ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, August 5, 2016

ดร. เพียงดิน รักไทย 6 ส.ค. 2559 ตอน พลังมดแดง "ธรรมกาย" แผลงฤทธิ์ กับ โลกล้อมเหี้ยไทย

ดร. เพียงดิน รักไทย 6 ส.ค. 2559 ตอน พลังมดแดง "ธรรมกาย" แผลงฤทธิ์ กับ โลกล้อมเหี้ยไทย
---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน 
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

ดร. เพียงดิน รักไทย 6 ส.ค. 2559 ตอน พลังมดแดง "ธรรมกาย" แผลงฤทธิ์ กับ โลกล้อมเหี้ยไทย

ดร. เพียงดิน รักไทย 6 ส.ค. 2559 ตอน พลังมดแดง "ธรรมกาย" แผลงฤทธิ์ กับ โลกล้อมเหี้ยไทย
---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน 
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

PIANGDIN ACADEMY สำนักวิชาชาวดิน:News Hour คปพ.จี้ “พรเพชร” ถอนร่าง กม.ปิโตรเลียม ทำประเทศเสียประโยชน์ ช่...

เครือข่ายราษฎรไทย เพื่อประชาธิปไตย has sent you a link to a blog:

ทดสอบ

Blog: PIANGDIN ACADEMY สำนักวิชาชาวดิน
Post: News Hour คปพ.จี้ “พรเพชร” ถอนร่าง กม.ปิโตรเลียม ทำประเทศเสียประโยชน์ ช่...
Link: http://www.piangdinacademy.org/2016/08/news-hour.html

--
Powered by Blogger
https://www.blogger.com/

สัมมนา อัศวินโต๊ะกลม 5 ส.ค. 59 ระดมพลังต้านรัฐธรรมนูญโจร สู่การเปลี่ยนระบอบ โดย จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ชูพงศ์ ถี่ถ้วน อาคม ซิดนีย์ ดารุณี กฤติบุญญาลัย สุดา รังกุพันธุ์ อเนก ซานฟราน และเพียงดิน รักไทย

สัมมนา อัศวินโต๊ะกลม  5 ส.ค. 59 ระดมพลังต้านรัฐธรรมนูญโจร สู่การเปลี่ยนระบอบ 
โดย จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ชูพงศ์ ถี่ถ้วน อาคม ซิดนีย์  ดารุณี กฤติบุญญาลัย สุดา รังกุพันธุ์ อเนก ซานฟราน และเพียงดิน รักไทย

---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน 
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน