ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, August 20, 2015

คำประกาศองค์การเสรีไทย ประนามการระเบิดราชประสงค์No comments:

Post a Comment