ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, April 24, 2016

พระราชดำรัส 4 ธ.ค. 2548 กษัตริย์ภูมิพล ตรัส ชม หรือ ประนาม ดร. ทักษิณ กันแน่?

พระราชดำรัส 4 .. 2548 กษัตริย์ภูมิพล ตรัส ชม หรือ ประนาม ดร. ทักษิณ กันแน่?

https://youtu.be/J3Fv-cdfXnk

https://youtu.be/h-H6SA-6x6o

https://youtu.be/B_yK92pgnYg

 ---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

**********************************

 

จริยธรรมโจร  ทราบไหม ประยุทธ์ ลงนามให้น้องชาย ได้ยศนายพลเอกสามกองทัพ!!!

https://youtu.be/sioGiyUXQWI

https://youtu.be/ByvyouKbkVw

https://youtu.be/-RTtF-LpzKo

https://youtu.be/6FKQDipkV1I

 

---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

พระราชดำรัส 4 ธ.ค. 2548 กษัตริย์ภูมิพล ตรัส ชม หรือ ประนาม ดร. ทักษิณ กันแน่?

พระราชดำรัส 4 .. 2548 กษัตริย์ภูมิพล ตรัส ชม หรือ ประนาม ดร. ทักษิณ กันแน่?

https://youtu.be/J3Fv-cdfXnk

https://youtu.be/h-H6SA-6x6o

https://youtu.be/B_yK92pgnYg

 ---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

**********************************

 

จริยธรรมโจร  ทราบไหม ประยุทธ์ ลงนามให้น้องชาย ได้ยศนายพลเอกสามกองทัพ!!!

https://youtu.be/sioGiyUXQWI

https://youtu.be/ByvyouKbkVw

https://youtu.be/-RTtF-LpzKo

https://youtu.be/6FKQDipkV1I

 

---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

จริยธรรมโจร ทราบไหม ประยุทธ์ ลงนามให้น้องชาย ได้ยศนายพลเอกสามกองทัพ!!!

 

จริยธรรมโจร  ทราบไหม ประยุทธ์ ลงนามให้น้องชาย ได้ยศนายพลเอกสามกองทัพ!!!

https://youtu.be/ByvyouKbkVw

https://youtu.be/sioGiyUXQWI

https://youtu.be/-RTtF-LpzKo

https://youtu.be/6FKQDipkV1I

 

---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

จริยธรรมโจร ทราบไหม ประยุทธ์ ลงนามให้น้องชาย ได้ยศนายพลเอกสามกองทัพ!!!

 

จริยธรรมโจร  ทราบไหม ประยุทธ์ ลงนามให้น้องชาย ได้ยศนายพลเอกสามกองทัพ!!!

https://youtu.be/ByvyouKbkVw

https://youtu.be/sioGiyUXQWI

https://youtu.be/-RTtF-LpzKo

https://youtu.be/6FKQDipkV1I

 

---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

All pretense that PM Prayut Chan-ocha ever cared about democracy is now gone—Time to stand up!

All pretense that PM Prayut Chan-ocha ever cared about democracy is now gone—Time to stand up!

http://tahr-global.org/?p=28380
All pretense that PM Prayut Chan-ocha ever cared about democracy is now gone—Time to stand up!

All pretense that PM Prayut Chan-ocha ever cared about democracy is now gone—Time to stand up!

http://tahr-global.org/?p=28380
พระราชดำรัส 4 ธ.ค. 2548 กษัตริย์ภูมิพล ตรัส ชม หรือ ประนาม ดร. ทักษิณ กันแน่?

พระราชดำรัส 4 .. 2548 กษัตริย์ภูมิพล ตรัส ชม หรือ ประนาม ดร. ทักษิณ กันแน่?

https://youtu.be/J3Fv-cdfXnk

https://youtu.be/h-H6SA-6x6o

https://youtu.be/B_yK92pgnYg

 

---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

พระราชดำรัส 4 ธ.ค. 2548 กษัตริย์ภูมิพล ตรัส ชม หรือ ประนาม ดร. ทักษิณ กันแน่?

พระราชดำรัส 4 .. 2548 กษัตริย์ภูมิพล ตรัส ชม หรือ ประนาม ดร. ทักษิณ กันแน่?

https://youtu.be/J3Fv-cdfXnk

https://youtu.be/h-H6SA-6x6o

https://youtu.be/B_yK92pgnYg

 

---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

วันชัย สอนศิริ สุนัขรับใช้ ทรราช คสช.

วันชัย  สอนศิริ  สุนัขรับใช้ ทรราช คสช.

--------------------------------------------------------------------------------------

เพราะแม้คนเราไม่อาจหยั่งรู้อนาคตได้ แต่ "ตัวเรา" สามารถที่จะเป็นผู้กำหนด และลิขิตเส้นทางเดินชีวิตให้กับตัวเองได้ ว่าจะเดินบนถนน หรือเดินผ่านกองซากศพของประชาชนที่เผด็จการทรราช......  ได้ฆ่าทิ้งไว้

-
เหมือนกับที่ "วันชัย สอนศิริ" ส.ว.สรรหา สุนัขรับใช้ ทรราช คสช.  ที่ผลักดันตัวเองจากเด็กเลี้ยงควาย บ้านนอกธรรมดาๆ ที่อาศัยชายคา "วัด" เป็นที่พึ่ง เพราะฐานะทางบ้านยากจน จนมาเป็น "สุนัขรับใช้ชื่อดัง" ในวันนี้ 

-
สถุลวันชัย หรือเจ้าของฉายา ทนายหัวหมา นั้น เมื่อครั้งเป็นเด็ก ... เด็กชายวันชัย มีพื้นเพเป็นชาวจังหวัดชลบุรี 

-
ชีวิตวัยเด็ก ของสถุลวันชัย แทบจะไม่ได้พบกับความสนุกสนานเหมือนเด็กทั่วๆ เพราะเข้ากับใครเขาไม่ได้ ด้วยเอกลักษณ์พิเศษ ที่ติดตัวมาแต่เด็ก คืออาการปากหมา และไม่ฟังเหตุผล ถึงขนาด พ่อแม่ของ สถุล วันชัย ต้องเอามาปล่อยวัด เพื่อให้วัด อบรมบ่มนิสัย 

-
อีกทั้ง ด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่สู้ดี ทำให้พ่อแม่ของ สถุลวันชัย ต้องตัดสินใจ "บวช" เป็น "สามเณร" เพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับ สถุลตัวน้อย เพื่อเพียงหวังว่า ข้าวก้นบาตร จะผยุงความเป็นคน ให้กับ สถุลวันชัยได้บ้าง 

-
แม้สถุลวันชัย จะผ่านการมีฐานะ ยากจนมาก่อน และต้องอาศัยข้าววัดรองท้อง แต่ เมื่อสถุล วันชัย เติบใหญ่ ก็ใช่สันดานของพ่อที่ชอบคดโกงเงิน จนถูกฟ้องร้องคดี เพราะเป็นหนี้จากการไปกู้เงินแล้วไม่จ่ายเจ้าหนี้ หลายครั้ง

-
นี่คือสันดานของผู้เป็นพ่อที่สามารถตกทอดมาสู่ สถุลวันชัยในเวลานี้  เราอาจจะเห็น สถุลวันชัย ด่าแหก และไม่ฟังเหตุผล  เป็นสาวกของ เจ๊กลิ่ม เอเอสทีวี  และ แมงสาป มีความสนิทสนมกับกลุ่ม 40 สว. ได้ ลากตั้ง เมื่อปี 2554 เป็นทีมงานเดียวกับ ฆาตกร 99 ศพ อภิสิทธิ์ 
-
เพราะความปากหมาของ สถุลวันชันนี้เอง จึงมีเพื่อนหมา ๆ อย่างเช่น 
-
- สมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา

- พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว.สรรหา

- ประสาร มฤคพิทักษ์ ส.ว.สรรหา

- ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา

- คำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา

- รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กรุงเทพมหานคร

- สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ส.ว.เพชรบุรี

-
รายชื่อที่กล่าวมาก็ล้วนแล้วแต่สะสมความชั่วและปากหมาไม่ฟังเหตุและผล ทั้งสิ้น อีกทั้งยังสนันสนุน ระบอบเผด็จการ ทรราช จนออกนอกหน้า

-
และเมื่อครั้ง สถุลวันชัย  ได้นักธรรมตรี มาจากวัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ก็ได้ศึกษาต่อระดับนักธรรมโท และเปรียญธรรม 4 ประโยค จนได้เป็น มหาวันชัย ในเวลาไม่นานนัก ......หากแต่ ทุกวันนี้ ธรรม และคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ไม่ได้ขัดเกลา นิสัยของ สถุลวันชัยได้เลย 

-
เมื่อคราวที่สถุลวันชัย อยู่วัดได้กว่า  7- 8 ปี นั้น ก็เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อบรรยายธรรมะและโต้วาที โดยได้ใช้ธรรมะในการโต้แย้ง ทำให้สะสมทักษะการพูดมาเรื่อยๆ ....  แท้จริงแล้ว สถุลวันชัย พูดเพื่อเงิน ไม่ได้สนใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง 

-
ถึงแม้ว่าช่วงที่เรียน "นิติศาสตร์" ที่รามคำแหง พระที่วัดไตรมิตรฯ จะเอาเงินทำบุญของญาติโยมที่บริจาคให้  เป็นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนของ สถุลวันชัยก็ตาม  หากแต่เม็ดเงินจำนวนนั้น ไม่มียาง ก็เหมือนข้าวก้นบาตรที่เคยชุบเลี้ยง สถุลวันชัยเมื่อวัยเด็ก

-
สถุลวันชัย เริ่มซึมซับความชั่วทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เป็น สว. ลากตั้งของ พรรคที่เลวที่สุดของประเทศไทย นั้นคือ พรรคประชาธิปัตย์ และได้ร่วมล้มรัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ในปี 2557  กับ กลุ่ม 40 สว. และเลียรองเท้าเผด็จการทรราช  คสช. จนมีนั้งในสภา จนถึงทุกวันนี้

-
 อนาคตคาดว่า "สถุลวันชัย สอนศิริ"คงสะบักสะบอมและฉิบหายวายวอดไม่น้อยทีเดียว กับบทสุนัขรับใช้ ของ ทรราช คสช.

-

เสรีชน


วันชัย สอนศิริ สุนัขรับใช้ ทรราช คสช.

วันชัย  สอนศิริ  สุนัขรับใช้ ทรราช คสช.

--------------------------------------------------------------------------------------

เพราะแม้คนเราไม่อาจหยั่งรู้อนาคตได้ แต่ "ตัวเรา" สามารถที่จะเป็นผู้กำหนด และลิขิตเส้นทางเดินชีวิตให้กับตัวเองได้ ว่าจะเดินบนถนน หรือเดินผ่านกองซากศพของประชาชนที่เผด็จการทรราช......  ได้ฆ่าทิ้งไว้

-
เหมือนกับที่ "วันชัย สอนศิริ" ส.ว.สรรหา สุนัขรับใช้ ทรราช คสช.  ที่ผลักดันตัวเองจากเด็กเลี้ยงควาย บ้านนอกธรรมดาๆ ที่อาศัยชายคา "วัด" เป็นที่พึ่ง เพราะฐานะทางบ้านยากจน จนมาเป็น "สุนัขรับใช้ชื่อดัง" ในวันนี้ 

-
สถุลวันชัย หรือเจ้าของฉายา ทนายหัวหมา นั้น เมื่อครั้งเป็นเด็ก ... เด็กชายวันชัย มีพื้นเพเป็นชาวจังหวัดชลบุรี 

-
ชีวิตวัยเด็ก ของสถุลวันชัย แทบจะไม่ได้พบกับความสนุกสนานเหมือนเด็กทั่วๆ เพราะเข้ากับใครเขาไม่ได้ ด้วยเอกลักษณ์พิเศษ ที่ติดตัวมาแต่เด็ก คืออาการปากหมา และไม่ฟังเหตุผล ถึงขนาด พ่อแม่ของ สถุล วันชัย ต้องเอามาปล่อยวัด เพื่อให้วัด อบรมบ่มนิสัย 

-
อีกทั้ง ด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่สู้ดี ทำให้พ่อแม่ของ สถุลวันชัย ต้องตัดสินใจ "บวช" เป็น "สามเณร" เพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับ สถุลตัวน้อย เพื่อเพียงหวังว่า ข้าวก้นบาตร จะผยุงความเป็นคน ให้กับ สถุลวันชัยได้บ้าง 

-
แม้สถุลวันชัย จะผ่านการมีฐานะ ยากจนมาก่อน และต้องอาศัยข้าววัดรองท้อง แต่ เมื่อสถุล วันชัย เติบใหญ่ ก็ใช่สันดานของพ่อที่ชอบคดโกงเงิน จนถูกฟ้องร้องคดี เพราะเป็นหนี้จากการไปกู้เงินแล้วไม่จ่ายเจ้าหนี้ หลายครั้ง

-
นี่คือสันดานของผู้เป็นพ่อที่สามารถตกทอดมาสู่ สถุลวันชัยในเวลานี้  เราอาจจะเห็น สถุลวันชัย ด่าแหก และไม่ฟังเหตุผล  เป็นสาวกของ เจ๊กลิ่ม เอเอสทีวี  และ แมงสาป มีความสนิทสนมกับกลุ่ม 40 สว. ได้ ลากตั้ง เมื่อปี 2554 เป็นทีมงานเดียวกับ ฆาตกร 99 ศพ อภิสิทธิ์ 
-
เพราะความปากหมาของ สถุลวันชันนี้เอง จึงมีเพื่อนหมา ๆ อย่างเช่น 
-
- สมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา

- พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว.สรรหา

- ประสาร มฤคพิทักษ์ ส.ว.สรรหา

- ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา

- คำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา

- รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กรุงเทพมหานคร

- สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ส.ว.เพชรบุรี

-
รายชื่อที่กล่าวมาก็ล้วนแล้วแต่สะสมความชั่วและปากหมาไม่ฟังเหตุและผล ทั้งสิ้น อีกทั้งยังสนันสนุน ระบอบเผด็จการ ทรราช จนออกนอกหน้า

-
และเมื่อครั้ง สถุลวันชัย  ได้นักธรรมตรี มาจากวัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ก็ได้ศึกษาต่อระดับนักธรรมโท และเปรียญธรรม 4 ประโยค จนได้เป็น มหาวันชัย ในเวลาไม่นานนัก ......หากแต่ ทุกวันนี้ ธรรม และคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ไม่ได้ขัดเกลา นิสัยของ สถุลวันชัยได้เลย 

-
เมื่อคราวที่สถุลวันชัย อยู่วัดได้กว่า  7- 8 ปี นั้น ก็เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อบรรยายธรรมะและโต้วาที โดยได้ใช้ธรรมะในการโต้แย้ง ทำให้สะสมทักษะการพูดมาเรื่อยๆ ....  แท้จริงแล้ว สถุลวันชัย พูดเพื่อเงิน ไม่ได้สนใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง 

-
ถึงแม้ว่าช่วงที่เรียน "นิติศาสตร์" ที่รามคำแหง พระที่วัดไตรมิตรฯ จะเอาเงินทำบุญของญาติโยมที่บริจาคให้  เป็นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนของ สถุลวันชัยก็ตาม  หากแต่เม็ดเงินจำนวนนั้น ไม่มียาง ก็เหมือนข้าวก้นบาตรที่เคยชุบเลี้ยง สถุลวันชัยเมื่อวัยเด็ก

-
สถุลวันชัย เริ่มซึมซับความชั่วทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เป็น สว. ลากตั้งของ พรรคที่เลวที่สุดของประเทศไทย นั้นคือ พรรคประชาธิปัตย์ และได้ร่วมล้มรัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ในปี 2557  กับ กลุ่ม 40 สว. และเลียรองเท้าเผด็จการทรราช  คสช. จนมีนั้งในสภา จนถึงทุกวันนี้

-
 อนาคตคาดว่า "สถุลวันชัย สอนศิริ"คงสะบักสะบอมและฉิบหายวายวอดไม่น้อยทีเดียว กับบทสุนัขรับใช้ ของ ทรราช คสช.

-

เสรีชน


การประกาศ Cyber War ของประชาชน

ถึง ประชาชนชาวไทย  ทุกท่าน โปรดทราบ

เรื่อง การประกาศ Cyber War ของประชาชน

ด้วยทางรัฐบาล ได้ดำเนินการพยายามปิดกั้นเสรีภาพของข้อมูล ข่าวสารของประชาชนในทุกวิถีทาง  ไม่ว่าจะเป็นการห้ามจัดกิจกรรมต่างๆในทุกพื้นที่ ในมหาวิทยาลัย  การปิดกั้นสื่อต่างๆ รวมถึงไม่เว้นแม้แต่สื่อในประเทศ(มีการเรียกตัวนักข่าว  บก.ข่าวไปปรับทัศนคติหลายคน)  สื่อต่างประเทศ (ตัวอย่างเห็นได้ชัดในการห้ามจัดกิจกรรมต่างของสมาคมผู้สื่อข่าว ต่างประเทศในประเทศไทย)  จนกระทั่ง รัฐบาลได้พยายามปิดกั้น พื้นที่สุดท้ายของเสรีภาพในประเทศนี้ ซึ่งก็คือ พื้นที่ในโลกออนไลน์ โดยพยายามสร้างโครงการ Single Gateway (หรือเปลี่ยนชื่อ อื่นๆก็ตาม) ขึ้นมาเพื่อควบคุม การสื่อสาร ส่งข้อมูลต่างๆของประชาชน ซึ่งละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับที่ รัฐไทยได้ลงนามรับรองไว้ และขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่ถูกรับรองไว้โดยสหประชาชาติ

ที่ผ่านมาทางกลุ่ม พลเมืองต่อต้าน Single  Gateway  ได้ให้โอกาส รัฐบาลหลายครั้งในการยกเลิก โครงการนี้ โดยการออกมติ ครม.มายกเลิก มติ ครม.เดิม แต่รัฐบาลก็มีท่าทีแบ่งรับ แบ่งสู้  เพื่อหน่วงเวลา แต่กลับไปเร่งการย้ายระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการต่างๆ มากมาย   และบางครั้งได้ออกข่าวให้เกิดความสับสน ทำเป็นให้ข่าวเสมือนว่า ยังไม่มีโครงการนี้  หรือ แม้กระทั่งล่าสุด  รมต. ICT ก็ออกมากล่าวว่า พับโครงการไปแล้ว แต่ถัดมาวันเดียวฝ่ายความมั่นคงกลับประกาศจัดตั้ง "กองสงครามไซเปอร์" ขึ้นมาตอบโต้ กับพวกเรา ในวันรุ่งขึ้น นายก รมต.ก็บอกว่า เดินหน้าศึกษาโครงการฯนี้ต่อไป

ทั้งหมดนี้  แสดงให้เห็นถึง ความไม่จริงใจ  กลับกลอก ตระบัดสัตย์ของผู้บริหารประเทศ

ดังนั้น  ทางกลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single  Gateway  จึงได้จัดตั้ง เครือข่ายประชาชนไทยผู้ใช้อินเตอร์เน็ต  และขอประกาศ Cyber War กับรัฐบาลที่ฉ้อฉล ไม่จริงใจกับประชาชนของตน   และขอชักชวนให้ประชาชนไทยทั้งมวล  เข้าร่วมและทำการสนับสนุนเครือข่ายประชาชนไทยผู้ใช้อินเตอร์เน็ต  ในการทำ Cyber Warในครั้งนี้  

โดยทางเครือข่ายประชาชนไทยผู้ใช้อินเตอร์เน็ต  จะประกาศกิจกรรม F5  ขึ้นทุกสัปดาห์ ในเวลาทำการราชการ   ทั้งนี้จะหลีกเลี่ยงความเสียหายกับประชาชน และเอกชน  โดยมีเป้าหมายที่หน่วยงานของรัฐ เท่านั้น

ทางเครือข่ายประชาชนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต จะจัดกิจกรรมนี้ อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น.เป็นต้นไป    และจะจัดกิจกรรม F5 ไปจนกว่า  เสรีภาพจะกลับคืนสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘
กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway

หมายเหตุ : ประชาชนชาวไทยผู้รักเสรีภาพ  สามารถเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรม F5 อย่างปลอดภัย  โดยการป้องกันตนเอง และการใช้อาวุธไอที  ผ่าน Mobile  ผ่าน คอมพิวเตอร์ ได้ทุกที่  ทั้งทางหน้าเพจ  และทางห้องเรียน

#Anonymous   #OpSingleGateway

...............................

English Version

Announcement from the Citizens Against Single Gateway Group
Regarding the reaction to the fight against the Single Gateway Project
Following the Citizens Against Single Gateway Group's declaration of Cyber War against the government and the starting of activities hosted by F5, there has been a response.

On October 22nd 2015, the Group had coordinated an attack on the Royal Army's Department of Military Finance. And on the very same day, Anonymous (an international group of Internet hacktivists) had joined the cause. They began by compromising the CAT database, alongside officially announcing their support for our battle against the Single Gateway.

The Citizens Against Single Gateway Group would like to thank the Anonymous group for their support, and that they will provide us with assistance if need be or requested.

Additionally, the Citizens Against Single Gateway Group would like to announce to the people of Thailand that participation is welcomed, and done by becoming a member of the Thailand F5 Cyber Army and taking part in upcoming weekly operations. The targets will be announced by the F5.

The Group would like to inform the citizens of Thailand that participation in the Thailand F5 Cyber Army is a safe action and there will be minimal danger to the participants. Unlike previous call of actions, there is no need of risking the safety of group members. In today's age, warfare has been changed and the citizens now have the power of change, capable of fighting for their beliefs using safe methods. We hold the right to stand up against the corrupted government. 

Through our weekly operations, we will stand our ground as we demand freedom, our sovereignty. Citizens of Thailand, no matter who or where you are, everyone is welcomed to join our cause.

These operations will continue until the government has agreed to end the Single Gateway Project, and we have regained our internet freedom.

Announced on October 23rd, 2015
The Citizens Against Single Gateway Group

Note: We have already given the government the chance to halt this project, but there has been no sincere statement from the government regarding the project. From now on, no place on the Internet will ever be safe for these dictators.

เอาโฮ้ย..... ว่าไงไอ้ตูบ ประยุทธ์ เห่าหอนไม่เข้าเรื่อง วันนี้คงส้นตีนติดคอแล้วมั้ง

"ดร.ทักษิณ" สับร่าง รัฐธรรมนูญ ทรราช คสช. ไม่เป็นประชาธิปไตย 

---------------------------------------------------------------------------------------
 -

ทั้งเย้ย ทรราช คสช.ยิ่งเดินยิ่งช้ำ "ดร.ทักษิณ"  สั่งทีมงานเครือข่ายเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ "นิคม" ชี้ปิดกั้นห้ามรณรงค์ก็ใช้เลยดีกว่าไม่ต้องทำประชามติ 

-
เพื่อไทยเย้ยซ้ำเปลืองเงินเปล่า ไม่ต้องทำเหนียมอายมาถามประชาชน อัดร่าง รธน.ย้อนยุคคนกินข้าวแล้วสั่งให้กลับไปกินแกลบกินเผือก "จาตุรนต์" จี้ กกต.ไปทำความเข้าใจกฎหมายประชามติกับ "บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม" ก่อนใครเพื่อน จะได้ไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขตตามอำเภอใจ 

-
หลังจากดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกมาตอบโต้  ทรราช ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.  อย่างดุเดือด สืบเนื่องจากข้อครหาว่าอยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวทางการเมืองของนายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ แกนนำพรรคเพื่อไทย ยังมีประเด็นโจมตีเรื่องการทำประชามติจาก ดร.ทักษิณอีกด้วย
-

"ดร.ทักษิณ" ยุส่งไม่ต้องทำประชามติ

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บรรดาอดีต ส.ส. สมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายคน เดินทางไปยังกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งรดน้ำขอพรในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ที่เพิ่งผ่านพ้นไป โดย ดร. ทักษิณบอกกับอดีต ส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่ไปพบให้เดินหน้าทำงานการเมืองต่อไป ลงพื้นที่พบประชาชนอย่างต่อเนื่อง แม้ยังไม่แน่ชัดว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเมื่อใด สำหรับร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังเดินเข้าสู่ขั้นตอนการทำประชามตินั้น
-
ดร.ทักษิณระบุว่า  ร่างรัฐธรรมนูญที่เขียนออกมามันผิด ไม่เป็นประชาธิปไตย
-

ในเมื่อ ทรราช คสช. มีอำนาจทำอะไรก็ได้ อยากใช้ก็ใช้ไปเลย จะมาขอประชามติทำไม ตอนนี้เขาพยายามสร้างภาพให้ผมเป็นผี และบอกว่าจะมาปราบผี ไปหลอกลวงคนอื่น ไปหลอกลวงชาวบ้านให้หลงเชื่อ แต่สุดท้ายก็เป็นแค่หมอผีปลอม ตอนนี้คสช.ยิ่งเดินยิ่งช้ำ ปล่อยเขาทำไป แต่เราต้องพร้อมปรับตัวทุกสถานการณ์"
-

-----------------------------------------------------------------------------------

เอาโฮ้ย..... ว่าไงไอ้ตูบ ประยุทธ์ เห่าหอนไม่เข้าเรื่อง วันนี้คงส้นตีนติดคอแล้วมั้ง หลังออกมากล่าวหาคนโนัน คนนี้ อยู่เบื้องหลัง คว่ำร่าง รัฐธรรมนูญ ทรราช ของมึง ..................ถุยยยยย

-
เสรีชนเอาโฮ้ย..... ว่าไงไอ้ตูบ ประยุทธ์ เห่าหอนไม่เข้าเรื่อง วันนี้คงส้นตีนติดคอแล้วมั้ง

"ดร.ทักษิณ" สับร่าง รัฐธรรมนูญ ทรราช คสช. ไม่เป็นประชาธิปไตย 

---------------------------------------------------------------------------------------
 -

ทั้งเย้ย ทรราช คสช.ยิ่งเดินยิ่งช้ำ "ดร.ทักษิณ"  สั่งทีมงานเครือข่ายเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ "นิคม" ชี้ปิดกั้นห้ามรณรงค์ก็ใช้เลยดีกว่าไม่ต้องทำประชามติ 

-
เพื่อไทยเย้ยซ้ำเปลืองเงินเปล่า ไม่ต้องทำเหนียมอายมาถามประชาชน อัดร่าง รธน.ย้อนยุคคนกินข้าวแล้วสั่งให้กลับไปกินแกลบกินเผือก "จาตุรนต์" จี้ กกต.ไปทำความเข้าใจกฎหมายประชามติกับ "บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม" ก่อนใครเพื่อน จะได้ไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขตตามอำเภอใจ 

-
หลังจากดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกมาตอบโต้  ทรราช ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.  อย่างดุเดือด สืบเนื่องจากข้อครหาว่าอยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวทางการเมืองของนายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ แกนนำพรรคเพื่อไทย ยังมีประเด็นโจมตีเรื่องการทำประชามติจาก ดร.ทักษิณอีกด้วย
-

"ดร.ทักษิณ" ยุส่งไม่ต้องทำประชามติ

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บรรดาอดีต ส.ส. สมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายคน เดินทางไปยังกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งรดน้ำขอพรในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ที่เพิ่งผ่านพ้นไป โดย ดร. ทักษิณบอกกับอดีต ส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่ไปพบให้เดินหน้าทำงานการเมืองต่อไป ลงพื้นที่พบประชาชนอย่างต่อเนื่อง แม้ยังไม่แน่ชัดว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเมื่อใด สำหรับร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังเดินเข้าสู่ขั้นตอนการทำประชามตินั้น
-
ดร.ทักษิณระบุว่า  ร่างรัฐธรรมนูญที่เขียนออกมามันผิด ไม่เป็นประชาธิปไตย
-

ในเมื่อ ทรราช คสช. มีอำนาจทำอะไรก็ได้ อยากใช้ก็ใช้ไปเลย จะมาขอประชามติทำไม ตอนนี้เขาพยายามสร้างภาพให้ผมเป็นผี และบอกว่าจะมาปราบผี ไปหลอกลวงคนอื่น ไปหลอกลวงชาวบ้านให้หลงเชื่อ แต่สุดท้ายก็เป็นแค่หมอผีปลอม ตอนนี้คสช.ยิ่งเดินยิ่งช้ำ ปล่อยเขาทำไป แต่เราต้องพร้อมปรับตัวทุกสถานการณ์"
-

-----------------------------------------------------------------------------------

เอาโฮ้ย..... ว่าไงไอ้ตูบ ประยุทธ์ เห่าหอนไม่เข้าเรื่อง วันนี้คงส้นตีนติดคอแล้วมั้ง หลังออกมากล่าวหาคนโนัน คนนี้ อยู่เบื้องหลัง คว่ำร่าง รัฐธรรมนูญ ทรราช ของมึง ..................ถุยยยยย

-
เสรีชนบ้านนี้เมืองนี้............เวลานี้ แค่ใส่เสื้อโหวต No ฝ่าย ทรราช คสช. มันปั่นข่าวซะ ประชาชนไม่กล้าใส่

บ้านนี้เมืองนี้............เวลานี้ แค่ใส่เสื้อโหวต No ฝ่าย ทรราช คสช. มันปั่นข่าวซะ ประชาชนไม่กล้าใส่ ขนาดแค่เสื้อผ้า ยังหา อิสระภาพในการใส่ไม่ได้ แล้วเราจะรัฐธรรมนูญ ทรราช คสช. ไว้เพื่ออะไร กันครับ.................?

ฉนั้น ....7 สิงหาคม 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ ไม่รับร่างรัฐธรรมรูญ ฉบับ ทรราช คสช.

----------------------------------------------------------------------------

"บุญเลิศ"เชื่อใส่เสื้อโหวต'Yes/No'ไม่ผิดวอนอย่าปิดกั้นเกินไป

-
24 เม.ย. 59 นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงกรณีที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วว่า หลักสำคัญอยู่ที่มาตรา 13 วรรคแรกบัญญัติว่า "ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ดำเนินการจัดและควบคุมการออกเสียงให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม"

-
เนื่องจากการออกเสียงประชามติร่าง รธน. และคำถามพ่วงซึ่งมี 2 ทางเลือก คือเห็นชอบกับไม่เห็นชอบ ดังนั้น การเปิดโอกาสให้คณะกรรมการร่าง รธน. รวมทั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ สามารถมอบหมายให้หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐมาสนับสนุน ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการอธิบายเนื้อหาร่าง รธน.และคำถามพ่วง ซึ่งกลายเป็นว่าแม่น้ำ 5 สาย และภาครัฐอยู่ในฝ่ายเห็นชอบกับร่าง รธน.และคำถามพ่วง หากจะทำให้เกิดความเที่ยงธรรมก็ต้องให้ฝ่ายที่ไม่เห็นชอบ ได้มีโอกาสอธิบายสาระสำคัญที่ไม่เห็นชอบได้เช่นเดียวกัน ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นสองมาตรฐาน ไม่เที่ยงธรรมและไม่เสมอภาคของ 2 ฝ่าย อาจถูกโจมตีและร้องเรียนว่ากระทำขัดต่อกฎหมายออกเสียงประชามติ

-
ส่วนที่มีการพูดกันว่า ห้ามรณรงค์การออกเสียงประชาติ เพราะไม่มีการเขียนไว้ในกฎหมาย และห้ามใส่เสื้อหรือสัญลักษณ์ที่มีภาพหรือข้อความ เช่น โหวต YES หรือโหวต NO ตนเห็นว่าการแสดงออกดังกล่าว สามารถกระทำได้ ไม่ผิดกฎหมาย ถ้าหากกระทำไปโดยสุจริต ไม่ก่อความวุ่นวาย ไม่ผิดไปจากข้อเท็จจริง ไม่ปลุกระดม ไม่ข่มขู่ ไม่หลอกลวง ไม่บังคับ ขู่เข็ญ ไม่ใช้อิทธิพลคุกคามเพื่อมุ่งหวังให้ผู้มีสิทธิออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง การออกเสียงประชามติที่ไหนๆ ในโลกเขารณรงค์โหวต YES โหวต NO กันได้ทั้งนั้น เขาเคารพประชาชนว่ามีวิจารณญาณที่จะคิดและตัดสินใจได้เองว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อใคร บังคับไม่ได้ หรือจะอยู่บ้านไม่ไปใช้ออกเสียงก็เป็นเรื่องของแต่ละคน

-
Cr. http://www.lokwannee.com/web2013/?p=215558บ้านนี้เมืองนี้............เวลานี้ แค่ใส่เสื้อโหวต No ฝ่าย ทรราช คสช. มันปั่นข่าวซะ ประชาชนไม่กล้าใส่

บ้านนี้เมืองนี้............เวลานี้ แค่ใส่เสื้อโหวต No ฝ่าย ทรราช คสช. มันปั่นข่าวซะ ประชาชนไม่กล้าใส่ ขนาดแค่เสื้อผ้า ยังหา อิสระภาพในการใส่ไม่ได้ แล้วเราจะรัฐธรรมนูญ ทรราช คสช. ไว้เพื่ออะไร กันครับ.................?

ฉนั้น ....7 สิงหาคม 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ ไม่รับร่างรัฐธรรมรูญ ฉบับ ทรราช คสช.

----------------------------------------------------------------------------

"บุญเลิศ"เชื่อใส่เสื้อโหวต'Yes/No'ไม่ผิดวอนอย่าปิดกั้นเกินไป

-
24 เม.ย. 59 นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงกรณีที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วว่า หลักสำคัญอยู่ที่มาตรา 13 วรรคแรกบัญญัติว่า "ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ดำเนินการจัดและควบคุมการออกเสียงให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม"

-
เนื่องจากการออกเสียงประชามติร่าง รธน. และคำถามพ่วงซึ่งมี 2 ทางเลือก คือเห็นชอบกับไม่เห็นชอบ ดังนั้น การเปิดโอกาสให้คณะกรรมการร่าง รธน. รวมทั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ สามารถมอบหมายให้หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐมาสนับสนุน ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการอธิบายเนื้อหาร่าง รธน.และคำถามพ่วง ซึ่งกลายเป็นว่าแม่น้ำ 5 สาย และภาครัฐอยู่ในฝ่ายเห็นชอบกับร่าง รธน.และคำถามพ่วง หากจะทำให้เกิดความเที่ยงธรรมก็ต้องให้ฝ่ายที่ไม่เห็นชอบ ได้มีโอกาสอธิบายสาระสำคัญที่ไม่เห็นชอบได้เช่นเดียวกัน ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นสองมาตรฐาน ไม่เที่ยงธรรมและไม่เสมอภาคของ 2 ฝ่าย อาจถูกโจมตีและร้องเรียนว่ากระทำขัดต่อกฎหมายออกเสียงประชามติ

-
ส่วนที่มีการพูดกันว่า ห้ามรณรงค์การออกเสียงประชาติ เพราะไม่มีการเขียนไว้ในกฎหมาย และห้ามใส่เสื้อหรือสัญลักษณ์ที่มีภาพหรือข้อความ เช่น โหวต YES หรือโหวต NO ตนเห็นว่าการแสดงออกดังกล่าว สามารถกระทำได้ ไม่ผิดกฎหมาย ถ้าหากกระทำไปโดยสุจริต ไม่ก่อความวุ่นวาย ไม่ผิดไปจากข้อเท็จจริง ไม่ปลุกระดม ไม่ข่มขู่ ไม่หลอกลวง ไม่บังคับ ขู่เข็ญ ไม่ใช้อิทธิพลคุกคามเพื่อมุ่งหวังให้ผู้มีสิทธิออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง การออกเสียงประชามติที่ไหนๆ ในโลกเขารณรงค์โหวต YES โหวต NO กันได้ทั้งนั้น เขาเคารพประชาชนว่ามีวิจารณญาณที่จะคิดและตัดสินใจได้เองว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อใคร บังคับไม่ได้ หรือจะอยู่บ้านไม่ไปใช้ออกเสียงก็เป็นเรื่องของแต่ละคน

-
Cr. http://www.lokwannee.com/web2013/?p=215558เปิดตัว"สมาคมเพื่อเพื่อน"(นักโทษการเมือง) ผู้อุทิศชีวิตเพื่อ"ประชาธิปไตย"

เปิดตัว"สมาคมเพื่อเพื่อน"(นักโทษการเมือง) ผู้อุทิศชีวิตเพื่อ"ประชาธิปไตย"   

นายปิยรัฐ จงเทพ นายกสมาคมเพื่อเพื่อน(For Friend Association) ให้สัมภาษณ์ Thaisvoicemedia ว่า กลุ่มประชาชนที่เคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยช­นและประชาธิปไตยได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมเพื­่อเพื่อนขึ้น เพื่อช่วยเหลือนักโทษทางการเมือง ผู้ต้องขังทางความคิด และผู้ถูกละเมิดสิทธิ์ โดยเฉพาะที่อยู่ในเรือนจำขณะนี้ประมาณ 100 คน จะให้การช่วยเหลือด้านกายภาพและด้านจิตใจ ส่วนด้านกฎหมายศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุ­ยชน จะเป็นผู้ดูแล เนื่องจากที่ผ่านมาการช่วยเหลือนักโทษทางก­ารเมืองยังไม่เป็นระบบ ซ้ำซ้อน ไม่มีความโปร่งใส และไม่ทั่วถึง รวมทั้ง จะเป็นสื่อกลางระหว่างคนที่อยู่ในเรือนจำแ­ละนอกเรือนจำ รวมทั้งจะเคลื่อนไหวเพื่อปล่อยตัวนักโทษทา­งการเมืองในที่สุดด้วย โดยจะมีการเปิดตัวสมาคมเพื่อเพื่อนอย่างเป­็นทางการเมืองในเดือนพฤษภาคมนี้ เบื้องต้นสามารถติดต่อได้ผ่านทางเฟสบุ๊ค"ส­มาคมเพื่อเพื่อน"

แปลกใจ...............ทำไม ๆ สาวใส่เสื้อแดงถึงสวยกันทุกคน... คุณว่าม่ะ


แปลกใจ...............ทำไม ๆ สาวใส่เสื้อแดงถึงสวยกันทุกคน... คุณว่าม่ะ


ไอ้ตูบ ประยุทธ์ บ้านเมืองฉิบหายวุ่นวายก็เพราะมึงและพวก สัสสลิ่ม กปปส.

ไอ้ตูบ ประยุทธ์  บ้านเมืองฉิบหายวุ่นวายก็เพราะมึงและพวก สัสสลิ่ม กปปส.

-----------------------------------------------------------------------------------------
วันเสาร์, เมษายน 23, 2559
-
ทั่นประยุทธ์ หยุด whining เสียที ที่บ้านเมืองวุ่นวายมีปัญหามาทั้งหมด... นี่... มันเริ่มมาแต่พวก 'เสือตะวันออก' ยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง !!!

-
สะใจไหมล่ะประยุทธ์ ความที่พูดสามหาว ก้าวร้าวไปทั่ว ถึงคราวโดนย้อนเข้าให้บ้าง
-
จากหน้าเฟชบุ๊ค Thaksin Shinawatra วันที่ ๒๒ เมษายน ราว ๕ โมงเย็น คัดมาให้อ่านกันเต็มๆ
-
"ทุกวันนี้ผมเงียบมาตลอด ตั้งใจที่จะไม่ออกความคิดเห็นในเรื่องใดๆ และอยากให้ทุกฝ่ายตั้งใจแก้ไขปัญหาให้ประชาชน แต่อยู่ดีๆ ผมกลับถูกพาดพิงอย่างรุนแรง จนต้องเสียความตั้งใจ เลยต้องขอพูดสักครั้ง
-
การแก้ปัญหาของประเทศ ภายใต้รัฐบาลทหารของไทยในขณะนี้ มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็โทษคนอื่น โดยตนเองไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย ไม่เคยทำอะไรผิด ตัวเองดีทุกอย่าง เช่นน้ำแล้งก็บอกว่า เป็นเพราะรัฐบาลก่อน ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ขายไม่ออกอย่างยางพารา ก็บอกให้ไปขายดาวอังคาร บริหารประเทศแบบนี้ใครๆ ก็เป็นได้ครับ นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
-
รัฐบาลนี้ได้อำนาจมาจากการรัฐประหาร ได้เข้ามาปกครองประเทศแล้วร่วม ๒ ปี ได้ทำประโยชน์อะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้ชาวโลกเขาได้เห็นบ้าง
-
ภาพลักษณ์ที่เผยแพร่ออกไปมีแต่การใช้อำนาจในการละเมิดสิทธิประชาชนและกฎหมายสากลอย่างไม่เคยเกิดในประเทศไทยมาก่อน เมื่อนานาอารยประเทศและองค์กรสากลต่างๆ เขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เขาก็ออกมาเตือน เป็นเรื่องปกติทั่วไปที่เกิดขึ้นในประเทศที่ผู้นำฯ ใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง
-
เมื่อผู้นำของประเทศเราไม่สนใจคำเตือน ประเทศอื่นเขาย่อมใช้มาตรการที่รุนแรงขึ้นครับ ไม่ว่าจะเป็นการระงับการค้าการลงทุน มาตรการปิดกั้นและกีดกันต่างๆ รวมถึงการย้ายถิ่นฐานการผลิตไปยังประเทศที่ 3 กระบวนการเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง และโมเมนตัมนี้จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีกนานหลายปี..
-
แต่..แทนที่ผู้นำเราจะยอมรับความผิด แก้ไขปัญหาเหล่านั้น และทำให้มันถูกต้องเสีย กลับออกมาโทษว่า เป็นเพราะผมไปจ้างล็อบบี้ยิสต์ เพื่อล็อบบี้ประเทศต่างๆ ให้แอนตี้ บอยคอตประเทศไทย โถ..ช่างคิดไปได้
-
อยากจะบอกว่า ผมไม่จำเป็นต้องไปจ้างใครให้เสียเงินเสียทอง เพื่อประจานนายกฯ ไทยให้เสียภาพลักษณ์ประเทศหรอกครับ ประวัติศาสตร์มีให้เห็นอยู่เสมอว่า เผด็จการฯที่ลุแก่อำนาจ ด่ากราดคนที่พูดจาไม่ถูกใจ ดูถูกคนยากจนว่าโง่ ใช้อำนาจเกินขอบเขต และปกครองประเทศโดยไม่เห็นหัวประชาชนนั้น ล้วนแล้วแต่แพ้ภัยตัวเองทั้งนั้น
-
อยากจะเป็นผู้นำประเทศ ถ้าอารมณ์ของตัวเองยังควบคุมไม่ได้ ใช้อารมณ์ด่ากราดผู้คนเพื่อเอาชนะ ตะคอกใส่นักข่าวให้เขาสงบปากสงบคำและเขียนข่าวให้ถูกใจตน ทำแบบนี้บอกเลยอย่าหวังว่าจะทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศคล้อยตาม
-
ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองแย่แค่ไหน ลองเอาเทปที่คุณพูดทุกวันมาฟังย้อนหลังดูซิครับ แล้วคุณจะรู้ว่า
-
"ไม่มีล็อบบี้ยิสต์ในโลกคนไหนที่จะมีความสามารถทำลายคุณได้ เท่ากับคุณทำลายตัวคุณเอง"
-
เพราะฉะนั้น เมื่อคุณมั่นใจว่าเป็นคนดี ก็จงก้มหน้าก้มตาเป็นคนชอบแก้ไขไปเถอะ อย่าทำตัวเหมือนที่ผ่านมาเลย"

-
สำหรับตัวการที่โดนตอกแสกหน้า ประยุทธ์ จันทร์โอชา คงจะไม่ยอมฉุกคิดหรอกนะ นึกว่าอำนาจปกครองยึดมาได้ง่ายๆ เล่นกระตั้วแทงควายเพลิดเพลินต่อไป แถมทั้ง whining อย่างเดิมๆ
-
"ขอแค่ ๕ ปี แค่นี้ แล้วท่านจะทำอะไรของท่านไป ผมคิดว่า ๕ ปีนี่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมาก ถ้าทุกคนร่วมมือ"
-
ทั่นพูดในรายการตอบคำถามโฆษกหน้าแฉล้มกระตุกเรทติ้งคืนวันศุกร์ สองทุ่มกว่าๆ ๒๒ เมษาเหมือนกัน
-
โดยตอนหนึ่ง ร.ต.หญิง ปริยา เนตรวิเชียร พิธีกรถามเรื่องเลือกตั้งว่า "ประเทศไทยพร้อมหรือไม่ที่จะเป็น 'ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์' จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งหรือไม่คะ ท่านนายกคะ"
-
ทั่นนาโย้กก็ ranting เชียวละ "ที่บ้านเมืองวุ่นวายมีปัญหามาทั้งหมด ผมต้องเข้ามาแก้นี่...แล้วมาบอกแก้ให้เสร็จ แก้เร็ว ๆ แก้แล้วไป แก้แล้วเลือกตั้งใหม่"
-
-
อ่า นี่ไง เราว่าทั่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงจังเปาเลยนะ ที่บ้านเมืองวุ่นวายมันเริ่มมาแต่พวกทั่น 'เสือตะวันออก' ยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี ๒๕๔๙ โน่นแล้ว
-
ต่อมาพวกเดียวกัน ทั่นเองก็มายึดอีกทีในปี ๒๕๕๗ จากสถานการณ์ที่พวกนั่งห้าง สลิ่ม และ 'สมีอิสระ' (กะพวกป็อปคอร์น) ช่วยกันจัดฉากให้ จะเอาปฏิรูปไม่เอาเลือกตั้งไง ทั่นเองก็เป็นใจส่งทหารไปตั้งบังเกอร์ปกป้องพวกปิดกรุงเทพฯ ใช่ไหม
-
พอยึดได้ดังใจแล้วกลัว 'เสียของ' ตาอยู่มางาบเอาไปครองเหมือนครั้งก่อน ก็เลยทำทุกวิถีทางให้ได้อยู่ยาว พอจะครบกำหนดสองปีก็คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ 'เรือแป๊ะ' ให้ มีชัย 'ไม่ปลอก' มาร่างใหม่ แถมบทเฉพาะกาลยืดเวลาอีก ๕ ปี แล้วใครจะเชื่อว่าพอใกล้ครบห้าปีทั่นจะไม่หาเรื่องต่อไปอีก
-
ในเมื่อ ๕ ปีที่ทั่นขอน่ะ จะเอาครบวงจรเผด็จการเบ็ดเสร็จ บัตรเลือกตั้งใบเดียวทำให้พรรคการเมืองไม่ได้โผล่หน้าอ้าปาก นักการเมืองไม่มีทางได้เป็นนายกฯ เพราะเปิดช่องให้เสนอชื่อ 'คนนอก' ได้ อีกทั้งพรรค สว. ลากตั้งของทั่นได้อำนาจเต็ม รวมถึงโหวตคว่ำรัฐบาล ถ้าประชามติผ่าน
-
แล้วนี่อาทิตย์หน้า ๒๕-๒๘ เมษา ทั่นรองฯ ฝ่ายกลาโหม (ควบตำรวจ) ก็จะไปทำพิธีปฏิสัมพัทธ์กับรัสเซียที่กรุงมอสควา "จะมีการลงนามในร่างความตกลงฯ ซึ่งเป็นร่างที่ระบุถึงขอบเขตความร่วมมือทางทหาร ระหว่างไทยและรัสเซีย" เสียด้วย
-
(ดูข่าวมติชน ๑๒ เมษา http://www.matichon.co.th/news/103995)
-
นั่นอาจเป็นการเดินแนวนโยบายต่างประเทศที่สุ่มเสี่ยง และพาประเทศถลำลึกเข้าสู่การโดดเดี่ยวจากโลกตะวันตกได้ ด้วยจุดมุ่งหมายเพียงการซื้อรถถังฝูงใหม่ สะใจกองทัพเท่านั้นเอง
-
คำพูดที่ว่า "ผมให้ทุกอย่างแล้ว แต่ท่านไม่ให้ผมเลย" นั่น เป็นคำที่ประชาชนควรพูดถึงทั่น แต่ดันแย่งเอาไปจากปากพวกเขาเสียนี่

-
Cr. Thai E-News


ไอ้ตูบ ประยุทธ์ บ้านเมืองฉิบหายวุ่นวายก็เพราะมึงและพวก สัสสลิ่ม กปปส.

ไอ้ตูบ ประยุทธ์  บ้านเมืองฉิบหายวุ่นวายก็เพราะมึงและพวก สัสสลิ่ม กปปส.

-----------------------------------------------------------------------------------------
วันเสาร์, เมษายน 23, 2559
-
ทั่นประยุทธ์ หยุด whining เสียที ที่บ้านเมืองวุ่นวายมีปัญหามาทั้งหมด... นี่... มันเริ่มมาแต่พวก 'เสือตะวันออก' ยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง !!!

-
สะใจไหมล่ะประยุทธ์ ความที่พูดสามหาว ก้าวร้าวไปทั่ว ถึงคราวโดนย้อนเข้าให้บ้าง
-
จากหน้าเฟชบุ๊ค Thaksin Shinawatra วันที่ ๒๒ เมษายน ราว ๕ โมงเย็น คัดมาให้อ่านกันเต็มๆ
-
"ทุกวันนี้ผมเงียบมาตลอด ตั้งใจที่จะไม่ออกความคิดเห็นในเรื่องใดๆ และอยากให้ทุกฝ่ายตั้งใจแก้ไขปัญหาให้ประชาชน แต่อยู่ดีๆ ผมกลับถูกพาดพิงอย่างรุนแรง จนต้องเสียความตั้งใจ เลยต้องขอพูดสักครั้ง
-
การแก้ปัญหาของประเทศ ภายใต้รัฐบาลทหารของไทยในขณะนี้ มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็โทษคนอื่น โดยตนเองไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย ไม่เคยทำอะไรผิด ตัวเองดีทุกอย่าง เช่นน้ำแล้งก็บอกว่า เป็นเพราะรัฐบาลก่อน ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ขายไม่ออกอย่างยางพารา ก็บอกให้ไปขายดาวอังคาร บริหารประเทศแบบนี้ใครๆ ก็เป็นได้ครับ นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
-
รัฐบาลนี้ได้อำนาจมาจากการรัฐประหาร ได้เข้ามาปกครองประเทศแล้วร่วม ๒ ปี ได้ทำประโยชน์อะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้ชาวโลกเขาได้เห็นบ้าง
-
ภาพลักษณ์ที่เผยแพร่ออกไปมีแต่การใช้อำนาจในการละเมิดสิทธิประชาชนและกฎหมายสากลอย่างไม่เคยเกิดในประเทศไทยมาก่อน เมื่อนานาอารยประเทศและองค์กรสากลต่างๆ เขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เขาก็ออกมาเตือน เป็นเรื่องปกติทั่วไปที่เกิดขึ้นในประเทศที่ผู้นำฯ ใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง
-
เมื่อผู้นำของประเทศเราไม่สนใจคำเตือน ประเทศอื่นเขาย่อมใช้มาตรการที่รุนแรงขึ้นครับ ไม่ว่าจะเป็นการระงับการค้าการลงทุน มาตรการปิดกั้นและกีดกันต่างๆ รวมถึงการย้ายถิ่นฐานการผลิตไปยังประเทศที่ 3 กระบวนการเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง และโมเมนตัมนี้จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีกนานหลายปี..
-
แต่..แทนที่ผู้นำเราจะยอมรับความผิด แก้ไขปัญหาเหล่านั้น และทำให้มันถูกต้องเสีย กลับออกมาโทษว่า เป็นเพราะผมไปจ้างล็อบบี้ยิสต์ เพื่อล็อบบี้ประเทศต่างๆ ให้แอนตี้ บอยคอตประเทศไทย โถ..ช่างคิดไปได้
-
อยากจะบอกว่า ผมไม่จำเป็นต้องไปจ้างใครให้เสียเงินเสียทอง เพื่อประจานนายกฯ ไทยให้เสียภาพลักษณ์ประเทศหรอกครับ ประวัติศาสตร์มีให้เห็นอยู่เสมอว่า เผด็จการฯที่ลุแก่อำนาจ ด่ากราดคนที่พูดจาไม่ถูกใจ ดูถูกคนยากจนว่าโง่ ใช้อำนาจเกินขอบเขต และปกครองประเทศโดยไม่เห็นหัวประชาชนนั้น ล้วนแล้วแต่แพ้ภัยตัวเองทั้งนั้น
-
อยากจะเป็นผู้นำประเทศ ถ้าอารมณ์ของตัวเองยังควบคุมไม่ได้ ใช้อารมณ์ด่ากราดผู้คนเพื่อเอาชนะ ตะคอกใส่นักข่าวให้เขาสงบปากสงบคำและเขียนข่าวให้ถูกใจตน ทำแบบนี้บอกเลยอย่าหวังว่าจะทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศคล้อยตาม
-
ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองแย่แค่ไหน ลองเอาเทปที่คุณพูดทุกวันมาฟังย้อนหลังดูซิครับ แล้วคุณจะรู้ว่า
-
"ไม่มีล็อบบี้ยิสต์ในโลกคนไหนที่จะมีความสามารถทำลายคุณได้ เท่ากับคุณทำลายตัวคุณเอง"
-
เพราะฉะนั้น เมื่อคุณมั่นใจว่าเป็นคนดี ก็จงก้มหน้าก้มตาเป็นคนชอบแก้ไขไปเถอะ อย่าทำตัวเหมือนที่ผ่านมาเลย"

-
สำหรับตัวการที่โดนตอกแสกหน้า ประยุทธ์ จันทร์โอชา คงจะไม่ยอมฉุกคิดหรอกนะ นึกว่าอำนาจปกครองยึดมาได้ง่ายๆ เล่นกระตั้วแทงควายเพลิดเพลินต่อไป แถมทั้ง whining อย่างเดิมๆ
-
"ขอแค่ ๕ ปี แค่นี้ แล้วท่านจะทำอะไรของท่านไป ผมคิดว่า ๕ ปีนี่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมาก ถ้าทุกคนร่วมมือ"
-
ทั่นพูดในรายการตอบคำถามโฆษกหน้าแฉล้มกระตุกเรทติ้งคืนวันศุกร์ สองทุ่มกว่าๆ ๒๒ เมษาเหมือนกัน
-
โดยตอนหนึ่ง ร.ต.หญิง ปริยา เนตรวิเชียร พิธีกรถามเรื่องเลือกตั้งว่า "ประเทศไทยพร้อมหรือไม่ที่จะเป็น 'ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์' จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งหรือไม่คะ ท่านนายกคะ"
-
ทั่นนาโย้กก็ ranting เชียวละ "ที่บ้านเมืองวุ่นวายมีปัญหามาทั้งหมด ผมต้องเข้ามาแก้นี่...แล้วมาบอกแก้ให้เสร็จ แก้เร็ว ๆ แก้แล้วไป แก้แล้วเลือกตั้งใหม่"
-
-
อ่า นี่ไง เราว่าทั่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงจังเปาเลยนะ ที่บ้านเมืองวุ่นวายมันเริ่มมาแต่พวกทั่น 'เสือตะวันออก' ยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี ๒๕๔๙ โน่นแล้ว
-
ต่อมาพวกเดียวกัน ทั่นเองก็มายึดอีกทีในปี ๒๕๕๗ จากสถานการณ์ที่พวกนั่งห้าง สลิ่ม และ 'สมีอิสระ' (กะพวกป็อปคอร์น) ช่วยกันจัดฉากให้ จะเอาปฏิรูปไม่เอาเลือกตั้งไง ทั่นเองก็เป็นใจส่งทหารไปตั้งบังเกอร์ปกป้องพวกปิดกรุงเทพฯ ใช่ไหม
-
พอยึดได้ดังใจแล้วกลัว 'เสียของ' ตาอยู่มางาบเอาไปครองเหมือนครั้งก่อน ก็เลยทำทุกวิถีทางให้ได้อยู่ยาว พอจะครบกำหนดสองปีก็คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ 'เรือแป๊ะ' ให้ มีชัย 'ไม่ปลอก' มาร่างใหม่ แถมบทเฉพาะกาลยืดเวลาอีก ๕ ปี แล้วใครจะเชื่อว่าพอใกล้ครบห้าปีทั่นจะไม่หาเรื่องต่อไปอีก
-
ในเมื่อ ๕ ปีที่ทั่นขอน่ะ จะเอาครบวงจรเผด็จการเบ็ดเสร็จ บัตรเลือกตั้งใบเดียวทำให้พรรคการเมืองไม่ได้โผล่หน้าอ้าปาก นักการเมืองไม่มีทางได้เป็นนายกฯ เพราะเปิดช่องให้เสนอชื่อ 'คนนอก' ได้ อีกทั้งพรรค สว. ลากตั้งของทั่นได้อำนาจเต็ม รวมถึงโหวตคว่ำรัฐบาล ถ้าประชามติผ่าน
-
แล้วนี่อาทิตย์หน้า ๒๕-๒๘ เมษา ทั่นรองฯ ฝ่ายกลาโหม (ควบตำรวจ) ก็จะไปทำพิธีปฏิสัมพัทธ์กับรัสเซียที่กรุงมอสควา "จะมีการลงนามในร่างความตกลงฯ ซึ่งเป็นร่างที่ระบุถึงขอบเขตความร่วมมือทางทหาร ระหว่างไทยและรัสเซีย" เสียด้วย
-
(ดูข่าวมติชน ๑๒ เมษา http://www.matichon.co.th/news/103995)
-
นั่นอาจเป็นการเดินแนวนโยบายต่างประเทศที่สุ่มเสี่ยง และพาประเทศถลำลึกเข้าสู่การโดดเดี่ยวจากโลกตะวันตกได้ ด้วยจุดมุ่งหมายเพียงการซื้อรถถังฝูงใหม่ สะใจกองทัพเท่านั้นเอง
-
คำพูดที่ว่า "ผมให้ทุกอย่างแล้ว แต่ท่านไม่ให้ผมเลย" นั่น เป็นคำที่ประชาชนควรพูดถึงทั่น แต่ดันแย่งเอาไปจากปากพวกเขาเสียนี่

-
Cr. Thai E-News


ไอ้เหี้ยเทือก โผ่พร้อมประกาศรับ รัฐธรรมนูญ ทรราช คสช.


ไอ้เหี้ยเทือก โผ่พร้อมประกาศรับ รัฐธรรมนูญ ทรราช คสช.


เสื้อ ผ้าน้องเรา ใส่แล้วสวยงาม สมควรสนันสนุน


เสื้อ ผ้าน้องเรา ใส่แล้วสวยงาม สมควรสนันสนุน


ตอกย้ำความเลวระยำของ ทรราช คสช.

ตอกย้ำความเลวระยำของ ทรราช คสช. 

--------------------------------------------------------------------------------------

ทักษิณ ชินวัตร ให้สัมภาษณ์วารสาร World Policy Journal วิจารณ์คณะรัฐประหารทำคนไทยแตกแยกหนักขึ้น ชี้ร่างรธน. ติดดาบตุลาการสวนหลักแยกอำนาจ ปิดทางรัฐบาลเลือกตั้งทำตามนโยบายหาเสียง
-

ทักษิณ ชินวัตร ให้สัมภาษณ์วารสาร World Policy Journal วิจารณ์คณะรัฐประหารทำคนไทยแตกแยกหนักขึ้น ชี้ร่างรธน. ติดดาบตุลาการสวนหลักแยกอำนาจ ปิดทางรัฐบาลเลือกตั้งทำตามนโยบายหาเสียง
.
-
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน บล็อกของสถาบันนโยบายโลก (World Policy Institute) เผยแพร่บางส่วนของบทสัมภาษณ์อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์ฉบับเต็มในวารสารของทางสถาบัน คือ World Policy Journal ในฉบับประจำฤดูร้อนของปี 2016
.................................................

ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ ซึ่งมีขึ้นในโอกาสที่อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับเชิญไปบรรยายในที่ประชุมสมาชิกของหน่วยงานคลังปัญญาแห่งนี้ ในนครนิวยอร์ก เมื่อ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา
.
-
World Policy Journal : เมื่อเร็วๆนี้ คุณแจกหนังสือและปฏิทินให้ผู้สนับสนุน ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ให้สัมภาษณ์กับเรา ทำไมคุณกลับมามีบทบาทในทางสาธารณะอีกครั้ง
.
-
ทักษิณ ชินวัตร : ผมพยายามเก็บตัว ให้โอกาสระบอบนี้แก้ปัญหา พวกเขาบอกว่าต้องการความปรองดอง แต่เฝ้าดูมาค่อนข้างนานแล้ว ไม่เกิดความปรองดองเลย ตรงกันข้าม พวกเขากำลังสร้างความแยกแยกมากขึ้นในหมู่คนไทย ถึงเวลาที่ผมต้องพูด รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำลังยกร่าง กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้น่าวิตกอย่างยิ่ง ผมอยากเห็นประเทศชาติเดินหน้า แต่ฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญถอยหลัง ผมจึงต้องแสดงความกังวล ผมไม่ได้ห่วงว่าตัวเองจะได้กลับบ้านหรือไม่ แต่ห่วงว่าคุณจะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้อย่างไร หลักนิติรัฐจะได้รับการเคารพได้อย่างไร ประชาชนจะได้รับการให้เกียรติได้อย่างไร
.
-
WPJ : คุณเอ่ยถึงร่างรัฐธรรมนูญ มีข้อไหนบ้างที่สร้างความกังวลให้คุณ และจำเป็นต้องแก้ไขอย่างไร คุณจึงจะเห็นด้วย
.
-
ทักษิณ : เราเคยมีรัฐธรรมนูญที่ทันสมัยมาก ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี 2540 ในช่วงรัฐบาลของผม เราไม่ได้เป็นคนยกร่าง เราเข้ามาทำงานเมื่อฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว แต่ผมคิดว่านั่นเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมี แต่พอรัฐประหาร พวกนั้นเขียนใหม่ แย่กว่าฉบับปี 40
.
-
ร่างฉบับปัจจุบันไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่มีหลักประกันสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ตรงกันข้าม พวกเขาเพิ่มอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีอำนาจล้นเหลืออยู่แล้ว ไม่มีการตรวจสอบอำนาจของทุกฝ่าย ไม่มีการถ่วงดุล ให้อำนาจฝ่ายตุลาการมากขึ้น วุฒิสมาชิกทั้ง 200 คนมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด
.
-
WPJ : ใครแต่งตั้งวุฒิสมาชิก
.
-
ทักษิณ : คณะรัฐประหารควบคุมการสรรหา รัฐสภาที่มีวุฒิสมาชิกแต่งตั้ง 200 คนสามารถตั้งนายกรัฐมนตรีได้ และยังมีกลไกในทำนองกรมการเมืองด้วย โปลิตบูโรพวกนี้จะกำกับการทำงานของรัฐบาล ถ้านายกรัฐมนตรีจะไปเจรจาการค้า ต้องขออนุญาตจากโปลิตบูโร กลไกนี้เหมือนกับสภาการพัฒนาและสันติภาพแห่งรัฐของเมียนมา (ช่วงปี 2531-2554) ดังนั้น มองในแง่ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน นับว่าย้อนยุคมาก
.
-
WPJ : ถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้ อะไรจะเกิดขึ้นหากมีการเลือกตั้งในช่วงกลางปี 2560
.
-
ทักษิณ : ต่อให้กวาดที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรได้มากกว่าพรรคอื่นๆ คุณก็ไม่สามารถทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนได้ คุณไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศนี้ได้ถ้าคุณถูกควบคุมโดยโปลิตบูโรและวุฒิสมาชิกแต่งตั้ง.

.
Source : World Policy Blog

Cr. Thai E-News