ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 10, 2015

กลับมาแล้วเด๊อ
!!!
ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-03-11 ดร.เพียงดิน ชี้ทางออกประเทศไทย  ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
http://youtu.be/k8vp2E5FiLA


 *************************
http://unrad.net/content  มหาวิทยาลัยประชาชน นปช.ยูเอสเอ และเครือข่าย  สนับสนุนการเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้และตีแผ่ความจริง
เพื่อสร้างสำนึกการปฏิวัติสู่การเป็นประชาธิปไตย ด้วยสันติวิธี
Truth, Peace, Revolution, Universal Human Rights, Democracy
คุ้มครองโดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (http://tahr-global.org)
-------------------------------------------------------------------------------------