ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, June 3, 2016

สัมมนา: ทหารกับการลงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ: ทิศทางการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในประเทศไทย

สัมมนา:
ทหารกับการลงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ:
ทิศทางการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ที่มหาวิทยาลัยบอนน์
Regina-Pacis-Weg 3, 53113 Bonn
หอประชุมใหญ่ ห้องบรรยาย VII

9.00 น.​พิธีเปิด
ดร.วิเชียร ตันศิริมงคล (มหาวิทยาลัยบูรพา), Prof. Dr. Christoph Antweiler (มหาวิทยาลัยบอนน์), Dr. Monika Schlicher (มูลนิธิอาเซียนเฮาส์)
9.30-11.00 น.​​รัฐธรรมนูญฉบับใหม่: ยุทธศาสตร์นำประเทศไทยสู่เผด็จการอย่างถาวร?
บรรยายโดย ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  นพพร ขุนค้า                              
11.00-11.30 น.​​พัก
11.30-13.00 น.​​สถาบันกษัตริย์ การแข่งขันทางอำนาจและการเมืองในประเทศไทย
บรรยายโดย ดร. ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ (มหาวิทยาลัยเกียวโต)
13.00-14.00 น.​​พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00-16.00 น.​​เวิร์คช็อป
1. ร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติ (Prof. Dr. Wolfram Schaffar, ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, ดร.วิเชียร ตันศิริมงคล)
2. สถาบันกษัตริย์กับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (จรรยา ยิ้มประเสริฐ, อั้ม เนโกะ,
Dr. Serhat Ünaldi)
3. สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐบาลทหาร (กุณฑิกา นุตจรัส,                           คีตนาฏ วรรณบวร, ตัวแทนจากรัฐสภาเยอรมัน 1 คน)
4. การเคลื่อนไหวทางการเมืองของมวลชนเสื้อแดงก่อนและหลังรัฐประหาร 2557                         (Dr. Claudio Sopranzetti, วิสา คัญทัพ, Nick Nostitz, บังอร ชวาร์ซ)
5. นักกิจกรรมทางการเมืองในต่างแดน สหภาพยุโรปและยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย (ดิน บัวแดง, จรัล ดิษฐาอภิชัย, ขวัญใจ, ตัวแทนจากรัฐสภาหรือกระทรวงการต่างประเทศเยอรมัน 1 คน)
16.00-16.30 น. ​​พัก
16.30-18.00 น.​​ทิศทางประชาธิปไตยในประเทศไทย
เวทีอภิปรายร่วมด้วย จรัล ดิษฐาอภิชัย, จรรยา ยิ้มประเสริฐ, Prof. Dr. Wolfram Schaffar และ Nick Nostitz
18.00-18.30 น. ​​จัดประท้วง
19.00 น. ​​งานเลี้ยง

อะไรจะเกิดขึ้นหากมุสลิมเป็นใหญ่ในประเทศไทย?? โดย ธนากร สานพิสิทธิ์

อะไรจะเกิดขึ้นหากมุสลิมเป็นใหญ่ในประเทศไทย?? ลองดูตัวอย่างมาเลเซียกันครับ
มาเลเซีย ช่วงสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช เคยเป็นแผ่นดินเดียวกันกับสยามประเทศ แต่ถูกนักล่าอาณานิคมเฉือนออกไปในสมัยรัตนโกสินทร์ และกลายเป็นมาเลเซีย จนกระทั่งมีประชากรมูมุสลิมประมาณ 60 % ชาวพุทธซึ่งเป็นคนอยู่ดั้งเดิมในรัฐกลันตันก็กลายเป็นชนชั้นล่าง ถูกนโยบายของรัฐบาลอิสลามบีบบังคับ ให้ไม่สามารถขายที่ดินให้แก่คนพุทธด้วยกันได้ คนพุทธก็ไม่สามารถครอบครองที่ดินเพิ่มเติมได้ หากจะขายก็ต้องขายให้แก่มุสลิมเท่านั้น และไม่สามารถจะซื้อคืนมาได้ นอกจากจะยอมเปลี่ยนไปนับถืออิสลามเสียก่อนเท่านั้น

นี่เป็นวิธีการบีบบังคับให้คนศาสนาอื่นเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามโดยใช้อำนาจรัฐเข้าบีบบังคับ เหตุการณ์ทำนองนี้มักจะเกิดในหลายๆ ประเทศที่อิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ในขณะที่ไทยมีประชากรชาวพุทธมากกว่า 90 % แต่ประชากรที่นับถือศาสนาอื่นต่างก็เป็นอยู่อย่างผาสุก แม้มุสลิมซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยก็มีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยพุทธ จนกระทั่งสามารถเข้ารับราชการและอยู่ในตำแหน่งปกครองใหญ่ๆ และดึงพรรคพวกเข้าไปร่วมปกครองได้

ขอให้เหตุการณ์ในมาเลเซียเป็นตัวอย่างแก่ชาวพุทธ แต่อย่าให้เกิดแก่ชาวพุทธในไทยเลย

ที่มา: 
ธนากร สานพิสิทธิ์

"สิงค์โปร์"คว้าการเรียน ม.ปลายดีสุดในโลก ส่วน"เวียดนาม" แซงโค้งกระโดดติดอันดับ 12 ไทยอันดับร่วงอยู่ที่ 47 http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1447925897

"สิงค์โปร์"คว้าการเรียน ม.ปลายดีสุดในโลก ส่วน"เวียดนาม" แซงโค้งกระโดดติดอันดับ 12  ไทยอันดับร่วงอยู่ที่ 47
"สิงค์โปร์"คว้าการเรียน ม.ปลายดีสุดในโลก ส่วน"เวียดนาม" แซงโค้งกระโดดติดอันดับ 12 ไทยอันดับร่วงอยู่ที่ 47 http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1447925897

"สิงค์โปร์"คว้าการเรียน ม.ปลายดีสุดในโลก ส่วน"เวียดนาม" แซงโค้งกระโดดติดอันดับ 12  ไทยอันดับร่วงอยู่ที่ 47
อิสลามและประชาธิปไตย อะไรคือปัญหา? Islam and democracy: What's the problem? - UpFront


อิสลามและประชาธิปไตย อะไรคือปัญหา? Islam and democracy: What's the problem? - UpFront

Link: https://youtu.be/tsTFv0-MZOc

THAILAND: Unfair Trial in the Military Courts

FOR IMMEDIATE RELEASE
ALRC-CWS-32-011-2016
HRC Section: Interactive Dialogue – Agenda Item: 3
30 May 2016

A Written Submission to the 32nd Regular Session of the UN Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre

THAILAND: Unfair Trial in the Military Courts

1. The Asian Legal Resource Centre (ALRC) wishes to draw the attention of the UN Human Rights Council (UNHRC) to the fact that on 13 March 2015, in response to expressed concerns about trials of civilians in Military Courts, Thailand's delegation to the United Nations (UN) stated to the UN Human Rights Council (HRC) that Thailand "is committed to the promotion and protection of human rights of all persons" and that "only a limited number of cases of those who are accused of committing serious offences are submitted to Military Courts".

2. The ALRC would like to point out the manifest inaccuracy of this statement. The May 2014 Military coup, establishing the National Council for Peace and Order (NCPO), has sent Thailand's human rights situation into a free fall. Although the NCPO revoked martial law on 1 April 2015, it replaced martial law with the NCPO announcement No. 37/2014, No.38/2014, and No.50/2014, which expanded powers, retaining the Military Courts' jurisdiction over civilians, in cases of lese majeste, national security crimes, weapons offences, and violations of NCPO orders. The result of these three measures has been to extend the control of the Military judicial system to civilians and civilian cases.

3. Between 22 May 2014 and 30 September 2015, at least 1,408 cases and 1,629 civilians were prosecuted in Military Courts located throughout Thailand, including 208 people in Bangkok alone. Thailand's Military Court system fails to provide fair trial rights guaranteed by Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), ratified by Thailand in 1996. Many of the charges against civilians –which include human rights defenders, pro-democracy activists, lawyers, and academicians –involve denials of rights to freedoms of expression, association, and assembly.

4. The ALRC has found that the Military Courts do not accord the same rights as Thailand's civilian courts and violate internationally protected fair trial rights, especially rights to fair and public hearing by a competent, impartial, and independent tribunal, and the rights to legal representation and appeal.

5. The Military Court is a unit of the Ministry of Defense, and Military Court judges are appointed by and remain under the orders of their commanders. While judges in civilian court have legal training, the Military Courts have panels of three judges, and only one of the three must have legal training; the other two members of the panel are Military officials that do not need to possess legal training. The ALRC has learned that Lawyers for Human Rights (TLHR) in Thailand "submitted a motion asking the Bangkok Military Court to refer the question of the impartiality of the judges to the Constitutional Court for consideration, but the military judges ordered the attorneys to change their request on the basis that it constituted a 'violation against the NCPO'". This demonstrates the lack of independence of Military Courts from the NCPO.

6. Prior to 15 May 2015, civilians need to seek counsel from among the limited number of lawyers in Thailand who are able to and willing to take on their cases. Consequently, civilians may have to go through processing in the Military Courts without access to Court-appointed lawyers providing them with basic legal counseling, and with help in applying for bail, fighting charges or writing statements. These demonstrate that there is no guarantee of the basic right to legal counsel for the accused in the Military Court system.

7. If the Military Court offense is alleged to have been committed during the period of martial law, i.e. between 20 May 2014 and 1 April 2015, there can be no appeal. The revocation of martial law on 1 April 2015 means that the normal appeal provisions of the Military Court Act of 1955 apply to only new Military Court cases after that date, and it also means that rulings on crimes committed during that time cannot be appealed even after the martial law is cancelled.

8. While Thailand civilian courts are normally public, the Military Courts are operating in secret. The TLHR has reported that some trials of cases under Section 112 of the Thai Criminal Code are generally held in secret. Even when lawyers have asked for a copy of the court order directing that the hearing be held in secret, the Military Court hasrefused the request and given the explanation that the order had already been verbally made and understood in the Court.

9. The right to temporary release is a fundamental right in the judicial process, according to the Thai Criminal Procedure Code and international treaties, which provide that an alleged offender must be temporarily released, save for exceptional circumstances. However, the Military Court has typically denied the right to bail for alleged offenders. Actually, heavy punishment is not a valid reason for denying pre-trial release, nor is it a reason to presume a flight risk. Under the Thai Criminal Procedure Code, bail must be granted,unless evidence presented by the Public Prosecutor that establishes a risk of flight, interference with evidence, or reoccurrence or the alleged offences, and detention is the only means of preventing these established risks.

10. In cases stemming from the refusal to report oneself, as ordered by the NCPO, for participation in political demonstrations, and in which the defendants have pleaded guilty, the Military Courts usually ensure sentences. For example, the Military Court has ruled, in one war weapons case of possession of three bombs. The Court sentenced the accused to ten years and reduced it to five years, as he pled guilty. In this case, the Military Court did not consider the defendant's contribution to society and the lack of a prior record as reasons to reduce the sentence.
11. In view of the above, the ALRC requests the Human Rights Council to urge the Indonesian government to:

a. Make information about case of civilians processed in the Military Court system publicly available to ordinary people;

b. Revoke the announcement of the National Council for Peace and Order ,which place civilians in Military Courts, and return them to ordinary courts;

c. Revoke the announcement of the National Council for Peace and Order that stipulatesthat some actions carry a criminal punishment, in particular participation in political demonstrations and not reporting, following summons by the NCPO.

###

The Asian Legal Resource Centre (ALRC) works towards the radical rethinking & fundamental redesigning of justice institutions in Asia, to ensure relief and redress for victims of human rights violations, as per Common Article 2 of the International Conventions. Sister organisation to the Asian Human Rights Commission, the ALRC is based in Hong Kong & holds general consultative status with the Economic & Social Council of the United Nations.

 Visit our website with more features at www.humanrights.asia.You can make a difference. Please support our work and make a donation here
.

-----------------------------

Asian Human Rights Commission

G/F

52 Princess Margaret Road

Ho Man Tin, Kowloon

Hongkong S.A.R.

Tel: +(852) 2698-6339 Fax: +(852) 2698-6367

Web: www.humanrights.asia

twitter/youtube/facebook: humanrightsasia

THAILAND: Unfair Trial in the Military Courts

FOR IMMEDIATE RELEASE
ALRC-CWS-32-011-2016
HRC Section: Interactive Dialogue – Agenda Item: 3
30 May 2016

A Written Submission to the 32nd Regular Session of the UN Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre

THAILAND: Unfair Trial in the Military Courts

1. The Asian Legal Resource Centre (ALRC) wishes to draw the attention of the UN Human Rights Council (UNHRC) to the fact that on 13 March 2015, in response to expressed concerns about trials of civilians in Military Courts, Thailand's delegation to the United Nations (UN) stated to the UN Human Rights Council (HRC) that Thailand "is committed to the promotion and protection of human rights of all persons" and that "only a limited number of cases of those who are accused of committing serious offences are submitted to Military Courts".

2. The ALRC would like to point out the manifest inaccuracy of this statement. The May 2014 Military coup, establishing the National Council for Peace and Order (NCPO), has sent Thailand's human rights situation into a free fall. Although the NCPO revoked martial law on 1 April 2015, it replaced martial law with the NCPO announcement No. 37/2014, No.38/2014, and No.50/2014, which expanded powers, retaining the Military Courts' jurisdiction over civilians, in cases of lese majeste, national security crimes, weapons offences, and violations of NCPO orders. The result of these three measures has been to extend the control of the Military judicial system to civilians and civilian cases.

3. Between 22 May 2014 and 30 September 2015, at least 1,408 cases and 1,629 civilians were prosecuted in Military Courts located throughout Thailand, including 208 people in Bangkok alone. Thailand's Military Court system fails to provide fair trial rights guaranteed by Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), ratified by Thailand in 1996. Many of the charges against civilians –which include human rights defenders, pro-democracy activists, lawyers, and academicians –involve denials of rights to freedoms of expression, association, and assembly.

4. The ALRC has found that the Military Courts do not accord the same rights as Thailand's civilian courts and violate internationally protected fair trial rights, especially rights to fair and public hearing by a competent, impartial, and independent tribunal, and the rights to legal representation and appeal.

5. The Military Court is a unit of the Ministry of Defense, and Military Court judges are appointed by and remain under the orders of their commanders. While judges in civilian court have legal training, the Military Courts have panels of three judges, and only one of the three must have legal training; the other two members of the panel are Military officials that do not need to possess legal training. The ALRC has learned that Lawyers for Human Rights (TLHR) in Thailand "submitted a motion asking the Bangkok Military Court to refer the question of the impartiality of the judges to the Constitutional Court for consideration, but the military judges ordered the attorneys to change their request on the basis that it constituted a 'violation against the NCPO'". This demonstrates the lack of independence of Military Courts from the NCPO.

6. Prior to 15 May 2015, civilians need to seek counsel from among the limited number of lawyers in Thailand who are able to and willing to take on their cases. Consequently, civilians may have to go through processing in the Military Courts without access to Court-appointed lawyers providing them with basic legal counseling, and with help in applying for bail, fighting charges or writing statements. These demonstrate that there is no guarantee of the basic right to legal counsel for the accused in the Military Court system.

7. If the Military Court offense is alleged to have been committed during the period of martial law, i.e. between 20 May 2014 and 1 April 2015, there can be no appeal. The revocation of martial law on 1 April 2015 means that the normal appeal provisions of the Military Court Act of 1955 apply to only new Military Court cases after that date, and it also means that rulings on crimes committed during that time cannot be appealed even after the martial law is cancelled.

8. While Thailand civilian courts are normally public, the Military Courts are operating in secret. The TLHR has reported that some trials of cases under Section 112 of the Thai Criminal Code are generally held in secret. Even when lawyers have asked for a copy of the court order directing that the hearing be held in secret, the Military Court hasrefused the request and given the explanation that the order had already been verbally made and understood in the Court.

9. The right to temporary release is a fundamental right in the judicial process, according to the Thai Criminal Procedure Code and international treaties, which provide that an alleged offender must be temporarily released, save for exceptional circumstances. However, the Military Court has typically denied the right to bail for alleged offenders. Actually, heavy punishment is not a valid reason for denying pre-trial release, nor is it a reason to presume a flight risk. Under the Thai Criminal Procedure Code, bail must be granted,unless evidence presented by the Public Prosecutor that establishes a risk of flight, interference with evidence, or reoccurrence or the alleged offences, and detention is the only means of preventing these established risks.

10. In cases stemming from the refusal to report oneself, as ordered by the NCPO, for participation in political demonstrations, and in which the defendants have pleaded guilty, the Military Courts usually ensure sentences. For example, the Military Court has ruled, in one war weapons case of possession of three bombs. The Court sentenced the accused to ten years and reduced it to five years, as he pled guilty. In this case, the Military Court did not consider the defendant's contribution to society and the lack of a prior record as reasons to reduce the sentence.
11. In view of the above, the ALRC requests the Human Rights Council to urge the Indonesian government to:

a. Make information about case of civilians processed in the Military Court system publicly available to ordinary people;

b. Revoke the announcement of the National Council for Peace and Order ,which place civilians in Military Courts, and return them to ordinary courts;

c. Revoke the announcement of the National Council for Peace and Order that stipulatesthat some actions carry a criminal punishment, in particular participation in political demonstrations and not reporting, following summons by the NCPO.

###

The Asian Legal Resource Centre (ALRC) works towards the radical rethinking & fundamental redesigning of justice institutions in Asia, to ensure relief and redress for victims of human rights violations, as per Common Article 2 of the International Conventions. Sister organisation to the Asian Human Rights Commission, the ALRC is based in Hong Kong & holds general consultative status with the Economic & Social Council of the United Nations.

 Visit our website with more features at www.humanrights.asia.You can make a difference. Please support our work and make a donation here
.

-----------------------------

Asian Human Rights Commission

G/F

52 Princess Margaret Road

Ho Man Tin, Kowloon

Hongkong S.A.R.

Tel: +(852) 2698-6339 Fax: +(852) 2698-6367

Web: www.humanrights.asia

twitter/youtube/facebook: humanrightsasia

จม. เปิดผนึก จาก คุณนริศรา ถึง ท่านทักษิณ ชินวัตร

จม. เปิดผนึก จาก คุณนริศรา ถึง ท่านทักษิณ ชินวัตร ค่ะ 

( อยากให้ จม. นี้ ถึงท่านจริงๆนะคะ ได้โปรดแชร์กันไปให้ถึงท่านด้วยเถิด ) ✍🏼
ถึงคุณทักษิณค่ะ
-
ครั้งสุดท้ายที่ดิฉันเห็นคุณทักษิณจากรูปภาพที่ไปนิวยอร์กและมีคนเสื้อแดงจากรัฐต่างๆไปให้การต้อนรับ ดูจากสีหน้าและลักษณะท่าทางดูออกเลยว่าโหวเฮงท่านไม่ดีเลย ไม่มีความสมหวังอยู่ในใจและไม่สามารถทำอะไรมากกว่านี้ ทั้งๆที่ เคยเป็นคนเก่งคนหนึ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติได้แก้ปัญหาปากท้องของชาวรากหญ้าได้แต่อยู่ๆขณะที่จะขึ้นปาฐกถาที่สหประชาชาติเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ก็โดนอีลิทและทหารทำการปฏิวัติรัฐบาลอย่างไรความชอบธรรม

-
ดิฉันเห็นใจมากค่ะ พวกนายพลที่ทำการปฏิวัติเช่นนายสนธิ บอกว่า "ถึงตายก็บอกไม่ได้" ว่าใครเป็นคนสั่ง แต่ดิฉันเชื่อว่าการกระทำของเค้าในครั้งนั้นได้รับรางวัลตอบแทนไม่ต่ำกว่าพันล้านบาท อย่างแน่นอน และอีกไม่กี่ปีก็มีการจัดเลือกตั้ง พรรคการเมืองของคุณทักษิณก็ได้กลับก็มาอีกมีทั้ง คุณ สมัครคุณสมชายแต่ก็ไม่เป็นที่พอใจของ elite จึงโดนปฏิวัติอีก จนมาถึงนายกปูก็ได้รับเลือกจากการเลือกตั้งกลับเข้ามาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งหลังจากสองปีกว่าก็โดนปฏิวัติอีก คราวนี้จากนายพลอีกท่านหนึ่งชื่อนายประยุทธ์ มีคนหลังไมค์มาบอกเป็นคนสั่งคนเดียวกัน แต่มาคราวนี้ไม่แน่นายพลคนนี้อาจจะอยู่นานเลยทีเดียวก็ได้เพราะดิฉันได้ข่าวมาว่าท่านเรียนหนังสือดี จริงเท็จแค่ไหนดิฉันไม่ทราบได้ 

-
แต่สังเกตจากการพูดจาท่วงที่ลักษณะการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวดิฉันฟันธงได้เลยว่า ไม่น่าจะเป็นคนเรียนหนังสือเก่งและไม่เชื่อว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คงอยากอย่างเดียวว่าฉันจะเป็นทหารอย่างเดียว ซึ่งก็มาพร้อมกับน้องชายด้วยเช่นกัน จริงๆแล้วดิฉันอยากทราบมากกว่าอาชีพทหารในประเทศไทยวันๆทำอะไรไม่ทราบเพราะประเทศไม่มีศึกสงครามกับใครกับเพื่อนบ้านแม้แต่น้อยกองทัพมีทหารประมาณ 400,000 กว่าคน ทำไมมากมายขนาดนี้จากการค้นคว้าส่วนใหญ่ทหารชั้นผู้น้อยมักจะเป็นคนรับใช้ให้กับทหารสัญญาบัตร น่าเสียดายภาษีของประชากรต้องนำไปเลี้ยงกลุ่มทหารที่นั่งกินนอนกินในแต่ละวันเมื่อมีเวลามากนัก ก็มัคจะแทรกแซงการเมืองซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของตนแม้แต่น้อย 

-
ในสหรัฐอเมริกาถ้ามีทหารคนไหนวิจารณ์การเมืองอย่างออกหน้าออกตาจะโดนรัฐบาลพลเรือนสั่งปลดทั้งทียกตัวอย่างเช่นนายพลซิงดาบวิจารณ์การเมืองของประธานาธิบดีคาร์เตอร์ ซึ่งเป็นรัฐบาลพลเรือนนายพลคนนี้ถูกเรียกตัวกลับมารายงานที่ทำเนียบขาวและโดนปลดทันทีตัวอย่างมีให้เห็นในรัฐบาลของ Obama เช่นกัน อเมริกาเคา ถือมากถ้าทหารมาวิจารณ์รัฐบาลไม่มีใครรอดมาซักคนขอให้รัฐบาลคนต่อไปในประเทศไทยทำตามตัวอย่างข้างต้นที่ดิฉันกล่าวถึงเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง สักครั้ง หนึ่งเถอะค่ะ

-
ดิฉันเข้าใจค่ะทหารที่ดีมีมากและหวังว่าสักวันหนึ่งท่านคงจะจัดการสิ่งที่ทหารทำตัวเป็นศัตรูของประชาชนนะคะ

-
แต่การตัดสินใจของนายประยุทธ์ที่ทำการแย่งอำนาจจากคุณยิ่งลักษณ์แบบหน้าด้านๆได้รับการต่อต้านจากประเทศต่างๆ ถึงแม้จะส่งทูตไปอธิบายให้ต่างชาติให้เข้าใจก็ตามเพราะต่างชาติเค้าไม่สนหรอกค่ะกับกรรมวิธีเขนรถถังออกมา แย่งอำนาจจะด้วยเหตุผลซ้ำๆซากๆที่นายประยุทธ์ให้มาก็ตามเถอะ ด้วยเหตุนี้เศรษฐกิจของประเทศจะดึงลงเหวลงในที่สุด

-
ได้ข่าวจากคุณทักษิณเมื่อสองวันนี้บอกว่าให้ลูกพรรคเตรียมพร้อมเพื่อลงเลือกตั้งดิฉันแทบช็อคนี่คุณจะบ้าหรือคะ ตั้งเป้าให้ตัวเองตำ่ซะเหลือเกินดันไปอือออห่อหมกกับกฎเกณฑ์ของโจรซึ่งปล้นอำนาจจากน้องสาวตัว เองแท้ ๆดิฉันผิดหวังมากค่ะ 10 ปีแล้วที่คุณทักษิณออกจากประเทศไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับตัวเองหรือกับมวลชนเสื้อแดงหรือเพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยในประเทศไทย แม้แต่น้อย แทนที่จะใช้เวลาทุกๆชั่วโมงนาทีติดต่อประสานงานกับต่างชาติหรือรวบรวมพลังต่างๆจากมวลชนเสื้อแดงในประเทศไทยเพื่อจะเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อไม่ให้วงจรอุบาทว์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่คุณกลับเสียเวลาไปให้สปีชกับองค์กรโน้นองค์กรนอย่างไม่เข้าท่าค่ะ และดิฉันอยากจะกระซิบบอกคุณว่าอีลิธเมืองไทยเค้าไม่เอาคุณแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะทำตัวน่าเอ็นดูให้กับพวกเขากันแบบไหนก็ตามเถอะเหลือทางเดียวสำหรับคุณเท่านั้นลุกขึ้นมาสู้ right now
โอกาสที่คุณจะชนะมีมากค่ะแต่ถ้าคุณไม่สู้กลับไป ingratiate กับพวกคนชั่วในประเทศไทยคุณมีแต่จะเสียจะเสียเท่านั้น

-
แล้วเวลาของคุณเหลือน้อยเต็มทีใช้บารมีที่คุณยังมีอยู่ตั้งเป้าให้สูง เพราะมวลชนเสื้อแดงจากภาคเหนือภาค อีสานมีคนเป็นล้านๆคนที่ยังเทิดทูนคุณ และพร้อมที่จะร่วมเป็นร่วมตายกับคุณเพื่อเปลี่ยนชีวิตของมูลชนให้ดีขึ้นและไม่ต้องการถูกการ กดขี่ข่มแหงจากอีลิธและมวลชนที่ได้เปรียบกว่าเป็นเวลาช้านาน ตั้งเป้าให้สูงหน่อยนะคะเพราะคุณมีสิทธิ์เป็นเนลสัน แมนแดลลาของแอฟริกาใต้หรือฟิเดลคาสต์โตรว์ของคิวบาก็ได้ค่ะ

-
จากใจจริง -นริศราค่ะ