ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, August 1, 2016

ปธน เอโดกัน สั่งปิดโรงเรียนทหารทุกเหล่าเพื่อปฏิรูประบบการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมด

ปธน เอโดกัน สั่งปิดโรงเรียนทหารทุกเหล่าเพื่อปฏิรูประบบการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมด. http://www.military.com/daily-news/2016/07/31/turkey-president-reforms-military-failed-coup.html. รากเหง้าของ GI ถูกถกทิ้งยกยวง

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.