ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, April 24, 2016

บ้านนี้เมืองนี้............เวลานี้ แค่ใส่เสื้อโหวต No ฝ่าย ทรราช คสช. มันปั่นข่าวซะ ประชาชนไม่กล้าใส่

บ้านนี้เมืองนี้............เวลานี้ แค่ใส่เสื้อโหวต No ฝ่าย ทรราช คสช. มันปั่นข่าวซะ ประชาชนไม่กล้าใส่ ขนาดแค่เสื้อผ้า ยังหา อิสระภาพในการใส่ไม่ได้ แล้วเราจะรัฐธรรมนูญ ทรราช คสช. ไว้เพื่ออะไร กันครับ.................?

ฉนั้น ....7 สิงหาคม 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ ไม่รับร่างรัฐธรรมรูญ ฉบับ ทรราช คสช.

----------------------------------------------------------------------------

"บุญเลิศ"เชื่อใส่เสื้อโหวต'Yes/No'ไม่ผิดวอนอย่าปิดกั้นเกินไป

-
24 เม.ย. 59 นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงกรณีที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วว่า หลักสำคัญอยู่ที่มาตรา 13 วรรคแรกบัญญัติว่า "ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ดำเนินการจัดและควบคุมการออกเสียงให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม"

-
เนื่องจากการออกเสียงประชามติร่าง รธน. และคำถามพ่วงซึ่งมี 2 ทางเลือก คือเห็นชอบกับไม่เห็นชอบ ดังนั้น การเปิดโอกาสให้คณะกรรมการร่าง รธน. รวมทั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ สามารถมอบหมายให้หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐมาสนับสนุน ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการอธิบายเนื้อหาร่าง รธน.และคำถามพ่วง ซึ่งกลายเป็นว่าแม่น้ำ 5 สาย และภาครัฐอยู่ในฝ่ายเห็นชอบกับร่าง รธน.และคำถามพ่วง หากจะทำให้เกิดความเที่ยงธรรมก็ต้องให้ฝ่ายที่ไม่เห็นชอบ ได้มีโอกาสอธิบายสาระสำคัญที่ไม่เห็นชอบได้เช่นเดียวกัน ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นสองมาตรฐาน ไม่เที่ยงธรรมและไม่เสมอภาคของ 2 ฝ่าย อาจถูกโจมตีและร้องเรียนว่ากระทำขัดต่อกฎหมายออกเสียงประชามติ

-
ส่วนที่มีการพูดกันว่า ห้ามรณรงค์การออกเสียงประชาติ เพราะไม่มีการเขียนไว้ในกฎหมาย และห้ามใส่เสื้อหรือสัญลักษณ์ที่มีภาพหรือข้อความ เช่น โหวต YES หรือโหวต NO ตนเห็นว่าการแสดงออกดังกล่าว สามารถกระทำได้ ไม่ผิดกฎหมาย ถ้าหากกระทำไปโดยสุจริต ไม่ก่อความวุ่นวาย ไม่ผิดไปจากข้อเท็จจริง ไม่ปลุกระดม ไม่ข่มขู่ ไม่หลอกลวง ไม่บังคับ ขู่เข็ญ ไม่ใช้อิทธิพลคุกคามเพื่อมุ่งหวังให้ผู้มีสิทธิออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง การออกเสียงประชามติที่ไหนๆ ในโลกเขารณรงค์โหวต YES โหวต NO กันได้ทั้งนั้น เขาเคารพประชาชนว่ามีวิจารณญาณที่จะคิดและตัดสินใจได้เองว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อใคร บังคับไม่ได้ หรือจะอยู่บ้านไม่ไปใช้ออกเสียงก็เป็นเรื่องของแต่ละคน

-
Cr. http://www.lokwannee.com/web2013/?p=215558No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.