ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, July 31, 2015

ทางออกประเทศไทย ตอน "ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง" วาทกรรมดูถูก ปชช. และทำไม ค...

https://www.youtube.com/watch?v=wukVZieVT08
PIANGDIN ACADEMY สำนักวิชาชาวดิน: ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน 31 ก.ค. 2558 ...

PIANGDIN ACADEMY สำนักวิชาชาวดิน: ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน 31 ก.ค. 2558 ...:   ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน 31 ก.ค. 2558 ตอน" ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง" วาทกรรมดูถูก ปชช. และทำไม คสช. ไม่กลัวอเมริก...

ปฏิวัติประเทศไทย#50 อ.สุรชัย แซ่ด่าน 31-7-58