ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, May 29, 2015

ปฏิวัติประเทศไทยกับ อ.สุรชัย #31 วันที่ 29-05-15