ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, August 2, 2015

FMR THAI PM ABHISIT VEJJAJIVA INTERVIEW ON BBC WORLD NEWS

ย้อนดูอภิสิทธิ์แก้ตัว แต่ถูกตบหน้าด้วยภาพที่ค้านกับสิ่งที่พูดกับผู้สัมภาษณ์ ของ BBC