ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, May 10, 2015

ความเห็นแก่ตัวของสถาบันกษัตริย์ไทย รวยล้นฟ้า แต่เอาเงินประชาไปใช้ส่วนตัว

อังกฤษ มี GDP สูงกว่าไทย 7 เท่า งบสำนักพระราชวัง ได้ต่ำกว่าไทย 6.66 เท่า คิดเทียบการเทียบบัญญัติไตรยางค์ สำนักพระราชวั...

Posted by Jack Griffins on Saturday, May 9, 2015
ความเห็นแก่ตัวของสถาบันกษัตริย์ไทย รวยล้นฟ้า แต่เอาเงินประชาไปใช้ส่วนตัว

ความเห็นแก่ตัวของสถาบันกษัตริย์ไทย รวยล้นฟ้า แต่เอาเงินประชาไปใช้ส่วนตัวอังกฤษ มี GDP สูงกว่าไทย 7 เท่า
งบสำนักพระราชวัง ได้ต่ำกว่าไทย 6.66 เท่า
คิดเทียบการเทียบบัญญัติไตรยางค์ สำนักพระราชวังไทย ได้รับงบ
สูงกว่าอังกฤษ 46.6 เท่า
สเปน มีGDP สูงกว่าไทย 4 เท่า
งบสำนักพระราชวัง ได้ต่ำกว่าไทย 31 เท่า
คิดเทียบการเทียบบัญญัติไตรยางค์ สำนักพระราชวังไทย ได้รับงบ
สูงกว่าสเปน 124 เท่า
สวีเดน มี GDP สูงกว่าไทย 1.47 เท่า
งบสำนักพระราชวัง ได้ต่ำกว่าไทย 3 เท่า
คิดเทียบการเทียบบัญญัติไตรยางค์ สำนักพระราชวังไทย ได้รับงบ
สูงกว่าสวีเดน 4.42 เท่า
นอร์เวย์มี GDP สูงกว่าไทย 1.34 เท่า
งบสำนักพระราชวัง ได้ต่ำกว่าไทย 14.28 เท่า
คิดเทียบการเทียบบัญญัติไตรยางค์ สำนักพระราชวังไทย ได้รับงบ
สูงกว่านอร์เวย์ 19.1352 เท่า
เดนมาร์ค มี GDP พอ ๆ กับไทย
งบสำนักพระราชวัง ได้ต่ำกว่าไทย 21 เท่า
คิดเทียบการเทียบบัญญัติไตรยางค์ สำนักพระราชวังไทย ได้รับงบ
สูงกว่าเดนมาร์ค 21 เท่า
ที่สำคัญ สถาบันกษัตริย์ทั้งหมด ไม่ติดความร่ำรวย 1 ใน 10
ของสถาบันกษัตริย์ ที่ร่ำรวยของโลก
แต่ของไทย ติดอันดับ 1 มาแล้ว 7 ปีซ้อน
อังกฤษ มี GDP สูงกว่าไทย 7 เท่า งบสำนักพระราชวัง ได้ต่ำกว่าไทย 6.66 เท่า คิดเทียบการเทียบบัญญัติไตรยางค์ สำนักพระราชวั...
Posted by Jack Griffins on Saturday, May 9, 2015


ความเห็นแก่ตัวของสถาบันกษัตริย์ไทย รวยล้นฟ้า แต่เอาเงินประชาไปใช้ส่วนตัว