ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, April 27, 2016

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน เชิญชวนคนไทยรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เข้าข่ายฆาตกรรมต่อมวลมนุษยชาติ

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน เชิญชวนคนไทยรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เข้าข่ายฆาตกรรมต่อมวลมนุษยชาติ

เนื่องจากการกระทำของเครือข่ายเผด็จการไทย ในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงการเข้าข่ายฆาตกรรมต่อมวลมนุษยชาติ
ดังนั้น จึงขอให้ท่านอ่านคำอธิบายข้างล่างนี้ ซึ่งแปลมาจากเว็บเพจของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) แล้วช่วยกันรายงานกรณีต่าง ๆ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานไว้สำหรับการฟ้องร้องเอาผิดต่อผู้สั่งการและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต่อไป
____________________________
What are crimes against humanity?
ฆาตกรรมต่อมวลมนุษยชาติ คืออะไร?

"Crimes against humanity" include any of the following acts committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
ฆาตกรรมต่อมวลมนุษยชาติ รวมถึงการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ ที่ถูกทำให้เกิดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งทำร้ายอย่างกว้างขวางและเป็นระบบต่อประชากรที่เป็นพลเรือนอย่างตั้งใจ
• murder; การฆาตกรรม
• extermination; การล้างเผ่าพันธุ์
• enslavement; การบังคับให้อยู่ในสภาพเสมือนทาส หรือทาส
• deportation or forcible transfer of population; การขับคนออกจากประเทศ หรือการบังคับให้มีการเคลื่อนย้ายชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
• imprisonment; การกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือจำคุก
• torture; การทรมาณ
• rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; การข่มขืน การบังคับให้เป็นทาสทางเพศ การบังคับให้เป็นโสเภณี การบังคับให้ต้องตั้งครรภ์ การบังคับทำหมัน หรือรูปแบบหนึ่งใดของความรุนแรงทางเพศที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันนี้
• persecution against an identifiable group on political, racial, national, ethnic, cultural, religious or gender grounds; การมุ่งร้ายหมายโทษต่อกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างจงใจ บนฐานของความคิดทางการเมือง ชาติพันธุ์ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา หรือเพศ
• enforced disappearance of persons; การบังคับ จับกุมอุ้มบุคคลไปอย่างลึกลับ
• the crime of apartheid; ฆาตกรรมอันเป็นการแบ่งแยกสีผิว
• other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering or serious bodily or mental injury. การกระทำอันไร้มนุษยธรรมอืน ๆ ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน ที่จงใจก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาณอันแสนสาหัส หรือการเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ�
แปลจากข้อความจากเว็บเพจของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC)

กรุณาแจ้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เข้าข่ายฆาตกรรมต่อมวลมนุษยชาติทุกชนิด ไปยังภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ไปที่ ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ตามแบบฟอร์มผ่านลิ้งค์นี้ http://goo.gl/forms/T2BdWXWHJy

ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อไม่ให้ท่านผู้รายงานได้รับอันตรายใด ๆ


ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน เชิญชวนคนไทยรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เข้าข่ายฆาตกรรมต่อมวลมนุษยชาติ

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน เชิญชวนคนไทยรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เข้าข่ายฆาตกรรมต่อมวลมนุษยชาติ

เนื่องจากการกระทำของเครือข่ายเผด็จการไทย ในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงการเข้าข่ายฆาตกรรมต่อมวลมนุษยชาติ
ดังนั้น จึงขอให้ท่านอ่านคำอธิบายข้างล่างนี้ ซึ่งแปลมาจากเว็บเพจของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) แล้วช่วยกันรายงานกรณีต่าง ๆ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานไว้สำหรับการฟ้องร้องเอาผิดต่อผู้สั่งการและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต่อไป
____________________________
What are crimes against humanity?
ฆาตกรรมต่อมวลมนุษยชาติ คืออะไร?

"Crimes against humanity" include any of the following acts committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
ฆาตกรรมต่อมวลมนุษยชาติ รวมถึงการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ ที่ถูกทำให้เกิดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งทำร้ายอย่างกว้างขวางและเป็นระบบต่อประชากรที่เป็นพลเรือนอย่างตั้งใจ
• murder; การฆาตกรรม
• extermination; การล้างเผ่าพันธุ์
• enslavement; การบังคับให้อยู่ในสภาพเสมือนทาส หรือทาส
• deportation or forcible transfer of population; การขับคนออกจากประเทศ หรือการบังคับให้มีการเคลื่อนย้ายชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
• imprisonment; การกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือจำคุก
• torture; การทรมาณ
• rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; การข่มขืน การบังคับให้เป็นทาสทางเพศ การบังคับให้เป็นโสเภณี การบังคับให้ต้องตั้งครรภ์ การบังคับทำหมัน หรือรูปแบบหนึ่งใดของความรุนแรงทางเพศที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันนี้
• persecution against an identifiable group on political, racial, national, ethnic, cultural, religious or gender grounds; การมุ่งร้ายหมายโทษต่อกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างจงใจ บนฐานของความคิดทางการเมือง ชาติพันธุ์ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา หรือเพศ
• enforced disappearance of persons; การบังคับ จับกุมอุ้มบุคคลไปอย่างลึกลับ
• the crime of apartheid; ฆาตกรรมอันเป็นการแบ่งแยกสีผิว
• other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering or serious bodily or mental injury. การกระทำอันไร้มนุษยธรรมอืน ๆ ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน ที่จงใจก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาณอันแสนสาหัส หรือการเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ�
แปลจากข้อความจากเว็บเพจของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC)

กรุณาแจ้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เข้าข่ายฆาตกรรมต่อมวลมนุษยชาติทุกชนิด ไปยังภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ไปที่ ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ตามแบบฟอร์มผ่านลิ้งค์นี้ http://goo.gl/forms/T2BdWXWHJy

ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อไม่ให้ท่านผู้รายงานได้รับอันตรายใด ๆ


ราชาธิปไตย ถึงทางตัน และระเบิดเวลา 5 ลูก ที่ใกล้ระเบิด!! โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 28 เมษายน 2559

ราชาธิปไตย ถึงทางตัน และระเบิดเวลา  5 ลูก ที่ใกล้ระเบิด!!
โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 28 เมษายน  2559

https://youtu.be/2ZUQbTdTrM0 (ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชน)

https://youtu.be/WT4pRpQS0fE มดแดงล้มช้าง

https://youtu.be/-B-XC_zOgjI (ดร.เพียงดิน Official)

 ---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

 

ราชาธิปไตย ถึงทางตัน และระเบิดเวลา 5 ลูก ที่ใกล้ระเบิด!! โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 28 เมษายน 2559

ราชาธิปไตย ถึงทางตัน และระเบิดเวลา  5 ลูก ที่ใกล้ระเบิด!!
โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 28 เมษายน  2559

https://youtu.be/2ZUQbTdTrM0 (ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชน)

https://youtu.be/WT4pRpQS0fE มดแดงล้มช้าง

https://youtu.be/-B-XC_zOgjI (ดร.เพียงดิน Official)

 ---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

 

ทรราช คสช.ต้องปล่อยประชาชนผู้บริสุทธิ์


ทรราช คสช.ต้องปล่อยประชาชนผู้บริสุทธิ์


องค์กรสิทธิฯ ออกหนังสือประนาม ทรราช คสช. ให้ยุติจับคุมประชาชน

6 องค์กรสิทธิ ร่วมออกแถลงการณ์เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐยุติการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลโดยอำเภอใจ

**************************************************************
เผยแพร่วันที่ 27 เมษายน 2559

-
สืบเนื่องจากช่วงเช้าวันนี้ (27 เมษายน 2559) มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าทำการจับกุมควบคุมตัวบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดขอนแก่นอย่างน้อย 10 ราย โดยมีการบุกค้นตรวจยึดทรัพย์สินไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสาเหตุของการควบคุมตัว และไม่แจ้งว่าจะนำตัวไปควบคุมไว้ ณ สถานที่ใด จนปรากฏข้อมูลในเวลาต่อมาว่ามีการควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวไว้ยังมณฑลทหารบกที่ 11 และสืบเนื่องจากเหตุการณ์การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว ในช่วงเย็นของวันเดียวกันนั้นได้มีนักกิจกรรมและประชาชนจำนวนหนึ่งทำการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์บริเวณพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัวไว้เมื่อช่วงเช้า แต่ต่อมากลุ่มบุคคลที่แสดงออกดังกล่าวก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและควบคุมตัวไปอีกกว่า 16 คน

-
องค์กรสิทธิมนุษยชนตามที่ปรากฏรายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์นี้ มีความกังวลอย่างยิ่งต่อการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลโดยอำเภอใจไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่เป็นไปตามหลักการพิจารณาที่เป็นธรรม (Fair trial) โดยเฉพาะการจับกุมโดยไม่มีหมายที่ออกโดยศาล ไม่แจ้งข้อกล่าวหาและเหตุผลในการจับกุม และไม่มีการแจ้งสถานที่ที่ใช้ในการควบคุมตัว ซึ่งการใช้อำนาจโดยพลการในลักษณะเช่นนี้ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังการรัฐประหารแม้บางกรณีเจ้าหน้าที่ทหารจะอ้างอำนาจตามกฎหมาย แต่กฎหมายดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ออกโดยอำนาจของหัวหน้า คสช. ซึ่งเป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ (Rule of Law) เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ออกมาอย่างไร้เหตุผลหรือตามอำเภอใจ ไม่สอดคล้องกับหลักแห่งความจำเป็นและหลักสัดส่วน (necessity and proportionality) การควบคุมตัวบุคคลโดยอาศัยอำนาจในลักษณะดังกล่าวจึงขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชนที่ถูกรับรองไว้ในมาตรา 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง

-
สิทธิในชีวิตและร่างกายของบุคคล และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง พ.ศ. 2509 ตลอดจนอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี พ.ศ. 2527 (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีซึ่งรัฐมีหน้าที่เคารพ คุ้มครองและส่งเสริมให้สิทธิตามพันธกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและไม่อาจจำกัดหรือละเมิดได้ไม่ว่าในสภาวะไม่ปกติหรือสภาวะฉุกเฉินใด

-
องค์กรสิทธิมนุษยชนตามที่ปรากฏรายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์นี้ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเคารพต่อรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยปล่อยบุคคลที่ถูกควบคุมตัวทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข และต้องยุติการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลโดยอำเภอใจและยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเฉพาะคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 อันเป็นที่มาของการใช้อำนาจที่ขาดการตรวจสอบ และยกเว้นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งก่อให้เกิดความการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา

-
ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย

-
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA)
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR)
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw)
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF)
มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (CRC)
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (UCL)


องค์กรสิทธิฯ ออกหนังสือประนาม ทรราช คสช. ให้ยุติจับคุมประชาชน

6 องค์กรสิทธิ ร่วมออกแถลงการณ์เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐยุติการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลโดยอำเภอใจ

**************************************************************
เผยแพร่วันที่ 27 เมษายน 2559

-
สืบเนื่องจากช่วงเช้าวันนี้ (27 เมษายน 2559) มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าทำการจับกุมควบคุมตัวบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดขอนแก่นอย่างน้อย 10 ราย โดยมีการบุกค้นตรวจยึดทรัพย์สินไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสาเหตุของการควบคุมตัว และไม่แจ้งว่าจะนำตัวไปควบคุมไว้ ณ สถานที่ใด จนปรากฏข้อมูลในเวลาต่อมาว่ามีการควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวไว้ยังมณฑลทหารบกที่ 11 และสืบเนื่องจากเหตุการณ์การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว ในช่วงเย็นของวันเดียวกันนั้นได้มีนักกิจกรรมและประชาชนจำนวนหนึ่งทำการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์บริเวณพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัวไว้เมื่อช่วงเช้า แต่ต่อมากลุ่มบุคคลที่แสดงออกดังกล่าวก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและควบคุมตัวไปอีกกว่า 16 คน

-
องค์กรสิทธิมนุษยชนตามที่ปรากฏรายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์นี้ มีความกังวลอย่างยิ่งต่อการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลโดยอำเภอใจไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่เป็นไปตามหลักการพิจารณาที่เป็นธรรม (Fair trial) โดยเฉพาะการจับกุมโดยไม่มีหมายที่ออกโดยศาล ไม่แจ้งข้อกล่าวหาและเหตุผลในการจับกุม และไม่มีการแจ้งสถานที่ที่ใช้ในการควบคุมตัว ซึ่งการใช้อำนาจโดยพลการในลักษณะเช่นนี้ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังการรัฐประหารแม้บางกรณีเจ้าหน้าที่ทหารจะอ้างอำนาจตามกฎหมาย แต่กฎหมายดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ออกโดยอำนาจของหัวหน้า คสช. ซึ่งเป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ (Rule of Law) เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ออกมาอย่างไร้เหตุผลหรือตามอำเภอใจ ไม่สอดคล้องกับหลักแห่งความจำเป็นและหลักสัดส่วน (necessity and proportionality) การควบคุมตัวบุคคลโดยอาศัยอำนาจในลักษณะดังกล่าวจึงขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชนที่ถูกรับรองไว้ในมาตรา 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง

-
สิทธิในชีวิตและร่างกายของบุคคล และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง พ.ศ. 2509 ตลอดจนอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี พ.ศ. 2527 (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีซึ่งรัฐมีหน้าที่เคารพ คุ้มครองและส่งเสริมให้สิทธิตามพันธกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและไม่อาจจำกัดหรือละเมิดได้ไม่ว่าในสภาวะไม่ปกติหรือสภาวะฉุกเฉินใด

-
องค์กรสิทธิมนุษยชนตามที่ปรากฏรายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์นี้ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเคารพต่อรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยปล่อยบุคคลที่ถูกควบคุมตัวทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข และต้องยุติการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลโดยอำเภอใจและยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเฉพาะคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 อันเป็นที่มาของการใช้อำนาจที่ขาดการตรวจสอบ และยกเว้นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งก่อให้เกิดความการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา

-
ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย

-
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA)
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR)
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw)
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF)
มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (CRC)
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (UCL)


7 ส.ค. 59 ไม่รับรัฐธรรมนูญ ทรราช คสช.


7 ส.ค. 59 ไม่รับรัฐธรรมนูญ ทรราช คสช.


ปล่อยเพื่อนเรา

18.50 น. ผู้ชุมนุม 14 คนถูกนำตัวมาที่ สน.พญาไท โดยคาดว่าจะถูกแจ้งข้อหา

20.41 น. เจ้าหน้าที่ทหาร นำตัว บุรินทร์ อินดิน 1 ในผู้ถูกคุมตัวจากอนุสาวรีย์ชัยฯ เมื่อช่วงเย็น ในกิจกรรมยืนเฉยๆ ของพลเมืองโต้กลับ ขึ้นรถตู้มีป้าย 'ส.พัน.12 รอ.' ออกจาก สน.พญาไท ไป

เบื้องต้นยังไม่ทราบนำตัวไปไหน และด้วยสาเหตุอะไร

20.45 ตำรวจแจ้งข้อหาทนายอานนท์ นำภา เหตุไม่แจ้งการชุมนุมล่วงหน้า ตาม ม.10 พ.ร.บ.ชุมนุม


ปล่อยเพื่อนเรา

18.50 น. ผู้ชุมนุม 14 คนถูกนำตัวมาที่ สน.พญาไท โดยคาดว่าจะถูกแจ้งข้อหา

20.41 น. เจ้าหน้าที่ทหาร นำตัว บุรินทร์ อินดิน 1 ในผู้ถูกคุมตัวจากอนุสาวรีย์ชัยฯ เมื่อช่วงเย็น ในกิจกรรมยืนเฉยๆ ของพลเมืองโต้กลับ ขึ้นรถตู้มีป้าย 'ส.พัน.12 รอ.' ออกจาก สน.พญาไท ไป

เบื้องต้นยังไม่ทราบนำตัวไปไหน และด้วยสาเหตุอะไร

20.45 ตำรวจแจ้งข้อหาทนายอานนท์ นำภา เหตุไม่แจ้งการชุมนุมล่วงหน้า ตาม ม.10 พ.ร.บ.ชุมนุม