ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, June 16, 2015

PIANGDIN ACADEMY: 25องค์กร "สมัชชาคณะราษฎร์ไทย " ขอสนับสนุนกิจกรรม ข...

25องค์กร

"สมัชชาคณะราษฎร์ไทย "

ขอสนับสนุนกิจกรรม ของกลุ่ม นศ.

บ้านดาวดิน สังกัดพรรคสามัญชน.

.........................การเคลื่อนไหวในวันนี้ที่ จ.ขอนแก่นเป็นการเคลื่อนในนาม "ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ Neo Democracy Movement" มีองค์กรนักศึกษาจากเหนือ กลาง อีสาน ใต้ และองค์กรชาวบ้าน รวม 20 องค์กร ชูหลักการกำปั้น "ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม การมีส่วนร่วม สันติวิธี"

คำประกาศขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (Neo Democracy Movement)

นับเป็นเวลากว่าทศวรรษที่สังคมไทยได้เผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมือง ที่นับวันจะมีความร้ายแรงและอันตรายมากยิ่งขึ้น เพราะ ได้ปรากฏว่ามีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าตนสามารถนำสังคมไทยฝ่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ดีเมื่อหนทางพิสูจน์ม้าฉันใด กาลเวลาย่อมพิสูจน์คนฉันท์นั้น ตลอด 1 ปีที่ผ่านมาวิกฤตสังคมไทยหาได้ลดลงไม่ แต่กลับยิ่งเลวร้ายไปกว่าเดิม เพราะได้ปรากฏว่า มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวไทยอย่างกว้างขวาง มีการกระทำที่เป็นการทำลายความสงบสุขของชุมชน มีการยกยอปอปั้นกลุ่มทุนไม่กี่ครอบครัวให้สูงส่งกว่าคนไทยคนอื่นๆ และยังบริหารประเทศชาติล้มเหลวในทางเศรษฐกิจจนยากจะเห็นแสงสว่างได้ ทั้งหมดนี้คณะบุคคลดังกล่าวล้วนแต่ล้มเหลวนับแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน เพราะไม่สนใจในหลักการที่สำคัญที่จะเป็นหลักการในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ หลักการที่สำคัญที่ว่านี้ คือ

1. หลักประชาธิปไตยที่จะทำให้คนไทยมีสิทธิเสรีภาพเสมอหน้าอย่างเท่าเทียมกัน

2. หลักความยุติธรรมที่จะช่วยลดความขัดแย้งของคนในสังคม เมื่อกระบวนการยุติธรรมในสังคมเข้มแข็ง สังคมก็จะเชื่อถือในกฎหมาย ความสงบสุขของสังคมก็ย่อมตามมา

3. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดชีวิตของตนเอง

4. หลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกคนต้องเคารพและไม่กระทำการที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิดังกล่าว สิทธิมนุษยชนจึงเป็นเหมือนเสาค้ำยันความเป็นมนุษย์ แต่เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งการมีอยู่ของสังคมใดสังคมหนึ่งล้วนต้องได้รับความเคารพ และจะมีผู้ใดกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมนั้นมิได้ รวมถึงการตัดสินใจของชุมชนซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ซึ่งบุคคลทุกคนในสังคมต้องเคารพ

5. หลักสันติวิธี โดยทั่วไปแล้วสังคมย่อมมีความขัดแย้ง แต่การใช้ความรุนแรงไม่เคยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ข้อพิสูจน์นี้คือ ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ได้ปรากฏความรุนแรงหลายระลอกในสังคมไทย แต่ปัญหายังดำรงอยู่

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษาและประชาชน ไม่อาจจะอดทนให้ประเทศชาติจมจ่อไปกับวิกฤตการณ์ดังกล่าวต่อไปอีกได้ และเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง จึงมีข้อเสนอต่อประชาชนดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกรัฐธรรมนูญชั่วคราว ยุติกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจและยกเลิกประกาศที่เป็นผลพวงของรัฐประหาร รวมถึงยกเลิกกฎอัยการศึกและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมตลอดทั่วราชอาณาจักร

2. ยุติการคุกคามและการดำเนินคดีกับประชาชน

3. คืนอำนาจให้ประชาชน และจัดให้มีการเลือกตั้งตามปกติโดยเร็ว

4. รัฐต้องหยุดละเมิดสิทธิชุมชน และต้องเคารพในสิทธิชุมชน การใดๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาขบวนการประชาธิปไตยใหม่

8 พฤษภาคม 2558
ทางออกประเทศไทย 16 มิ.ย. 2558 ตอน .ผ่าสมอง “สงค์ ฟันดำ” ผ่าสมอง “เหล่...


รายการทางออกประเทศไทย หลวงตาชูพงษ์  จะมา ผ่าสมอง  “สงค์ ฟันดำ” ผ่าสมอง   “เหล่ อัลไต”  เนื่องด้วยกรณี “ลุงตู่ขออยู่ต่อ” ดำเนินรายการโดย ดร.เพียงดิน รักไทยhttps://youtu.be/8xezHE7Phsshttp://savethailand.blogspot.com/2015/06/piangdin-academy-16-2558.html

http://www.piangdinacademy.org/2015/06/16-2558.html

http://www.tprud.org/2015/06/piangdin-academy-16-2558.html

http://www.piangdinacademy.org/2015/06/16-2558.htmlดาวน์โหลดเพื่อการเผยแพร่http://www.mediafire.com/listen/7juhu3djdo7wqmp/Chupong-Piangdinusa-2015-6-16.mp3http://www.mediafire.com/listen/92kokfmvmna6mxr/Chupong-Piangdin-June-16-2015-Prasong-Prayuth-disected.mp3

มาแล้ว! คนสเปน ขอให้ยกเลิกระบบกษัตริย์ ประกาศไม่เ...
ชาวสเปนร่วม3,000คนได้ออกมาชุมนุมประท้วงให้ล้มเลิกระบอบกษัตริย์สเปน และคาดกว่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ สเปน - ประชาชนชาวสเปนซึ่งต่อต้านสถาบันกษัตริย์ราวสามพันคนหลั่งไหลเข้าใจกลางกรุง มาดริด และไปรวมตัวกันที่หน้าศูนย์ราชการแห่งหนึ่ง โบกธงชาติสเปนสีเหลือง แดง และม่วง เรียกร้องให้ #ล้มเลิกสถาบันกษัตริย์ได้แล้วโดยแกนนำได้อ่านแถลงการณ์ขอต่อต้าน "การส่งเสียภาษีเลี้ยงดูราชวงศ์" และ "เสรีภาพคือสมบัติของมนุษยชาติ"แกนนำคนหนึ่งประกาศว่า "เราต้องการสิทธ์ในการตัดสินใจเอง"การชุมนุมมีขึ้น หลังจากการประกาศสละราชสมบัติของกษัตริย์เฒ่าฮวน คาร์ลอส ซึ่งยกบัลลังก์ให้เจ้าชายฟิลิปขึ้นครองราชย์ในช่วงราชวงศ์กำลังเสื่อมหนักขึ้น เป็น "กษัตริย์ฟิลิปที่ 6" แต่การชุมนุมยังดำเนินต่อขนานต่อไปร่วมสัปดาห์ แม้แต่ในระหว่างพิธีสถาปนาการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์พระองค์ใหม่ ซึ่งชาวสเปนรับไม่ได้กับการที่สเปนยังมีระบบกษัตริย์สูบเลือดประชาชนพระองค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ แทนพระองค์เก่าเรื่อยๆ จึงออกมาเรียกร้องให้ยุติวงจรกษัตริย์ ให้ล้มเลิกไปเสียเลยรัฐบาลได้ส่งกำลังตำรวจปราบจลาจลกว่า 7 พันนาย กระจายกำลังสกัดผู้ชุมนุมรายรอบจตุรัส โดยมีพลซุ่มยิง (สไนเปอร์) 120 นาย เฝ้าจับตาดูความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม แต่ไม่สามารถหยุดความโกรธแค้นของประชาชนที่มีต่อระบบกษัตริย์ที่เสื่อมถึงที่สุดแล้วตำรวจปะทะกับผู้ชุมนุมหลายครั้งแล้ว และประชาชนหลายรายถูกจับกุมจากการพยายามฝ่าแนวกั้นของตำรวจเข้าไปในพระราชวังผู้ชุมนุมที่สวมเสื้อสกรีนข้อความต่อต้านระบอบกษัตริย์ถูกตั้งข้อหาต่อต้านและไม่จงรักภักดีขณะที่การชุมนุมประท้วงล้มล้างระบอบกษัตริย์จะเป็นไปอย่างดุเดือด ประชาชนอีกจำนวนน้อยได้ยืนเข้าแถวข้างทาง โบกธงและตะโกน "ทรงพระเจริญ" ในงานพิธีสถาปนาการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์พระองค์ใหม่เหล่าเจ้าสเปนคงหวังว่าศักราชใหม่จะเรียกความนิยมชมชอบให้แก่ #ราชวงศ์เจ้าปัญหา ซึ่งเป็นประเด็นฉาวโฉ่เกี่ยวข้องกับการโกงกินยาวเป็นหางว่าวในขณะที่ เศรษฐกิจของสเปนกำลังถดถอย จึงยิ่งกดขี่ให้ชาวสเปนนับหลายล้านยากจนลงไปอีก สร้างความโกรธแค้นให้แก่ประชาชนจำนวนมากจนออกมาชุมนุมประท้วงแสดงความเกลียดชังต่อสถาบันกษัตริย์และต้องการให้สเปนปกครองแบบสาธารณรัฐตามชื่อจริงๆhttp://rt.com/news/167204-republican-protest-spain-monarchy/

https://www.youtube.com/watch?v=aMDc4lHp6Z0

https://www.youtube.com/watch?v=Y0cJEGG3xgE

https://www.youtube.com/watch?v=Nk_CTjv50FY

เล่นวิดีโอ
PIANGDIN ACADEMY: ทางออกประเทศไทย 16 มิ.ย. 2558 ตอน .ผ่าสมอง “สงค์ ฟ...คืนนี้  (อังคาร สามทุ่มครึ่ง) รายการทางออกประเทศไทย หลวงตาชูพงษ์  จะมา ผ่าสมอง  “สงค์ ฟันดำ” ผ่าสมอง   “เหล่ อัลไต”  เนื่องด้วยกรณี “ลุงตู่ขออยู่ต่อ” ดำเนินรายการโดย ดร.เพียงดิน รักไทย