ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, July 15, 2015

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ แถลงเปิดคดีถอดถอน อดีต ส.ส. 248 คน

โจรกำลังกล่าวหาผู้ใหญ่บ้านและกำนัน

เหอ ๆ ๆ