหน้า ประเทศไทยต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีเหมือนประเทศเสรีสากล .... ไม่เอาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเอามันไปไถนาปลูกข้าว-ไปเลี้ยงควายจะได้รู้ความทุกยากของประชาชนที่ยากจน...มันสบายมาชั่วนาตาปีแล้ว
 • "เป็นประชาธิปไตย์สมบูรณ์เหมือนต่างประเทศ
 • ทุกคนเท่าเทียมกัน
 • ไม่แบ่งชนชั้น"
 • "เราควรมีการเลือกตั้งตั้งแต่ตำรวจท้องที่ นายอำเภอ ผู้ว่าราชการ อบต. อบจ. ปลัดอำเภอ ปลัตจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนถึง สส. สว. ผู้พิพากษา อัยการ ตุลาการ ทุกอย่างที่ว่ามานี้ควรมาจากการเลือกตั้ง เพราะว่า อยากให้ประเทศไทยไม่มีเส้นมีสาย ข้าราชการต้องแคร์ประชาชน เพราะมาจากการเลือกตั้ง แล้วต้องทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

 • นายกรัฐมนตรี ต้องมาจากการเลือกตั้ง และต้องกระจายอำนาจทหาร ไม่ให้มีอำนาจมากเกินไป โดยให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเหนือผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพต้องอยู่ใต้อำนาจของนายกรัฐมนตรี

 • "1.ปกครอง แบบ สหพันธ์รัฐ แบบ ประธานาธิบดีเป็นประมุข เพราะ สมัยก่อน ก่อนสุโขทัย ดินแดน ประเทศไทย เป็นอาณาจักรมาก่อน อีกทั้ง พอผมอ่านเรื่องที่จิตร แฉความลับศักดินา ทำให้ผมรู้เลยว่า ความชั่วมีมากเพียงใด

 • อีกทั้ง เมื่อ ปี 2557 ล้านนา อยากแยกประเทศ 3ชายแดน ก็อยากแยก ดังนั้น สมควรรึยังที่สยามจะปกครอง แบบ สหพันธ์รัฐ

 • 2.เปลี่ยนชื่อประเทศ เป็น สยาม หรือ สยามประเทศ (Syram แบบนี้ป้องกันไม่ให้ต่างชาติมันอ่านว่า เสียม ยุค เฮียป. แม่งโง่ มันไม่คิดแบบนี้ไง) หรือ (Syram Prathet) เพราะ ผมมีความเชื่อว่า ดวง ประเทศไทย ควรใช้ ส นำหน้า ส แปลว่า ศรี หมายถึงดี ท หมายถึง ทราม หรือ เลวทราม
 • อ้างอิง http://plutoastrologer.blogspot.com/2014/03/blog-post_14.html

 • 3.เปลี่ยนเพลงชาติ ใช้แบบ 2477 เนื่องจาก เฮีย ป. มันทุเรจ เปลี่ยนชื่อประเทศไม่พอ เปลี่ยนเพลงชาติอีก
 • ถ้าไม่เปลี่ยนทั้งสองอย่าง ก็เหมือนว่า เราอยู่ยุค เฮีย ป. อยู่ ยุคทหารอยู่

 • เชื่อไม่เชื่อไม่รู้ แต่ คนไทยอยากให้เปลี่ยนชื่อมากๆ
 • รายละเอียดเต็ม นี่ครับ http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9470000014299

 • 4.ไล่ศักดินา ออกไป ให้คนที่ใช้นามสกุล พระราชทาน หรือ ณ... เปลี่ยนนามสกุล
 • "
 • "ตัวแทนต้องมาจากการ เลือกตั้งเท่านั้น
 • มีวาระที่ชัดเจน มีเวทีดีเบท ทุกที่"
 • กษัตริย์ ลงมาอยู่ ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง หรือ ถ้าไม่ยอม ก็ล้มไปก่อนเลย อันดับแรก ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ในการเลือกผู้บริหารทุกระดับ นับตั้งแต่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ว่า สส. กระทั่ง นายก ตัดอำนาจองคมนตรีออกไป มาตรา 112 ตัดออกไปเลย กระจายอำนาจการบริหาร งบประมาณ ภาษี ออกไปจามท้องถิ่นมากกว่านี้ ความจริงแลว การเป็นประชาธิปไตย มันไม่ยากเหมือนที่คิดหรอกครับ แค่ "คิดเพื่อประชาชนส่วนใหญ่" เท่านั้นก็ประชาธิปไตยแล้ว
 • อยากไห้เป็นแบบ ประเทศญี่ปุ่นค่ะ. นักการเมืองที่ปีะชาชนต้องตรวจสอบได้หรือได้มีส่วนรับรู้การใช้งบประมาณและมีสิทธที่จะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และตามความเรียกร้องของประชาชนค่ะ
 • ประชาชนมีส่วนร่วม
 • Republic.
 • "ยากให้ยกเลิกระบบเส้นสายทุกวงการไม่ใช่ใครมีเงินก็ไปจ้างเข้าทำงานราชการซึ่งได้คนไม่มีคุณภาพทำงานแล้วก็ไปป่วนหน่วยงานครับ
 • เลือกตั้งทุกองค์กรค์ ตั้งแต่นายอำเภอถึงผู้ว่า และที่สำคัญ หัวหน้าศาลต้องเลือกตั้งมาจากประชาชนครับ
 • ผู้บัญชาการทหารบกต้องมาจากการเลือตั้งของทหาร ยกเลิก สว ทั้วหมดให้เหลือแต่ผู้แทน
 • ยกเลิกองค์กรณ์อิสระทั้งหมด เปลื่องงบเฉยๆ เพราะถ้าเป็นประชาธิปไตยประชาชนจะครอบคุมเอบครับ"
 • แบบอเมรืกาครับ
 • 1.ไม่ต้องมีk สิ้นเปืองงบและไม่มีประโยชน์ 2.มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะโดยตรงหรือจากการเลือก สส เข้าสภาแล้วมาเลือกผู้นำอีกที่ 3.มีวาระทำงาน4-5ปีและไม่ควรลงเลือกได้เกิน3ครั้ง 4.ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ลงได้ไม่เกิน2สมัย 5.ให้ข้าราชการมีรายได้ดีจะได้ไม่คิดโกง เอาเงินที่ยึดจาก kมาเป็นทุนหมุนเวียนในระยะแรกๆ หากข้าราชการยังโกงอีกให้ลงโทษสถานหนักตั้งแต่ติดคุกถึงขั้นประหาร เพราะเราให้มีรายได้ที่ดีอยู่แล้วถ้ายังโกงอีกไม่ควรเอาใว้ กฎระเบียบใช้เหมือนกันทั่วประเทศ ให้ข้าราชการทำงานในบ้านเกิดตัวเองหรือใกล้บ้านจะลดค่าใช้จ่าย และเวลาเดินทาง 6.ประชาชนต้องเคารพกฎหมายผู้นำหรือผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี 7.ทหารต้องทำหน้าที่ของทหารห้ามยุ่งการเมือง 8.การรักษาต้องฟรีไม่มีการแบ่งชนชั้นห้ามหมอเอาเวลาราชการไปเปิดคลีนิก 9.การศึกษาต้องฟรีในระยะแรกอาจให้ถึงม.8หรือจบอาชีวะและถ้ารัฐจัดเก็บภาษีได้ดีก็ให้ขยายภาคการศึกษาถึง ป.ตรี 10.ต้องเร่งเรื่องการศึกษาให้มีคุณภาพคือสร้างคนให้เป็นมนุษย์หรือยอดมนุษย์
 • "อยากให้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์

 • อำนาจเป็นของประชาชนจริงๆ ไม่มีกษัตริย์หรือกลุ่มอำนาจอื่นอยู่เหนือกว่า

 • ยกเลิกกษัตริย์ไปเลยได้ยิ่งดี

 • นักการเมืองมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดไม่มีการแต่งตั้ง

 • "
 • "ประชาธิปไตย บวก ธรรมาธิปไตย ยกเลิกระบบกษัตริย์ (ยึดทรัพย์สินกษัตริย์มาเป็นของประเทศ วงศาคณาญาติแบ่งสมบัติให้ตามสมควรแก่อัตภาพ
 • คืนความเป็นธรรมให้แก่นักโทษการเมือง)"
 • ยกเลิก ระบอบทาส
 • "ตามความคิดของคนความรู้น้อยคะ
 • 1/ผู้แทนต้องประชาชนเลือกมา
 • 2/นักการเมืองต้องแจ้งทรัพสินก่อนรับตำแหน่งและตรวจสอบใด้
 • 3/ห้ามหลอกเรี่องโครงการเอาที่พูด
 • แล้วทำ
 • 4/ต้องออกภพประชาชนเปันระยะ
 • 5ตั้งตัวแทนขึ้นทุกหมู่บ้านเวลามี.ป.ห.จะใด้รับฟ้งแล้วส่งต่อไป"
 • มีการเลือกตั้งและมีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมส่งเสริมความเสมอภาคและสิทธิของบุคคล ความเท่าเทียมกันในสังคม ปราศจากชั้นวรรณะ
 • ประชาชนควรมีความเท่าเทียมกันทางสังคมในทุกๆด้าน และเป็นประชาธิปไตย 1000 เปอร์เซ็น
 • "ควรเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์ ไม่ใช่ครึ่งใบอย่างทุกวันนี้
 • และ มีระบบการให้คุณให้โทษ ที่ไม่เป็นสองมาตรฐาน มีความยุติธรรม
 • สามารถ มีระบบการตรวจสอบ ที่เข้มแข็ง เป็นธรรม และมีการลงโทษที่ชัดเจน
 • ต้องให้ประชาชน เป็นผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 100% ผ่านการเลือกตั้ง
 • "
 • เป็นประชาธิประตัยทีสมบูณ ควรแยกการบริหารประเทศเป็นสามสว่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั่งฝ่ายที่ตรวดสอบรัฐบาลก็มาจากเลือกตัง่ไม่รวมฝายค้านส่วนศาลก็ให้ประชาชนแต่ละจังหัวดเลือกตั่งเอาหัวหน้าศาลผู้พิภากษาไอญาการ และยากให้มีรัฐบาลกลางและรัฐบาลของแต่ละภาครัฐบาลกลางบริหารระว่างประเทศดูแลผลประโยชของประเทศไม่ให้เสียเปือบประเทศอืนดูแลความมั่นคงและเศฐกิจให้กับประเทศเป็นหลักส่วนรัฐบาลของแต่ละภาคก็ดูแลผลประโยชจัดสรรณทรัพยากรและความเป็นธรรมแก่ประชาชน
 • เป็นประชาธิประตัยทีสมบูณ ควรแยกการบริหารประเทศเป็นสามสว่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั่งฝ่ายที่ตรวดสอบรัฐบาลก็มาจากเลือกตัง่ไม่รวมฝายค้านส่วนศาลก็ให้ประชาชนแต่ละจังหัวดเลือกตั่งเอาหัวหน้าศาลผู้พิภากษาไอญาการ และยากให้มีรัฐบาลกลางและรัฐบาลของแต่ละภาครัฐบาลกลางบริหารระว่างประเทศดูแลผลประโยชของประเทศไม่ให้เสียเปือบประเทศอืนดูแลความมั่นคงและเศฐกิจให้กับประเทศเป็นหลักส่วนรัฐบาลของแต่ละภาคก็ดูแลผลประโยชจัดสรรณทรัพยากรและความเป็นธรรมแก่ประชาชน
 • การเมืองการปกครองต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม มีเหตุผล ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างสูงสุด มีจริยธรรม คุณธรรม มีสิทธิเท่าเทียมกัน.
 • "อำนาจสูงสุดในการปกครองต้องมาจากประชาชน โดยการเลือกตั้งตัวแทนประชาชนมาเป็นผู้ใช้ ประชาชนสามาร๔ตรวจสอบถอดถอนได้ กำจัดอำนาจอื่นที่ไม่ได้มาจากประชาชนเลือกและไม่เป้นประชาธิปไตย จัดการเครือข่ายกษัตริย์ เช่น ทหารกษัตริย์,ข้าราชการ,ทุน ที่รับใช้กษัตริย์ ทุกอย่างต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ และอยู่ภายไต้อำนาจประชาชน
 • (กษัตริย์,องค์มนตรีต้องยกเลิกไปไม่ควรมีเพราะสร้างปัญหาไว้มากมาย) "
 • ประเทศไทยที่คาดหวังอยากจะให้เป็น การเมืองต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกกลุ่มทุกคนมีโอกาศเข้าถึงอำนาจและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องอนาคตของประเทศ และเป็นประเทศที่มีความเสรีเคารพและให้เกียติกัน สวัสดิการสังคมต้องดีและทั่วถึง การบังคับใช้กฏหมายต้องมีความเป็นธรรมต่อทุกคนทุกกลุ่ม ไม่เลือกปฏิบัติ การเข้าถึงโอกาสต้องเท่าเทียมไม่แบ่งแยกคนนั้นคนนี้ต้องอยู่ที่ความรู้ความสามารถ และที่สำคัญไม่ควรมีสถาบันพระหากษัติอีกต่อไป
 • อำนาจอธิปไตยอยูู่ที่ประชาชน/ การใช้อำนาจกระทำโดยผู้แทนของประชาชน ประชาชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ โดยหลักสากลมนุษยชาตฺิ
 • ถ้ามีกษัตให้เป็นอย่างญีปุ่ญไม่มายุ่งการเมืองให้รัฐบาลที่มาจากประชาชนบริหารประเทศเพื่อประชาชนจริงและทำให้เป็นรัฐสวัสดิการและศาลควรใช้วิที่เลือกตั่งให้อยู่สี่ปีจะใด้ให้ความเป็นธรรมกับประชาชน
 • ล้มระบอบเหี้ยก็จบไม่ต้องทำอะไร
 • -
 • "*บุคคลากรระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ต้องมาจากการเลือกตั้ง และไม่ต้องมีการโปรดเกล้าฯ
 • *เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้ว่า นายอำเภอ ฯลฯ ต้องมาจากการเลือตั้ง และไม่ต้องให้ใครมาโปรดเกล้าฯ
 • *ยกเลิก ""ข้าราชการ"" ให้เป็น ""เจ้าหน้าที่รัฐ""แทน

 • "
 • "........การปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่.....การปกครองที่เป็นประชาธิปไตยการปกครองที่ยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเท่านั้น

 • คำตอบ
 • ระบอบประชาธิปไตย ( Democracy ) ที่ไม่มีประมุข"
 • ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีประชาชนคนไทยเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนจะเป็นผู้เลือกตัวแทนของประชาชนขึ้นมาเป็นผู้นำมาบริหารประเทศ 4ปี มีการเลือกตั้งตัวแทนทุกๆ4ปี และแต่ละท้องถิ่นก็มีการเลือกตั้งเช่นเดียวกันในการเลือกตัวแทนขึ้นมาโดยผ่านการคัดสรรจากการเลือกตั้ง ยกเลิกการปกครองประเทศแบบเดิมๆให้หมด ให้ปกครองแบบประเทศที่พัฒนาแล้ว.
 • "ประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่ ในแผ่นดิน
 • "
 • ต้องวิวัฒน์ประเทศใหม่ ด้วยการปกครองในระบอบประประช่ธิปไตย โดยปวงชนไทยอย่างแท้จริง ห้ามฝ่ายอำมาตย์ถือศักดินาเหนือประชาชน หรือกลุ่มอำนาจ กลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาบงการขบวนการประชาธิปไตยโดยไม่ยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชนส่วนใหญ่ ส่งเสริมหลัก การมีส่วนร่วม สิทธิ เสรีภาค เสมอภาค ของปวงชน ผู้ปกครองต้องมาจากตัวแทนปวงชน โดยยึดหลักการบริหารที่มี คุณธรรม นิติธรรม อย่างแท้จริง มิให้มีผู้ใดมาบงการ ต้องปรับปรุงแก้ไข กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม องค์กรของรัฐที่ใช้อำนาจทั้งหลาย ให้ยึดผลประโยชน์ของชาติส่วนรวมเป็นสำคัญ
 • มีความเท่าเทียมกันทุกชนชั้น
 • มีความเท่าเทียมกันทุกชนชั้น
 • "1.มีสภาผู้แทน และวุฒิสภาที่เลือกมาจากประชาชน
 • 2.มีระบบกษัติแบบอังกฤษหรือญี่ปุน ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและไม่เล่นการเมือง ถ้าจะลงการเมืองต้องมาลงเลือกตั้ง
 • 3.มีสภาตำบล หรือ สภาชุมชน ที่่ควบคุมการบริหารของ อบต. ชมาชิกสภาตำบลต้องมาจากการเลือกตั้ง ทีอายุคราวละ 4 ปี
 • 4.การกระทำใดๆต้องโปร่งใสให้ประชาชนได้รับรู้"
 • ยากให้เป็นประชาธิปไตรเรวๆและประชาชนจะใด้มีส่วนรวมในการแบงปันผลประโยชของประเทศยากให้เผด็จการศุนพันไปจากประเทศไทย
 • มีพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่พรรคของนายทุน หรือกลุ่มทุน กลุ่มอำนาจ กลุ่มขุนศึก ขุนนาง ต่างๆ และไม่ถูกครอบงำจากมาเฟียพรรค มีจำนวนสมาชิกที่มากพอเป็นกำลังต่อรอง เพื่อผลประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมของชาติ
 • ประชาชนมีส่วนร่วมทุกอาชีพ
 • มีความเป็นประชาธิปไตยของ (ปวงชนชาวไทย)
 • ผู้นำต้องมาจากประชาชน
 • "ยกเลิกราชาธิปไตยทั้งหมด
 • ประชาธิปไตยเต็มใบ
 • กฎเกณฑ์กติกาเดียวกัน
 • "
 • แบบประชาธิปไตย โดยประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยสูงสุด โดยเน้นสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาพของประชาชนเท่าเทียมกันทุกคนอย่างแท้จริง ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปกครองโดยอำนาจอธิปไตยของตนเอง และ หรือ เลือกผู้แทนเข้าไปใช้อำนาจอธิปไตยตน
 • ด้านการเมืองการปกครอง ทุกคนควรมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในทุกด้าน มีโอกาสเข้าถึงอำนาจด้านการเมืองการปกครองเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศ การศึกษา หรือศาสนา ไม่ควรถูกแบ่งแยกใดๆ
 • เสรี ที่ต้องแข็งขันอย่างเป็น ธรรม
 • ประเทศไทยและประชาชนไทยเป็นประเทศที่มีลักษณะเฉพาะที่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ดังนั้นในด้านการเมือง ประเทศไทยสมควรอย่างยิ่งที่จะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิ และเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ครอบคลุม และเพียงพอ โดยไม่มีอำนาจนอกระบบอื่นมาควบคุม หรือกำหนดการบริหารแทนอำนาจประชาชน แต่ขณะเดียวกันก็ควรจะรักษาวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานนั้นเอาไว้ด้วย สิ่งที่น่าจะเปรียบเทียบได้ที่ประเทศไทยควรเป็นก็เช่นประเทศ ญี่ปุ่น หรืออังกฤษ เป็นต้น
 • ควรเป็นสังคมนิยม คนในผืนแผ่นดินประเทศควรมีสิทธิเท่าเที่ยมกัน ไม่ว่าจะต่างชาติต่างด้าวต่างศาสนาควรความเทียมกัน เพราะถือว่าเป็นมนุษย์เหมือนกัน และคนในประเทศก็ยังคงมีโอกาสได้ทำงานสูงๆได้มากเหมือนเดิมที่ผ่านมา(แต่ใครผู้ใดที่ถือได้ทำการเป็นใหญ่สร้างอิทธิพลกดขี่ข่มเหงคนทั่วไปถือว่าผิดกฏหมายเพราะขัดกับระบอบการปกครองตามแบบสังคมนิยม)
 • "ทุกคนอยู่ภายใต้กฏหมายอย่างเท่าเทียม ไม่มี2มาตรฐานเด็ดขาด
 • "
 • ต้องเป็น ปชต.โดย ปชช.
 • ประชาธิปไตย ผู้มีอำนาจทุกระดับต้องยึดโยงกับประชาชน
 • "ทุกอย่างต้องผ่านสภา เพื่อใช้กระบวนการตรวจสอบของสภามาช่วยแก้ไขปัญญาทุจริตของข้าราชการ ผ่านการให้รัฐสภาเป็นคนแต่ตั้งข้าราชการ โดยมีรัฐมนตรีหรือปลัดของกระทรวงนั้นเสนอชื่อขึ้นมาให้สภาตัดสิน และการเคลื่อนย้ายและงบประมาณทางการทหารของประเทศ

 • ****มีรัฐธรรมนูญแค่ ไม่กี่มาตรา ส่วนที่เหลือใช้กฏหมายอื่นๆเข้ามา เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์****"
 • โดยประชาชน เพือประชาชน ให้ประชาชนกำหนดทิศทางด้วยตัวเอง
 • โดยประชาชน เพือประชาชน ให้ประชาชนกำหนดทิศทางด้วยตัวเอง
 • ประชาธิปไตย แบบอเมริกา
 • ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุข เป็นลักษณะการปกครองแบบกระจายอำนาจ ผู้แทนในพื้นที่มีอำนาจในการตัดสินใจในบางเรื่อง
 • ต้องเป็นประชาอธิปไตยจริ่งๆไม่ตอแหล่ไม่มีใครเป็นประมุขประชาชนทุกคนเป็นประมุขของตัวเเองแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนบริหารนิติบัญญัตและตุลาการให้มาจากความรู้ความสามารถเท่านั้น
 • "ความเสมอภาคในสิทธิมนุษย์ชน ไม่ใช่เห็นแก่เงินและอำนาจ
 • นักการเมืองต้องมาจากการเลือกของปปช.
 • ไม่มีระบบศักดินา เจ้าขุนมูลนาย
 • กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเน้นพัฒนาสังคมและชุมชนร่วมถึงการคุมกำเนิดด้วย
 • ข้าราชการควรมีความเสมอภาค
 • แก้ไข3จังหวัดชายแดน
 • รัฐธรรมนูญควรจำกัดให้น้อยมาตราแต่ใช่จริงจัง ไม่ใช่มีวรรคโน้นวรรคนี้เพื่อสร้างช่องโหวและไม่ควรจะเปลี่ยนบ่อยครั้ง


 • "
 • "ปล่อยใก้เลือกตั้ง และห้ามมีการปฏิวัติ สว.ควรมาจากการเลือกตั้ง
 • จริงๆ ทุกอย้างควรจะมาจากการ้ลือกตั้ง"
 • ไม่ต้องถามเยอะ แค่โหวตว่าอยากให้ไทยเป็นเหมือนประเทศใด จบ.
 • ประชาชนมีส่วนร่วม
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตย
 • ปกครองโดยประชาชน เพื่อประชาชน
 • เหมือนประเทศออสเตรีย
 • "๑.ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย อันมีธรรมาธิปไตยเป็นรัฐธรรมนูญ ๒.ผู้ปกครองทุกระดับชั้นมาจากการเลือกตั้ง
 • ๓.ให้ชาวพุทธเป็นพลเมืองชั้นหนึ่ง
 • ๔.ให้ต่างศาสนาอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและถูกจำกัดการเพิ่มประชากร
 • ๕.ใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐแทนคำว่า ข้าราชการ
 • ๖. สถาบันหลักของชาติคือ พุทธศาสน์และประชาชน
 • ๗.ไม่มีโทษประหารชีวิตทุกกรณี อย่างมากสุดคือจำคุกตลอดชีวิต และอภัยโทษตามสมควร"
 • "เป็น ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์. อำนาจเป็นของปวงชนชาวไทย มีความยุติธรรม ศาลต้องมีคามสุจริต ซื่อตรง. เที่ยงธรรม. กฏหมายต้องศักดิ์สิทธิ์. ให้ออกกฏหมายเอาผิดพวกรัฐประหารย้อนหลังได้. ยึดทรัพย์ทั้งตระกูลให้หมด ให้ทหารต้องรับใช้ประมาชน. ยกเลิกระบอบอำมาตย์
 • "
 • ไมมีระบอบกษัตริ์
 • ประชาธิปไตยสมบูรณ์ ไม่มีกษัตริย์
 • ควรจะเป็นแบบสวิตครับ
 • ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันค่ะ
 • "เท่าเทียมกัน หมดชนชั้น อำนาจเป็นของปวงชนชาวไทย
 • ยึดกฏหมาย ผู้ใดละเมิดมิได้"
 • "ปล่อยใก้เลือกตั้ง และห้ามมีการปฏิวัติ สว.ควรมาจากการเลือกตั้ง
 • จริงๆ ทุกอย้างควรจะมาจากการ้ลือกตั้ง"
 • ประชาธิไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญ
 • "ต้องมีการปกครองโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ของประเทศ ประชาชนมีสิทธิเท่าเที่ยมกัน มีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเท่าเทียม หนึ่งสิทธิ์ หนึ่งเสียงประชาชนมีส่วนร่วม ตามหน้าที่ ในการเลือกผู้นำ ในทุกระดับ ทุกองค์กร
 • "
 • ต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยใหม่แบบประธานาธิปดี
 • ตัวแทนที่จะมาจัดสรรผลประโยชน์ต้องมาจากประชาชนเท่านั้น เน้นความเท่าเทียมกัน ตรวจสอบได้ รักษาผลประโยชน์ของประชาชน
 • "อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างแท้จริง
 • สาธารณรัฐ"
 • " นักการเมืองต้องมีจิตสำนึกและเรียนรู้มาจาก การเมือง ใช่มาจากอำนาจเงิน


 • ประชาชนต้องเข้าใจบทบาทและหน้าตามระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง

 • (ใช่เงินไม่มากาไม่เป็น) ไม่ใช่ทุกๆคนนะหมายถึงพวกหัวคะแนนจะแน้นในด้านนี้


 • นักการเมืองควรมีอยู่แค่ สองวาระ ไม่เกิน 8ปี

 • ห้ามประท้วงหรือขับไล่จนกว่าจะหมดวาระ ถ้าบริหารไม่ดีประชาชนเป็นผู้ตัดสินเอง"
 • " นักการเมืองต้องมีจิตสำนึกและเรียนรู้มาจาก การเมือง ใช่มาจากอำนาจเงิน


 • ประชาชนต้องเข้าใจบทบาทและหน้าตามระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง

 • (ใช่เงินไม่มากาไม่เป็น) ไม่ใช่ทุกๆคนนะหมายถึงพวกหัวคะแนนจะแน้นในด้านนี้


 • นักการเมืองควรมีอยู่แค่ สองวาระ ไม่เกิน 8ปี

 • ห้ามประท้วงหรือขับไล่จนกว่าจะหมดวาระ ถ้าบริหารไม่ดีประชาชนเป็นผู้ตัดสินเอง"
 • "เป็นประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งมาทุกองค์ ครับ
 • และต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดครับ
 • ศาลต้องอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
 • ทหารต้องนายกรัฐในตรีเป็นคนแต่งตั้ง ไม่ต้องมีองคในตรีใก้เปลื่องเงินรัฐ
 • ยกเลิกระบบกษัตไทยใก้หมดครับ"
 • "เป็นประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งมาทุกองค์ ครับ
 • และต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดครับ
 • ศาลต้องอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
 • ทหารต้องนายกรัฐในตรีเป็นคนแต่งตั้ง ไม่ต้องมีองคในตรีใก้เปลื่องเงินรัฐ
 • ยกเลิกระบบกษัตไทยใก้หมดครับ"
 • อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ทุกองค์กรประชาชนเป็นผู้เลือกตั้ง
 • ประชาชนต้องรู้รายได้แระรายจ่ายของรัฐทุกบาททุกสตาง แระให้ประชาชนเปนคนอนุญาติในการเบิกจ่ายงบประมาณก้
 • "ควรยกเลิกระบบกษัตริย์ให้หมดเนื่องจากเป็นภัยคุมคามต่อประชาธิปไตย. ควรจะปกครองระบอบสาธารณรัฐครับ. อำนาจสูงสุดคือประชาชน

 • "
 • สาธารณะรัฐ
 • "ต้องการ ประชาชาธิปไตร
 • มากจากประชาชนคนไทย
 • เป็นผู้ร่างเหมือนยุคปี40
 • แต่ไม่ต้องมีระบอบภูมิพล
 • และอำมาตย์ ต่างๆ กฏหมาย
 • ต้องมี ประชาชนทุกศาลที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นลูกขุนเหมือนUSA"
 • "ต้องการ ประชาชาธิปไตร
 • มากจากประชาชนคนไทย
 • เป็นผู้ร่างเหมือนยุคปี40
 • แต่ไม่ต้องมีระบอบภูมิพล
 • และอำมาตย์ ต่างๆ กฏหมาย
 • ต้องมี ประชาชนทุกศาลที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นลูกขุนเหมือนUSA"
 • "#สาธารณรัฐไทย ประกอบด้วย 3 เสาหลักในการบริหารประเทศ
 • 1. นิติบัญญัติ 2. บริหาร 3. ตุลาการ
 • การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายบริหาร

 • #ฝ่ายบริหาร (นำโมเดลแบบฝรั่งเศส+เกาหลีใต้มาประยุกต์)
 • ประธานาธิบดี เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากผู้มีสิทธิออกเสียง โดยมีวาระ 5 ปี และไม่สามารถลงสมัครแข่งขันเป็นครั้งที่ 2 ได้ เพื่อเป็นการป้องกันการขยายอำนาจ ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐ และผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วย รวมทั้งเป็นผู้มีอำนาจประกาศกฎอัยการศึก และมาตรการจำเป็นในยามฉุกเฉิน นอกจากนี้ประธานาธิบดีสามารถเสนอร่างกฎหมายให้รัฐสภาพิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจยุบสภา

 • - คณะรัฐมนตรี
 • ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซึ่งประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยประธานาธิบดีในด้านบริหารประเทศ รวมทั้งมีอำนาจในการพิจารณานโยบายต่าง ๆ ของประเทศ และการเข้าร่วมประชุมรัฐสภา คณะรัฐมนตรีมีจำนวน 20 คน (ประมาณการ 20 คนคร่าวๆ)นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังประกอบด้วย

 • สภาที่ปรึกษา
 • - สภาความมั่นคงแห่งชาติ National Security Agency Council (NSAC)
 • - สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติ
 • - สภาที่ปรึกษาพัฒนาระบบการศึกษา
 • - คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ
 • - คณะกรรมการเกี่ยวกับแรงงาน สวัดดิการสังคม และสิทธิสตรี
 • - สภาที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • - คณะกรรมการเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
 • - คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล
 • - สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ - พลเรือน
 • (หน่วยสืบราชการลับและข่าวกรอง)
 • ** ยึดแนวทางรูปแบบอย่าง CIA (USA) or MI5-MI6 (UK)

 • โดยประธานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี ทั้งนี้ หน่วยงานเหล่านี้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำต่อคณะรัฐบาลด้วย

 • #หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง
 • ด้านความมั่นคงภายใน
 • - กระทรวงความมั่นคงภายใน (ขึ้นตรงกับประธานาธิบดี)
 • - สภาความมั่นคงแห่งชาติ ล้านนาเฮาส์ (ขึ้นตรงกับประธานาธิบดี)
 • - สำนักงานสืบราชการลับและข่าวกรอง (ขึ้นตรงกับประธานาธิบดี)
 • - สำนักงานตำรวจกลางแห่งชาติ (ขึ้นตรงกับกระทรวงด้านงานบริหาร)
 • - สำนักงานศุลกากรกลางแห่งชาติ (ขึ้นตรงกับกระทรวงด้านงานบริหาร)
 • - สำนักงานจัดสรรงบประมาณภาครัฐ (ขึ้นตรงกับกระทรวงด้านงานบริหาร)

 • ด้านการต่างประเทศ
 • - กระทรวงการต่างประเทศ

 • ด้านเศรษฐกิจ การค้า และภาษี
 • - กระทรวงการค้าและพาณิชย์
 • - กระทรวงการคลัง
 • - สำนักงานภาษีกลางแห่งชาติ

 • ด้านความอำนวยการความยุติธรรม
 • - กระทรวงยุติธรรม
 • สำนักงานทัณฑสถากลางแห่งชาติ
 • สำนักงานคุ้มครองสวัดดิภาพเด็กและเยาวชนกลาง
 • สถาบันวิจัยและฝึกอบรมตุลาการและเนติบัณฑิต *** สังกัดดูแลหลักสูตรและการรับรองโดย เนติบัณฑิตแห่งสาธารณรัฐไทย


 • ด้านความมั่นคงแห่งสาธารณรัฐ
 • - กระทรวงกลาโหม
 • ศาลทหารกลาง
 • กองทัพบก
 • กองทัพอากาศ
 • กองทัพเรือ
 • สถาบันพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูง
 • โรงเรียนนายร้อยทหารบกแห่งสาธารณรัฐไทย
 • โรงเรียนนายเรืออากาศแห่งสาธารณรัฐไทย
 • โรงเรียนนายเรือแห่งสาธารณรัฐไทย
 • วิทยาลัยเสนาธิการทหารขั้นสูง
 • มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และพยาบาลศาสตร์กองทัพแห่งสาธารณไทย

 • ด้านการศึกษา
 • - กระทรวงศึกษาธิการและการอุดมศึกษา

 • ด้านสวัดดิการสังคมแก่ประชาชน
 • - กระทรวงสวัดดิการสังคมและทรัพย์มนุษย์
 • - กระทรวงแรงงาน

 • ด้านอุตสาหกรรม
 • - กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ระบบอุตสาหกรรม
 • สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมกลางแห่งชาติ
 • สำนักงานตรวจสอบมาตรฐานระบบความปลอดภัยอุตสาหกรรม
 • กลางแห่งชาติ
 • สำนักงานบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งชาติ
 • สำนักงานบริหารจัด วิจัยและพัฒนาระบบความปลอดภัยอุตสาหกรรม

 • ด้านบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • - กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานสาธารณสุขกลางแห่งชาติ
 • สำนักงานส่งเสริมสาธารณสุขขั้นพื้นฐานกลางแห่งชาติ
 • สำนักงานบริหารจัดการดูแลกิจการโรงพยาบาลภาครัฐ
 • สำนักสืบสวนป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ
 • สำนักงานวิจัยและพัฒนาเวชศาสตร์แห่งชาติ
 • สถาบันฝึกอบรม วิจัยและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินกลางแห่งชาติ
 • - สำนักงานคณะกรรมการกำกับตรวจสอบดูแลมาตรฐาน ด้านกิจการและระบบสาธารณสุขแห่งชาติ
 • - สำนักงานคณะกรรมการกำกับตรวจสอบดูแลมาตรฐาน ด้านกิจการการแพทย์ สถานพยาบาลและการรับรองใบประกอบโรคศิลป์
 • - สำนักงานคณะกรรมการกำกับตรวจสอบดูแลมาตรฐาน ด้านกิจการเภสัชกรรมและการรับรอง
 • - สำนักงานเภสัชกรรมกลางแห่งชาติ
 • - สถาบันวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรมและเวชกรรมกลางแห่งชาติ

 • ด้านบริหารจัดการทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • - กระทรวงทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ด้านศิลปวัฒนธรรม การศาสนา สันทนาการ และ กีฬา
 • - กระทรวงศิลปวัฒนธรรมและการศาสนา
 • - กระทรวงการท่องเที่ยว
 • - กระทรวงกีฬา


 • หน่วยงานอิสระในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐไทย
 • Independent Agency of the Constitution of the Republic of Thai

 • - สำนักงานอัยการสูงสุด
 • - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปรามปราบการทุจริต
 • "
 • เสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
 • ประชาธิปไตย เต็มใบครับ
 • ประชาชน ต้องมีความเสมอภาค และภราดรภาพ ยกเลิกระบบกษัตรย์ และห้ามยุ่งเกี่ยว กับการเมืองใดๆๆ ทั้งสิ้น และต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายและใช่อย่างเท่าเทียมกัน
 • เอาตามที่ท่าน ดร.เพียงดิน พูดทุกประการ
 • เป็น ปชต. 100% โดยการเปลียนระบอบ
 • ประชาชนทุกคนเป้นใหญ่ มีสิทธิเท่าและทัดเทียมกัน
 • ประชาธิปไตยเช่นเดียวกับอารยประเทศ
 • ประชาธิปไตยเช่นเดียวกับอารยประเทศ
 • เป็นประชาธิปไตยเต็มร้อย ฝ่ายทหารห้ามมาก้าวก่าย รัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาต้องเป็นที่รับรู้ผ่านการเห็นชอบของประชาชนทุกฝ่าย กลุ่มบุคคลที่ร่วมร่างต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ปกครองด้วยความโปร่งใส ทำเพื่อชาติและเพื่อประชาชน นำพาประชาชนระดับล่างให้พ้นจากความยากจนจะได้กำจัดเรื่องมิจฉาชีพ ยาเสพติด กฎหมายต้องแข็งลงโทษคนที่ผิดทุกระดับชั้น โดยฉะเพาะยาเสพติดต้องลงโทษให้ถึงที่สุด คดีห้ามเงียบหาย
 • สาธารณะรัฐ
 • มีประชาธิปไตย มีผู้นำเป็นคนของประชาชนและประชาชนคือผู้ปกครองประเทศ
 • ต้องเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไทย ที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ เต็มที่ในการแสดงออก ไม่มีรัฐประหาร รัฐบาลมาจากเสียงของประชาชน
 • ความยุติธรรม ทุกคนมีสิทธฺิเท่าเทียมกันไม่แบ่งชนชั้น
 • เหมือนประเทศออสเตรีย
 • ประชาชนควรมีอำนาจตัดสินใจ จะเลือกการปกครองระบอบใหนดี เช่น แบบประเทศญีปุ่น อังกฤษ เยอรมัน อมริกา ไม่มีชนชั้น
 • UNITED STATES OF THAILAND
 • ตามระบอบประชาธิปไตย มีบุคคลที่ได้รับเลือกจากคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้นำการบริหาร ถือว่าเป็นประมุขของประเทศ และเป็นผู้จัดตั้งคณะรัฐมนตรีาช่วยงานบริหารประเทศ ซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวระ4ปี มีอำนาจนิติบ้ญญัติจากสภาผู้แทนราษฤรและอำนาจตุลาการจากศาล(เลือกตั้งกันเองในวงการตุลาการ) มีฝ่ายค้านเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล บุคคลที่ได้รับเงินเดือนจากรัฐควรเรียกว่า "ข้ารัฐการ" ต้องดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกคน
 • "1.ประชาชนเป็นเจ้าของนาจ
 • 2.มีเสรีภาพขั้นพื้นฐานบริบูรณ

 • 3.มีภราดรภาพเท่าเทียม
 • 4.ทุกคนเคารพ หรือ เสมอภาคทางกฏหมาย
 • 5.รัฐบาลมาจากการคัดเลือกของประชาชน
 • "
 • ใช้ระบบสาธารณะรัฐ ยกเลิกกษัตริย์
 • "Thais First!
 • Human right!
 • Freedom of speech!
 • 1) get rid of dictator monarchy or mafia and share all of their assets with the poor.
 • 2) become Republic of Siam and vote for president (Taksin would be the best)
 • 3) get rid of the evil Bhumipol's gang put them live in jail
 • 4) NoTax for farmers and government find market and support export direct from the community without middle man
 • 5) change all health, education, constitution, legislative
 • 6) welfare for all people
 • 7) build up railway network for the whole country so people and tourists can travel all day and return home safely.
 • 8) look after and support para/disable people education and work free in any organisations
 • 9) support young/student
 • 10) help community and farmers
 • 11) Green environment including Solar system
 • 12) support OTOP
 • 13) expand railway network for the whole country
 • 14) get rid illegal migrants especially ISlam
 • 15) strict the border increase police force therefore increase jobs ""open for everyone to be police officer or defense force
 • 16) University must be OPENED to everyone of choice and get rid of ENTRANCE
 • 17) student in remote area can study at home or their own pace with teachers guidance via phone, satellite.
 • 13) Clean up dirty all canals in Bangkok and other regions
 • 14) Parks, playground, Leisure Centre and gym every suburb
 • 15) Clean up drug/corruption
 • 16) Prostitute must have license
 • 17) GET RID OF DEATH PENALTY
 • 18) Buddhism as National Religion
 • 19) Stop destroy Sangkha and let it become independent with government support all monks such as free education and subsidy
 • 20) Animal Right and animal welfare and good shelter (dog, cat, wildlife animals and lifestocks with good care and management)
 • 21) Stop using police for control traffic
 • 22) Police cars should have satellite
 • 23) Police office in every suburb.
 • 24) Build up modern Public Hospital with high quality service and the same standard as private hospital
 • 25) support people go to medical centres
 • 26) clean up fake chemist shop, every medicine must be prescribed by doctor except the common medicine
 • 27) Travel place must have security equipment to serve tourists
 • 28) Support all staff of every organisation do fitness every office must have the gym.
 • 29) build up the bicycle tracks and encourage people bike for work
 • 30) No tax for religious organisation/temple/mosque/church
 • 31) Library every suburb
 • 32) Get rid of Smoke from vehicles with filter
 • 33) Fair Trade for petrol-must be cheap price NOT dollar US price
 • 34) register all Thailand own plant, fruits, rice, herbal medicine and so on
 • 35) Open Uni course for complementary medicine such as acupuncture and Chinese herbal medicine, Thai massage and herbal medicine and so on
 • 36) Get rid of racist or discrimination against human right from job recruitment"
 • "อยากได้ประชาธิปไตยเต็มใบครับ
 • หนึ่งคนหนึ่งเสียง เท่าเทียมกันครับ"
 • เหมือน Usa Uk Japan
 • "สาธารรัฐ โดยประชาชน เท่านั้น ยึดทรัพย์ที่มันโกงเราไป ระบอบประธานาธิบดี
 • ตั้งศาลประชาชนตัดสินคดีใหม่ทั้งหมด จับพวกกังฉินทั้งหมดเข้าคุก ปล่อย
 • ประชาชนทั้งหมดและชดเชยค่าเสียหายและเสียโอกาศ."
 • "ปกครอง ด้วยประชาธิปไตยแบบสากลที่ประเทศต่างๆทั่วโลกส่วนใหญ่เขาทำ

 • ประชาชนมีอำนาจ มีสิทธิเสรีภาพตามตัวบทกฏหมายจริงๆ"
 • ประชาธิปไตรสมบูรณ์
 • "1.มีกติกา ทำตามกติตา
 • 2.ใช้หลัก ธรรมาภิบาล (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส่ มีส่วนร่วม สำนึกรับผิดชอบ คุ้มค่า)
 • 3.ทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
 • 4.มีความเสมอภาค วิพากษ์วิจารณ์ได้
 • ๕.ยึดถือตามระบอบประชาธิปไตย ที่ผู้นำมาจากเสียงของประชาชน
 • 6.ทุกอย่างเล่นตามกติตา
 • "
 • ปกครองโดยอำนาจประชาชนเป็นใหญ่
 • ประชาต้องเป็นใหญ่ มีอำนาจในการตัดสินใจให้รัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาฃนส่วนใหญ่ ทำให้การปกครองเป็นประชาธิปไตย์เต็มใบ เข้าสู้ยุกโลกเสรีนิยมใหม่
 • นักการเมืองควรมาจากเสียงโวตรของประชาชน
 • "สาธารณรัฐ
 • อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างแท้จริง"
 • ต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยสากลที่ประชาชนมีอำนาจที่แท้จริง อำนาจ3อำนาจคือตุลาการ นิติบัญญัติและบริหารต้องยึดโยงประชาชนและแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน
 • ผู้ปกครองสูงสุดควรเป็นบุคคลที่ผ่านการโหวตโดยประชาชนเท่านั้น เมื่อผู้ปกครองสูงสุดบริหารบ้านเมืองล้มเหลวก็ให้ประชาชนโหวตอีกครั้งเพื่อให้ออกหรืออยู่ต่อไม่ไช่ฝ่ายค้านเป็นผู้โหวต
 • อยากมีเสรีภาพแบบประชาธิปไตยที่ดีและสมบูรณ์ครับ
 • ระบบตัดสินใจแบบเคลือข่าย ให้ประชาชนเสนอและตัดสินใจ เอง ( ความหมายคือ ปัจจุบันระบบ wifi และอินเตอร์เน็ทก้าวหน้ามาก สามารถผ่านโทรศัพท์ได้ง่าย เราสามารถสร้างระบบเคลือข่ายลงความเห็นทางนโยบาย ผ่านทางนี้ได้ ประชาชนลงความเห็นในการปกครอง รัฐบาลทำตามนโยบายประชาชน กำหนดระยะประเมินผล หน่วยงานไหนทำไม่ได้ หรือล่าช้า ก็เชิญออกไป มีคนทำได้อีกเยอะที่ต้องการจะทำงาน ตัดตัวถ่วงความเจริญของชาติออกไปบ้างก็ดี
 • ประชาธิปไตย ระบบสาธารณรัฐที่มาจากการเลือกฝ่ายบริหารโดยประชาชน ยกเลิกกฎหมายที่ล้าหลังเผด็จการ
 • ควรจะเป็นเมืองที่ช่วยกันรักษาไว้ ซึ่งการปกครองที่มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกคน
 • "ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของ สิงคโปร์
 • โดยประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่บริหารประเทศผ่านกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานในสังกัดราชการอื่นๆ"
 • "1.อำนาจสูงสุด เป็นของปวงชนชาวไทย
 • 2. ปกครองด้วย นิติรัฐ นิติธรรม โดย
 • ปวงชนชาวไทย เป็นผู้กำหนด
 • 3.ต้องมีเสรีภาพ ในหมู่ประชาชน
 • 4.มีความเสมอภาค ในสังคม
 • 5.ปวงชนชาวไทย เป็นผู้เลือก ผู้น
 • ำ เพื่อบริหารประเทศ โดยมีวาระอย่างน้อย 4 ปี
 • "
 • "1.ยกเลิกระบอบกษัตริย์ ใช้ระบบประธานาธิบดี
 • 2.ใช้เพลงชาติ ฉบับเก่า (แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง) เพราะแบบเดิม มีความไพเราะกว่า
 • 3.เปลี่ยนชื่อประเทศจากไทย เป็นสยามประเทศ เพราะชื่อนี้
 • 3.1.มีความไพเราะสละสลวย
 • 3.2.ดวงบอกว่าชื่อนี้ ดีกว่าชื่อไทย เพราะดวงชาติเรา ชื่อประเทศควรขึ้น ส ถึงจะดี
 • 4.ใช้ระบบการปกครอง สหพันธรัฐ เพราะ เพื่อแก้ปัญหา 3 ชายแดน ภาคใต้ และปัญหาอื่นๆ โดยให้ประเทศไทยมี 14 รัฐ คือ
 • 4.1.ล้านนา เมืองหลวง เชียงใหม่
 • 4.2.โยนกเชียงแสน เมืองหลวง เชียงราย
 • 4.3.พะเยา เมืองหลวง พะเยา
 • 4.4.สุโขทัย เมืองหลวง สุโขทัย
 • 4.5.สุพรรณภูมิ เมืองหลวง สุพรรณบุรี
 • 4.6.อยุธยา เมืองหลวง อยุธยา
 • 4.7.ทวารวดี เมืองหลวง นครปฐม
 • 4.8.โคตบูร เมืองหลวง โคราช
 • 4.9.หริกุญชัย เมืองหลวง ลำพูน
 • 4.10.ตามพรลิงค์ เมืองหลวง นครศรีธรรมราช
 • 4.11.ศรีวิชัย เมืองหลวง ไชยา (สุราษฎร์ธานี)
 • 4.12.ปัตตานี เมืองหลวง ปัตตานี
 • 4.13.กรุงธน เมืองหลวง ธนบุรี (ดินแดนปริมณฑลฝั่งตะวันออกรวมภาคตะวันออก)
 • 4.14.พระนคร เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร (ดินแดนฝั่งปริมณฑลตะวันตก ไม่รวมนครปฐม)"
 • "1.ยกเลิกระบอบกษัตริย์ ใช้ระบบประธานาธิบดี
 • 2.ใช้เพลงชาติ ฉบับเก่า (แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง) เพราะแบบเดิม มีความไพเราะกว่า
 • 3.เปลี่ยนชื่อประเทศจากไทย เป็นสยามประเทศ เพราะชื่อนี้
 • 3.1.มีความไพเราะสละสลวย
 • 3.2.ดวงบอกว่าชื่อนี้ ดีกว่าชื่อไทย เพราะดวงชาติเรา ชื่อประเทศควรขึ้น ส ถึงจะดี
 • 4.ใช้ระบบการปกครอง สหพันธรัฐ เพราะ เพื่อแก้ปัญหา 3 ชายแดน ภาคใต้ และปัญหาอื่นๆ โดยให้ประเทศไทยมี 14 รัฐ คือ
 • 4.1.ล้านนา เมืองหลวง เชียงใหม่
 • 4.2.โยนกเชียงแสน เมืองหลวง เชียงราย
 • 4.3.พะเยา เมืองหลวง พะเยา
 • 4.4.สุโขทัย เมืองหลวง สุโขทัย
 • 4.5.สุพรรณภูมิ เมืองหลวง สุพรรณบุรี
 • 4.6.อยุธยา เมืองหลวง อยุธยา
 • 4.7.ทวารวดี เมืองหลวง นครปฐม
 • 4.8.โคตบูร เมืองหลวง โคราช
 • 4.9.หริกุญชัย เมืองหลวง ลำพูน
 • 4.10.ตามพรลิงค์ เมืองหลวง นครศรีธรรมราช
 • 4.11.ศรีวิชัย เมืองหลวง ไชยา (สุราษฎร์ธานี)
 • 4.12.ปัตตานี เมืองหลวง ปัตตานี
 • 4.13.กรุงธน เมืองหลวง ธนบุรี (ดินแดนปริมณฑลฝั่งตะวันออกรวมภาคตะวันออก)
 • 4.14.พระนคร เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร (ดินแดนฝั่งปริมณฑลตะวันตก ไม่รวมนครปฐม)"
 • อำนาจอธิปไตยอยู่ที่ประชาชน/ การใช้อำนาจ กระทำโดยผู้แทนของประชาชน ประชาชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ โดยหลักสากลมนุษยชาติ
 • ประชาชนทุกคนมีสิทธิมีเสียง มีคุณค่าความเป็นคนเท่าเทียมกัน ไม่มีคนที่วิเศษกว่าใคร
 • ควรมีประชาธิปไตยที่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและเลือกนายกเอง
 • "1.สาธารณรัฐสยาม
 • 2.ชื่อประเทศสยามประเทศ เรียกแบบไทย และไทเลนด์แบบอังกฤษ
 • 3.มีสภาประชาชน และศาลประชาชน
 • 4.ใช้ธงชาติปี 2325 เพลงชาติแบบเดิม ปี 2477
 • 5.ดร.เพียงดิน เป็นประธานาธิบดี
 • ชูพงศ์ รองประธานาธิบดี
 • ท่านจารุพงษ์ เป็นนายกครับ นี่คือสิ่งที่ต้องการ"
 • 1ปราศจากการแทรกแทรงของสถาบัน2รัฐบาลจะต้องมีเสถียรภาพที่แข็งแรงโดยตั้งอยู่บนความถูกต้องประชาชนอยู่ดีมีสุขเสมอภาค
 • +++++++++

กรณีตะหานสี่คนขี่ฮัมวีไปบุกบ้าน อจ. เธนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ทำให้ลูกเมียของท่านอกสั่นขวัญแขวน

กรณีตะหานสี่คนขี่ฮัมวีไปบุกบ้าน อจ. เธนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ทำให้ลูกเมียของท่านอกสั่นขวัญแขวน http://www.thaienews.blogspot.se/2015/12/blog-post_42.html

คลิป ตรงจากใต้ เรื่องจริงที่ชาวไทยต้องรู้ 01 หมวด ข่าวและเหตุการณ์ วันที...