ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, August 20, 2015

เสรีพิศุทธ์วิเคราะห์ระเบิดแยกราชประสงค์ ฉบับเต็ม

เสรีพิศุทธ์วิเคราะห์ระเบิดแยกราชประสงค์ ฉบับเต็ม

Download

ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-08-21 ตอน 6 ทฤษฏี ใครก่อการบึ้มราชประสงค์?????

ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-08-21 ตอน 6 ทฤษฏี ใครก่อการบึ้มราชประสงค์?????
http://youtu.be/tacgKVM-l1o


TV24 20-08-58 News Room 18.30 - รายงานพิเศษ นักท่องเที่ยวที่วัดพระแก้ว-วัดโพธิ์ เริ่มบางตา


TV24 20-08-58 News Room 18.30 - รายงานพิเศษ นักท่องเที่ยวที่วัดพระแก้ว-ว...


21-8-58 ปฏิวัติประเทศไทย#55 อ.สุรชัย แซ่ด่าน ตอน:บึ้มฟอร์มัม

21-8-58 ปฏิวัติประเทศไทย#55 
อ.สุรชัย แซ่ด่าน 
ตอน:บึ้มฟอร์มัม

ปฏิวัติประเทศไทย#55 อ.สุรชัย แซ่ด่าน 21-8-58

Download

"ไทย"เสี่ยง"ก่อการร้ายสากล"หากผู้นำตั้งเป้าแก้ภัยภายในเป็นหลัก จอม เพชรประดับ

"ไทย"เสี่ยง"ก่อการร้ายสากล"หากผู้นำตั้งเป้าแก้ภัยภายในเป็นหลัก

จอม เพชรประดับ


Published on Aug 20, 2015

ดร.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ความไม­่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South Watch)วิเคราะห์เหตุลอบวางระเบิดศาลท้าวพร­ะ พรหม สี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปฎิเสธการขอเข้ามาร่วมสอบสวนของหน่วยข่าวก­รองด้านการก่อการร้ายของ อเมริกา อังกฤษ มาเลย์เซีย และจีน ว่า หากพนักงานสอบสวนของไทยมีศักยภาพจริงก็ต้อ­ง แสดงความสามารถให้เป็นที่ยอมรับ แต่เชื่อว่ากว่าจะจับกุม หาตัวมือวางระเบิดได้ คงใช้เวลานาน รัฐบาลไทย ต้องยอมรับความจริงและกล้าเปิดเผยความจริง หากเหตุระเบิดราชประสงค์เป็นฝีมือของ กลุ่มก่อการร้ายต่างชาติก็ต้องปรับกลยุทธ์­ในการป้องกันในระยะยาว เพราะไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร­้ายสากล แต่หากเกรงว่าประกาศความจริงไปแล้วจะทำให้­ไทยไม่เป็นกลาง กลายเป็นศัตรูคู่กรณีกับประเทศใด ประเทศหนึ่ง ก็จะทำให้ไทยเสี่ยงที่จะเป็นเป้าหมายของกา­รก่อการร้ายสากลในอนาคต ซึ่งผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นผู้นำประเทศต้อ­งรับผิดชอบ ดังนั้นอย่าตั้งเป้า หรือตั้งธงที่จะต่อต้านภัยคุกคามจากภายในห­รือจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเพียงอย่างเดียว

 

 

Download

ผู้เชี่ยวชาญระเบิดใต้ เชื่อ"ระเบิดราชประสงค์" ฝีมือต่างชาติ


ผู้เชี่ยวชาญระเบิดใต้ เชื่อ"ระเบิดราชประสงค์" ฝีมือต่างชาติ

112 views

Published on Aug 20, 2015


ดร.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์จังหวัดชายแดนภ­าคใต้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิเคราะห์เหตุการณ์วางระเบิดศาลท้าวมหาพรห­ม สี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมาทาง Thaivoicemedia ว่า รูปแบบและวิธีการแตกต่างกับการวางระเบิดใน­ภาคใต้ รวมทั้งการเลือกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในใจกล­างกรุงเทพฯ ก็เป็นไปได้ยากที่จะเป็นกลุ่มการเมืองที่ต­่อ ต้าน คสช.เป็นผู้กระทำ เพราะคนไทยไม่ว่ากลุ่มไหน สีไหนจะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สมมุติฐานที่น่าเป็นไปได้มากที่สุดคือ กลุ่มชาวต่างชาติเป็นทำ ส่วนจะเป็น กลุ่มมุสลิมอุยกูรย์หรือไม่ ก็เป็นไปได้ แม้หลายคนเชื่อว่าไม่มีศักยภาพพอ แต่คงจำกันได้ว่า หัวหน้าขบวนการก่อการร้ายไอซิสเคยให้สัมภา­ษณ์ว่าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนมุสลิมอุยก­ูรย์ต่อต้านจีน ดังนั้นรัฐบาลไทย ไม่ควรจะรีบสรุป และไม่ควรจะมีธงทางการเมืองว่าเป็นกลุ่มต่­อต้าน คสช.เพราะจะเป็นความเสี่ยงของประเทศในอนาค­ตหากเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายสากล
การประชุมสมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศไทย ณ.โรงแรม Gold Coast Hotel & Casino นครลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558

กำหนดและวาระการประชุม

การประชุมสมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศไทย
ณ.โรงแรม Gold Coast Hotel & Casino นครลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 

9.00น. ลงทะเบียน(ค่าลงทะเบียนท่านละ30เหรียญเป็นค่าอาหารกลางวัน)และผู้ร่วมประชุมระบุชื่อเข้าร่วมกลุ่มประชุมย่อยที่สนใจในภาคบ่าย
9.30น. ตัวแทนนครลาสเวกัสกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอให้ผู้ที่มีอาวุโสสูงที่สุดในที่ประชุมขึ้นเป็นประธานชั่วคราวเพื่อจัดให้ที่ประชุมเลือกตั้งประธานและรองประธาน2ท่านขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุม
9.45น. ตัวแทนองค์การสิทธิมนุษยชน,องค์การประชาธิปไตยและตัวแทนรัฐต่างๆทั่วโลกที่เข้าร่วมประชุมเลือกประธาน1ท่านและรองประธาน2ท่านเพื่อดำเนินการประชุม และประธานฯประกาศแต่งตั้งเลขาฯและผู้ช่วยเลขาฯรวม2ท่าน
10.00น.ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเชิญตัวแทนพี่น้องลาวในฐานะกวีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากสำนักPoetry Fest Across America ปี2013ขึ้นอ่านบทกวีเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

วาระที่1ประธานที่ประชุมแถลงเข็มมุ่งในการประชุมสมัชชาฯ
วาระที่2 เปิดอภิปรายทั่วไปประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและวิกฤติประชาธิปไตยในประเทศไทยที่มีผลกระทบต่ออาเซียน
•การใช้ศาลทหารและมาตรา112 ในการข่มขู่ปราบปรามประชาชนทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
•กรณีการสังหารหมู่ประชาชนกลางกรุงเทพมหานคร พฤษภาคม 2553 (คศ.2010)โดยไม่อาจพึ่งกระบวนการยุติธรรมในประเทศได้
•ประชาธิปไตยไทยมืดมนต์จากการสร้างสถานการณ์เพื่อการยึดอำนาจด้วยอาวุธของเผด็จการคสช.อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
•ประเด็นอื่นๆตามความเห็นของที่ประชุม

13.00น.พักรับประธานอาหารกลางวันและหารือระหว่างรับประทานอาหาร(lunch working)
14.00น.ประธานเปิดประชุมรอบบ่ายจัดกลุ่มประชุมย่อยตามที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อหาข้อสรุปในแต่ละประเด็น
15.30น.ตัวแทนแต่ละกลุ่มปัญหาเสนอข้อสรุปและทางออก
17.00น.ที่ประชุมใหญ่ประกาศแถลงการร่วมจากข้อสรุปต่างๆ
18.00น.ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

หมายเหต:
-ผู้ร่วมประชุมจะเป็นตัวแทนคนไทยและพี่น้องในอาเซี่ยนจากรัฐและจากเทศต่างๆ,ตัวแทนกลุ่มความคิดองค์กรทั้งที่บินมาร่วมประชุมและร่วมประชุมทางไกล

ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-08-21 ตอน 6 ทฤษฏี ใครก่อการบึ้มราชประสงค์?????

ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-08-21 ตอน 6 ทฤษฏี ใครก่อการบึ้มราชประสงค์?????

*************************
http://www.tprud.org มหาวิทยาลัยประชาชน นปช.ยูเอสเอ และเครือข่าย  สนับสนุนการเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้และตีแผ่ความจริง
เพื่อสร้างสำนึกการปฏิวัติสู่การเป็นประชาธิปไตย ด้วยสันติวิธี
Truth, Peace, Revolution, Universal Human Rights, Democracy
คุ้มครองโดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (http://tahr-global.org)
-------------------------------------------------------------------------------------
สามสิบคำถามสำหรับคนรักเจ้า

คำประกาศองค์การเสรีไทย ประนามการระเบิดราชประสงค์