ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, August 1, 2016

เสร็จนา เตรียมฆ่าโคถึง คสช.​(ประยุทธ์)

ช่วงนี้ดู อะไรๆๆ ก็เปิดทางให้ ยำใหญ่ ประยุทธ์.. ข้าราชการยังวุ่นวายกับเรื่อง เงินเดือน ที่ขึ้น เฉพาะซีก เล๊ะ! แต่ด้านประชาชนที่ไม่มียศไม่ได้เป็นข้าราชการ ลำบากที่สุด!

ปธน เอโดกัน สั่งปิดโรงเรียนทหารทุกเหล่าเพื่อปฏิรูประบบการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมด

ปธน เอโดกัน สั่งปิดโรงเรียนทหารทุกเหล่าเพื่อปฏิรูประบบการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมด. http://www.military.com/daily-news/2016/07/31/turkey-president-reforms-military-failed-coup.html. รากเหง้าของ GI ถูกถกทิ้งยกยวง