ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, September 8, 2015

Fwd: First gathering of exiled Thai blast current governmentBegin forwarded message:

From: "Asian Heritage Society" <event@asianheritageawards.com>
Subject: First gathering of exiled Thai blast current government
Date: September 8, 2015 at 6:50:26 PM PDT

 

First gathering of  exiled Thai
blast current government
View this email in your browser
Thai Conference: End
Monarchy's Influence
 
By Leonard Novarro and Rosalynn Carmen

They say that what happens in Vegas stays in Vegas.
No more.
 A conference held there over Labor Day weekend to restore democracy in Thailand, is expected to have reverberations 8,200 miles away. Not only did it call for an end to the abuse of political and human rights in that country. Many called for an end to the monarchy, a move that would guarantee imprisonment in Thailand, or worse.
 
Books criticizing the monarchy are banned in that country; anyone possessing one faces a minimum of three years in prison. Western journalists have also been kicked out for writing anything negative about the king or his family.
More recently, the general who led the last military coup in 2014 told a roomful of journalists that he will "probably just execute" any journalist who doesn't "report the truth," and before that, in June, the military government announced a special meeting for 200 local and foreign journalists to teach them how to ask "constructive questions."
 
According to several human rights watchdog groups, anywhere between 4,000 and 10,000 people, citizens and foreigners, have been jailed for speaking out against the current military regime, which has the support of the Thai royal family.
But that didn't stop more than 100 people of Thai descent – some like former Minister of Transport Charupong Ruangsuwan, recently exiled for speaking out against the current regime, and many attending from as far away as Denmark -- from criticizing the iron rule of the current government. A military coup ousted Prime Minister Thaksin Shinawatra in 2006 and his sister, Yingluck, eight years later. Both were elected to office by sizeable majorities.
 
Themed "Bring Democracy Back to Thailand," the conference was hosted by the Organization of Free Thais for Human Rights and Democracy, which claims followers in 29 countries, 68 provinces in Thailand and nine U.S. states. 
READ MORE

Anake Chaichana addresses gathering.
 
Siriphon Ruangsri: "I am unbeaten."
 
Simon Kittiya: Speaking for everyone.
Thai royals: Too much power
The gathering in Las Vegas
Copyright © 2015, Asia Media America, All rights reserved.
*|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
2920 1st Ave. (G), San Diego, Ca. 92103

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list----- End forwarded message -----


Fwd: First gathering of exiled Thai blasts current government การประชุมสมัชชาคนไทยนอกประเทศ สั่นสะเทือนผู้ปกครองในประเทศไทยBegin forwarded message:

From: Rosalynn Carmen <rosalynn.carmen@gmail.com>
Subject: Fwd: First gathering of exiled Thai blasts current government
Date: September 8, 2015 at 6:49:49 PM PDT
To: "Snea Thinsan, TAHR Executive Director" <president@tahr-global.org>


---------- Forwarded message ----------
From: Asian Heritage Society <event@asianheritageawards.com>
Date: Tue, Sep 8, 2015 at 6:44 PM
Subject: First gathering of exiled Thai blasts current government
To: rosalynn.carmen@gmail.com


 
First gathering of  exiled Thai
blasts current government
View this email in your browser
Thai Conference: End
Monarchy's Influence

By Leonard Novarro and Rosalynn Carmen

They say that what happens in Vegas stays in Vegas.
No more.
 A conference held there over Labor Day weekend to restore democracy in Thailand, is expected to have reverberations 8,200 miles away. Not only did it call for an end to the abuse of political and human rights in that country. Many called for an end to the monarchy, a move that would guarantee imprisonment in Thailand, or worse.
 
Books criticizing the monarchy are banned in that country; anyone possessing one faces a minimum of three years in prison. Western journalists have also been kicked out for writing anything negative about the king or his family.
More recently, the general who led the last military coup in 2014 told a roomful of journalists that he will "probably just execute" any journalist who doesn't "report the truth," and before that, in June, the military government announced a special meeting for 200 local and foreign journalists to teach them how to ask "constructive questions."
 
According to several human rights watchdog groups, anywhere between 4,000 and 10,000 people, citizens and foreigners, have been jailed for speaking out against the current military regime, which has the support of the Thai royal family.
But that didn't stop more than 100 people of Thai descent – some like former Minister of Transport Charupong Ruangsuwan, recently exiled for speaking out against the current regime, and many attending from as far away as Denmark -- from criticizing the iron rule of the current government. A military coup ousted Prime Minister Thaksin Shinawatra in 2006 and his sister, Yingluck, eight years later. Both were elected to office by sizeable majorities.
 
Themed "Bring Democracy Back to Thailand," the conference was hosted by the Organization of Free Thais for Human Rights and Democracy, which claims followers in 29 countries, 68 provinces in Thailand and nine U.S. states. 
READ MORE

Anake Chaichana addresses gathering.
Siriphon Ruangsri: "I am unbeaten."
Simon Kittiya: Speaking for everyone.
Thai royals: Too much power
The gathering in Las Vegas
Copyright © 2015, Asia Media America, All rights reserved.
*|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
2920 1st Ave. (G), San Diego, Ca. 92103

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list----- End forwarded message -----


Len Novarro
619 521 8008
www.asiamediaamerica.com
www.makeitinamerica.net
www.asianheritageawards.com
www.asianheritagesociety.org

 --
Asian Heritage Society
 
Asia Media Inc.
Asia Media Los Angeles Inc.
619-521-8008

ตั้ง อาชีวะ ชี้วิธีขอลี้ภัยในแคนาดา

ฟังยู่ทุ่ปตั้ง อยากไปแคนนาดา ง่ายมาก ให้คนที่อยู่ทีแคนนาดาทำให้ ง่ายมากมาก Apply – Refugee status from inside Canada ฟังตั้งแล้ว น่าสนใจ มีความคิดเห็นส่วนบุคคล คือไง คือว่า ตั้งรู้จักใครที่แคนนาดาป่าว ถ้ารุ้จักใครคนนีงแล้วง่ายมากมากเลย ให้คนนั้นทำเรื่องร้องขอไปที่ อิ้มมีเกร้ชั่น แล้วเอาหลักถานเงิน $25,000 สามารถยื่นได้ ๓ คน เร่ฟูจี กับยืนหลักถานรับรองว่า สามารถให้ที่อยู่และอาหาร ตั้งและเมียได้ ๑ ปี จากนั้น You are on your own thainews เล่าข่าวชาวบ้าน มาฟัง ตั้ง อาชีวะ พูดถึงผู้ลี้ภัยนะค่ะ ในฐานะที่ตัวเองก็คือผู้ลี้ภัยคนนึงเหมือนกัน https://www.youtube.com/watch?v=XBqjMnNYs2E


เปิดเครื่องชน # 08 ร. 8 - ร. 9 = เจ้าดี-เจ้าชั่ว

เปิดเครื่องชน # 08   ร. 8 - ร. 9 = เจ้าดี-เจ้าชั่ว
Attack # 08 The Good King and The Bad King
ความสัมพันธ์ระหว่างนายปรีดีกับ ร. 8  ความแตกต่างสุดขั้วระหว่างร. 8 และ ร. 9  วีรเวรและความยิ่งใหญ่คับฟ้าของกษัตริย์ภูมิพล