ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, January 12, 2017

ดร. เพียงดิน รักไทย (แก้เสียงแล้ว) 13 ม.ค. 60 ตอน Return to Senders! เบื้องลึกส่งคืนร่างรัฐธรรมนูญโจร

ดร. เพียงดิน รักไทย  (แก้เสียงแล้ว) 13 ม.ค. 60 ตอน Return to Senders! เบื้องลึกส่งคืนร่างรัฐธรรมนูญโจร 

https://youtu.be/Cw1NyBcq14E

https://youtu.be/Qq2g-9BTkaI

https://youtu.be/E_wuZ37UKVw

https://youtu.be/GBeg_S3NH7Y

https://youtu.be/cJCTK03ZOFg


ประกาศ +++ !!! 

เนื่องจากสถานีหลักถูกตัดสิทธิ์ถ่ายทอดสด ขอให้ท่านไป Subscribe สถานีสำรองเหล่านี้ด่วนครับ 

https://www.youtube.com/channel/UCAOAllgl51_2j9LfVMya8qA

https://www.youtube.com/channel/UC0Fv9J3INU4CVAMbo8Dyetw

https://www.youtube.com/channel/UC-TmtoiF0sA_bTVSHXpjEUA

https://www.youtube.com/channel/UCufRLlg5meeY-3086kKUh8Q


**************************** 

หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่ 

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt         


หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com          

โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก

--

Giving what you find most difficult to give is true giving.

ดร. เพียงดิน รักไทย (แก้เสียงแล้ว) 13 ม.ค. 60 ตอน Return to Senders! เบื้องลึกส่งคืนร่างรัฐธรรมนูญโจร

ดร. เพียงดิน รักไทย  (แก้เสียงแล้ว) 13 ม.ค. 60 ตอน Return to Senders! เบื้องลึกส่งคืนร่างรัฐธรรมนูญโจร 

https://youtu.be/Cw1NyBcq14E

https://youtu.be/Qq2g-9BTkaI

https://youtu.be/E_wuZ37UKVw

https://youtu.be/GBeg_S3NH7Y

https://youtu.be/cJCTK03ZOFg


ประกาศ +++ !!! 

เนื่องจากสถานีหลักถูกตัดสิทธิ์ถ่ายทอดสด ขอให้ท่านไป Subscribe สถานีสำรองเหล่านี้ด่วนครับ 

https://www.youtube.com/channel/UCAOAllgl51_2j9LfVMya8qA

https://www.youtube.com/channel/UC0Fv9J3INU4CVAMbo8Dyetw

https://www.youtube.com/channel/UC-TmtoiF0sA_bTVSHXpjEUA

https://www.youtube.com/channel/UCufRLlg5meeY-3086kKUh8Q


**************************** 

หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่ 

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt         


หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com          

โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก

--

Giving what you find most difficult to give is true giving.

ดร. เพียงดิน รักไทย 12 ม.ค. 2560 ตอน ทางต้นของระบอบราชาธิปไตย ยิ่งดิ้นยิ่งรัด

ดร. เพียงดิน รักไทย 12 ม.ค. 2560 ตอน ทางต้นของระบอบราชาธิปไตย ยิ่งดิ้นยิ่งรัด

**********************
ประกาศ +++ !!!
เนื่องจากสถานีหลักถูกตัดสิทธิ์ถ่ายทอดสด ขอให้ท่านไป Subscribe สถานีสำรองเหล่านี้ด่วนครับ

************************

หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิกดร. เพียงดิน รักไทย 12 ม.ค. 2560 ตอน ทางต้นของระบอบราชาธิปไตย ยิ่งดิ้นยิ่งรัด

ดร. เพียงดิน รักไทย 12 ม.ค. 2560 ตอน ทางต้นของระบอบราชาธิปไตย ยิ่งดิ้นยิ่งรัด

**********************
ประกาศ +++ !!!
เนื่องจากสถานีหลักถูกตัดสิทธิ์ถ่ายทอดสด ขอให้ท่านไป Subscribe สถานีสำรองเหล่านี้ด่วนครับ

************************

หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก