ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 1, 2016

แม่ลูกจันทร์: ความเสียหายอันมหันต์ อันเกิดจากรัฐธรรมนูญโจร ที่ตัดการศึกษา ม. ปลาย ฟรี

รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 และรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ที่ถูกฉีกทิ้งไป กำหนดให้เด็ก ไทยทุกคนได้รับการศึกษาฟรีอย่างมีคุณภาพ 12 ปี

พูดง่ายๆ เด็กไทยได้เรียนฟรี ตั้งแต่ชั้น ป.1 จนถึงชั้น ม.6 อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

"แม่ลูกจันทร์" กราบเรียนว่า ร่างรัฐธรรมนูญ (ร่างแรก) ของ อจ.มีชัย ฤชุพันธุ์ เกิดความคิดพิสดาร ตัดโครงการเรียนฟรีจาก 12 ปี เหลือแค่ 9 ปี

ปรากฏว่า เกิดกระแสคัดค้านกันอึกทึกครึกโครม จนในที่สุด "อจ.มีชัย" ต้องยอมแก้ร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 54 กลับมาเป็นเรียนฟรี 12 ปี

แต่แทนที่จะให้เรียนฟรีตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.6 หรือ ปวช. อย่างเดิม

อจ.มีชัย กลับทำตัวเป็น "คุณปู่รู้ดี" เปลี่ยนระบบเรียนฟรีให้เริ่มจากชั้นอนุบาลถึงมัธยม 3

ส่วนใครจะเรียนต่อ ม.ปลาย หรือใครจะเรียนสายอาชีพ ปวช. พ่อแม่ผู้ปกครองต้องแบกภาระจ่ายค่าเรียนเอาเอง

"แม่ลูกจันทร์" มองว่า การร่นระยะเรียนฟรี 12 ปี จากอนุบาลถึง ม.3 เป็นแนวคิดที่ผิดจังเบอร์!!

เพราะค่าใช้จ่ายเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลน้อยกว่าค่าใช้จ่ายเด็กนักเรียนชั้นมัธยมปลายกว่า 2 เท่าตัว

แถมค่าใช้จ่ายสายอาชีวะ บวกค่าอุปกรณ์การเรียนสาย ปวช.ก็สูงกว่าเด็ก อนุบาลกว่า 3 เท่าตัว

"แม่ลูกจันทร์" เชื่อว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของ อจ.มีชัย ต้องการลดภาระรายจ่ายด้านการศึกษาของรัฐบาล

โดยผลักภาระให้ประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองรับไปเต็มๆ

การอ้างว่าเพื่อไม่ให้คนจนเสียเปรียบคนรวย จึงเป็นเหตุผลที่ห่วยแตกสิ้นดี

เพราะในความจริง...ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ทำให้เด็กนักเรียนที่มีพ่อแม่ยากจนหมดโอกาสที่จะได้เรียนต่อชั้นมัธยมปลาย หรือเรียนต่อสายวิชาชีพ ปวช.

ถึงจะอ้างว่ารัฐจะจัดกองทุนการศึกษาให้เด็กยากจนกู้ยืม

"แม่ลูกจันทร์" ถาม อจ.มีชัย ว่า การได้สิทธิเรียนฟรีกับการต้องวิ่งเต้นไปกู้ยืมกองทุนไปจ่ายค่าเรียน

แบบไหนประชาชนจะได้ประโยชน์จากรัฐมากกว่ากัน??

แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยังสวนทางนโยบายปฏิรูป การศึกษาของรัฐบาล คสช.อย่างสิ้นเชิง

นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพิ่งประกาศแหม่บๆ ว่ารัฐบาลต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยเรียนสายอาชีวะอย่างสุดลิ่มทิ่มประตู

เนื่องจากประเทศไทยต้องการแรงงานระดับ ปวช.ปีละ 1 ล้านคน

ปัจจุบันเราผลิตเด็กไทยที่จบสายอาชีวะเพียงปีละ 4 แสนคน ตลาดแรงงานยังต้องการแรงงานอาชีพระดับ ปวช. ปวส. เพิ่มอีกปีละ 6 แสนคน

"แม่ลูกจันทร์" สรุปว่า ร่างรัฐธรรมนูญของ อจ.มีชัย ที่ตัดสิทธิเรียนฟรี ระดับมัธยมปลายและระดับ ปวช.

จะเป็นอุปสรรคทำให้เด็กไทยเรียน สายอาชีพน้อยลง

เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนไม่มีปัญญาหาเงินส่งลูกหลานเรียนต่อ ปวช.

ผลดี เด็กไทยเมื่อจบชั้น ม.3 ก็ต้องออกหางานทำ

เด็กที่จบมัธยม 3 เป็นได้แค่กรรมกรรับจ้างรายวัน

กลายเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่รัฐต้องช่วยเหลือดูแล

ผลร้ายที่ตามมาคือ แรงงานฝีมือที่จะรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศก็จะขาดแคลนอย่างรุนแรง

เห็นมั้ยคุณโยม...รัฐธรรมนูญมาตราเดียว...สร้างความเสียหายได้บานตะไท.