ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, August 31, 2016

ลิ้งค์รับชมการถ่ายทอดสดเครือข่ายมดแดงล้มช้าง สร้างชาติ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเปลี่ยนระบอบสู่เสรี ปชต.

ลิ้งค์รับชมการถ่ายทอดสดเครือข่ายมดแดงล้มช้าง สร้างชาติ

ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเปลี่ยนระบอบ


https://youtu.be/7zMte2Rh_Cw  ดร. เพียงดิน รักไทย Official 

https://youtu.be/vpCwUZPAhiw  เครือข่ายมดแดงล้มช้าง Official 

https://youtu.be/q5Py0Rc2_MI มหาวิทยาลัยประชาชน Official 

https://youtu.be/KtjReVAIpC4 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชน 

https://youtu.be/HjBfQbTpULE OFHD Official องค์การเสรีไทยฯ 

https://youtu.be/PTHvgmdttaI  เครือข่ายเปลี่ยนระบอบ Official 

ลิ้งค์รับชมการถ่ายทอดสดเครือข่ายมดแดงล้มช้าง สร้างชาติ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเปลี่ยนระบอบสู่เสรี ปชต.

ลิ้งค์รับชมการถ่ายทอดสดเครือข่ายมดแดงล้มช้าง สร้างชาติ

ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเปลี่ยนระบอบ


https://youtu.be/7zMte2Rh_Cw  ดร. เพียงดิน รักไทย Official 

https://youtu.be/vpCwUZPAhiw  เครือข่ายมดแดงล้มช้าง Official 

https://youtu.be/q5Py0Rc2_MI มหาวิทยาลัยประชาชน Official 

https://youtu.be/KtjReVAIpC4 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชน 

https://youtu.be/HjBfQbTpULE OFHD Official องค์การเสรีไทยฯ 

https://youtu.be/PTHvgmdttaI  เครือข่ายเปลี่ยนระบอบ Official 

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ "คนต้องเท่ากับคน" 31 สิงหาคม 2559

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ "คนต้องเท่ากับคน" 31 สิงหาคม  2559

https://youtu.be/t1kbqbNl_Bo     

https://youtu.be/DAkUPyizCAg     

https://youtu.be/Yx83qlHaFIE     

https://youtu.be/6DdwbogkPG8     ---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg     

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน 

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8     

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt     

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2     

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com     

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ "คนต้องเท่ากับคน" 31 สิงหาคม 2559

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ "คนต้องเท่ากับคน" 31 สิงหาคม  2559

https://youtu.be/t1kbqbNl_Bo     

https://youtu.be/DAkUPyizCAg     

https://youtu.be/Yx83qlHaFIE     

https://youtu.be/6DdwbogkPG8     ---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg     

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน 

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8     

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt     

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2     

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com     

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนFwd: Breaking News


Brazil's Senate voted 61-20 to remove President Dilma Rousseff from office, finding her guilty of breaking budgetary laws in an impeachment trial.

Interim President Michel Temer will assume the office of president.----------------------------------------------
Get complete coverage of breaking news on CNN TV, CNN.com and CNN Mobile.
Watch CNN live or On Demand from your computer or mobile device using CNNgo.
----------------------------------------------


You have opted-in to receive this e-mail from CNN.com.
To unsubscribe from Breaking News e-mail alerts, go to: http://cnn.com/EMAIL/breakingnews/unsubscribe.html?l=domestic-adh-bn
One CNN Center Atlanta, GA 30303
(c) & (r) 2016 Cable News Network

ดร. เพียงดิน รักไทย มดแดงจะล้ม คสช. -เครือข่ายราชาธิปไตยอย่างไร? ตอน 6 แนวรบกองทัพโจรมาเฟีย

ดร. เพียงดิน รักไทย มดแดงจะล้ม คสช. -เครือข่ายราชาธิปไตยอย่างไร? ตอน 6 แนวรบกองทัพโจรมาเฟีย
---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน 
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน