ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, June 5, 2016

"ไม่อยากถูกวิจารณ์ ก็ลาออกไป"

"ไม่อยากถูกวิจารณ์ ก็ลาออกไป"

ผมเป็นคนหนึ่งที่ระอาและละอายกับพฤติกรรมการแสดงออกของนายกรัฐมนตรี ผมเคยวิจารณ์หลายครั้งแต่ไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ตอนนี้เลิกแปลกใจเมื่อเห็นการแสดงออกของคนรอบข้างที่ไม่ได้ตระหนักว่า นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะ เป็นตัวแทนของประเทศและกินเงินเดือนจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนจึงย่อมจะ ถูกวิจารณ์ได้เสมอ นายกรัฐมนตรีต้องระมัดระวังในการแสดงออก เพราะมันคือหน้าตาของประเทศตามคำพังเพยที่ว่า "สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล"

สิ่งที่ทำให้คนไทยต้องอับอาย มากคือ การที่รัฐบาลได้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนของตัวเองจนทำให้ ประชาคมโลกรุมประณาม เช่น การห้ามคนแสดงความคิดเห็นต่าง การจับกุมคุมขังคนตามอำเภอใจโดยอ้างเพื่อการปรับทัศนคติ การนำพลเรือนขึ้นศาลทหารทั้งที่ศาลปกติก็มีอยู่แล้ว ล่าสุดถึงขนาดยกกำลังไปห้ามการตั้ง "ศูนย์ปราบโกงประชามติ" โดยอ้างว่ากลไกภาครัฐทำงานได้อยู่แล้ว ก็ขนาดผมแสดงหลักฐานการโกงของ อผศ. ว่ามี คสช. เป็นตัวการร่วมก็ยังเพิกเฉยแล้วจะให้ประชาชนไว้ใจได้อย่างไร เหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ ประเทศไทยรับรองมาแล้วทั้งสิ้น ดังนั้น ถ้ารัฐบาลจะปฏิบัติกับประชาชนโดยยอมรับถึงสิทธิของความเป็นคน นายกคงไม่ต้องเสียเวลาไปอ้อนวอนให้โลกเข้าใจแบบที่ต้องทำทุกครั้งเมื่อไป ต่างประเทศ เรื่องนี้แทนที่คนรอบข้างจะช่วยกันตักเตือนกลับยุส่ง แถมมาแสดงความเกรี้ยวกราดใส่คนที่จ่ายภาษีให้เป็นเงินเดือนของตัวเองอีก จงจำไว้ว่าอำนาจที่มีและใช้อยู่ทุกวันนี้คืออำนาจที่ยึดไปจากประชาชนทั้ง สิ้น ถ้าไม่อยากถูกวิจารณ์ก็จงลาออกไปและคืนอำนาจให้ประชาชน รับรองไม่มีใครอยากพูดถึงพวกคุณแน่นอน

วัฒนา เมืองสุข
พรรคเพื่อไทย
6 มิถุนายน 2559

"ทหารโจรมันให้คนลงพื้นที่ตามหมู่บ้านเอาตัวกำนัน -ผู้ใหญ่ ให้เงินคนละสองแสน ไปแจกชาวบ้านให้รับรัฐธรรมโจร”

รายงานข่าวจากประเทศไทย

"ทหารโจรมันให้คนลงพื้นที่ตามหมู่บ้านเอาตัวกำนัน -ผู้ใหญ่ ให้เงินคนละสองแสน ไปแจกชาวบ้านให้รับรัฐธรรมโจร"
"ทหารโจรมันให้คนลงพื้นที่ตามหมู่บ้านเอาตัวกำนัน -ผู้ใหญ่ ให้เงินคนละสองแสน ไปแจกชาวบ้านให้รับรัฐธรรมโจร”

รายงานข่าวจากประเทศไทย

"ทหารโจรมันให้คนลงพื้นที่ตามหมู่บ้านเอาตัวกำนัน -ผู้ใหญ่ ให้เงินคนละสองแสน ไปแจกชาวบ้านให้รับรัฐธรรมโจร"
ซบเซาซึมยาว โดย ดร. วีรพงษ์ รามางกูร

บทความ ซบเซาซึมยาว

ที่มา นสพ.มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 5 มีนาคม 2558

 

ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่หน่วยงานราชการประกาศออกมาสอดคล้องกันกับบรรยากาศทางเศรษฐกิจของประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนระดับใดต่างก็มีความรู้สึกว่าการทำมาหากินฝืดเคืองไม่คล่องตัวเหมือนกับเมื่อ2-3ปีก่อน สำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่เล็กและเปิด ลำพังแต่จะใช้ตลาดภายในประเทศย่อมจะไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณการผลิตสินค้าและบริการเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรหรือสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งยังต้องพึ่งพาภาคบริการอันได้แก่ การท่องเที่ยว สถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาใช้บริการ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ต สถานบริการ สถานพักผ่อนหย่อนใจต่างๆสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่ายังอยู่ในภาวะซบเซาตลาดสำคัญๆของสินค้าและบริการอันเป็นแหล่งที่มาของเงินที่นำมาซื้อสินค้าและบริการของเราอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ฟื้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนยุโรปก็ยังมีปัญหาหนี้สินของประเทศบางประเทศที่เป็นตัวดึงรั้งเศรษฐกิจของตนไว้ไม่ให้ฟื้นตัว ทั้งประเทศของเราเองก็เข้าเกณฑ์ที่เขาจะต้องตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยการเจรจาเขตเศรษฐกิจเสรีกับยุโรปก็ดำเนินต่อไปไม่ได้เพราะเขาไม่เจรจากับรัฐบาลของเราซึ่งเป็นรัฐบาลทหารหลังจากการทำรัฐประหาร


องค์ประกอบสำคัญที่ประกอบกันเป็นรายได้ประชาชาติได้แก่การบริโภคของครัวเรือน การลงทุนของภาคเอกชน การลงทุนของภาครัฐบาลของรัฐวิสาหกิจ การส่งออกสินค้าสําหรับการส่งออก ในบรรยากาศเศรษฐกิจของโลกและบรรยากาศทางการเมืองของไทย ตัวเลขที่ทางการประกาศออกมา การส่งออกของเราขยายตัวเพียง 0.7 เปอร์เซ็นต์ อัตราการขยายตัวในระดับนี้เป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา ไม่แน่ใจว่าถ้าคิดเป็นปริมาณของสินค้าที่ส่งออกอาจจะลดลงก็ได้ ส่วนปีนี้อัตราการขยายตัวของการส่งออกก็ไม่น่าจะสดใสอะไรนัก เพราะเริ่มต้นเดือนมกราคมก็พบว่าการส่งออกหดตัวถึง 3.46 เปอร์เซ็นต์ไปแล้ว ทั้งปีก็อาจจะหดตัวแทนที่จะขยายตัวการส่งออกที่ซบเซาอย่างนี้ เกิดขึ้นทั้งในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ประเทศไทยแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศเกษตรกรรม เพราะผลิตผลทางการเกษตรมีเพียงร้อยละ 10 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด แต่ผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากภาคเกษตรก็มีสัดส่วนที่สูงในบรรดาสินค้าส่งออกทั้งหมดเมื่อการส่งออกซบเซาก็เป็นผลทำให้รายได้ของเกษตรกรหดตัวแทนที่จะเพิ่มขึ้นตลาดภายในของสินค้าภาคอุตสาหกรรมจึงหดตัวลงไปด้วยการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานล่วงเวลาจึงลดลง

ในสถานการณ์อย่างนี้ที่ตลาดภายในประเทศซบเซาพร้อมๆกับตลาดต่างประเทศการผลิตของภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วนปริมาณร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม จึงไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต เมื่อการผลิตไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายกำลังการผลิตของโรงงานหรือการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าใหม่ๆ ก็ไม่เกิด การลงทุนของภาคเอกชนจึงไม่เกิด นอกจากนั้น ระดับการพัฒนาของการขนส่งก็ยังล้าหลังประเทศอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่ง เช่น จีน มาเลเซีย ไม่ต้องพูดถึงเกาหลีใต้ ไต้หวัน และอื่นๆเมื่อการบริโภคของครัวเรือนและภาคเอกชนหดตัว การลงทุนภาคเอกชนคงไม่เกิดขึ้น การส่งออกก็พอมองเห็นว่าคงจะหดตัว ก็เหลือการท่องเที่ยวและการลงทุนภาครัฐบาล ที่จะเป็นตัวดึงให้ภาวะเศรษฐกิจของเราไม่ทรุดตัวหนักไปกว่าปีที่แล้ว


ที่น่าห่วงก็คือเศรษฐกิจของเรากำลังจะเคลื่อนตัวจากภาวะเงินฝืดหรือdeflationเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจซบเซาหรือ"recession"และเข้าสู่ภาวะ"กับดักสภาพคล่อง"ภาวะเงินฝืดหรือ deflation เกิดขึ้นแล้ว ที่เห็นได้ก็คืออัตราเงินเฟ้อเป็นตัวเลขติดลบ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจึงเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งเป็นผลให้อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลหลักของโลกแข็งกว่าค่าเงินของประเทศคู่ค้าและคู่แข่งเท่ากับเป็นการให้แต้มต่อประเทศที่เป็นคู่แข่งเครื่องชี้อีกอันหนึ่งก็คือภาวะเงินล้นตลาดการเงินทาง ธปท.ได้ประกาศว่ามีเงินที่ล้นระบบอยู่ประมาณ 9 แสนล้านบาท ตัวเลขนี้หมายความว่า การลงทุนยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าการออมอยู่ประมาณ 9 แสนล้านบาท หากเศรษฐกิจยังซบเซาต่อไป ตัวเลขนี้จะขยายตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ นักเศรษฐศาสตร์เรียกภาวะเช่นนี้ว่าภาวะ "กับดักสภาพคล่อง" หรือ "liquidity trap" เมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่สภาพนี้แล้วการจะดึงออกจากสภาพเช่นนี้จะทำได้ยากการแก้ไขต้องรีบทำโดยด่วน นโยบายอันแรกก็คือผลักดันการส่งออกทุกวิถีทาง อะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกต้องขจัดออกไป อุปสรรคสำคัญของการส่งออกก็คือ "ค่าเงิน" ควรจะอ่อนกว่าประเทศคู่แข่ง ดอกเบี้ยก็ควรจะต่ำกว่าคู่แข่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ธนาคารกลางควรให้ความร่วมมือ อัตราเงินเฟ้อที่ติดลบเป็นอันตรายกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปกติจะไม่เกิดขึ้นบ่อย ยกเว้นในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซามากๆ เพราะอัตราเงินเฟ้อที่ติดลบจะทำให้ธุรกิจทุกประเภทขาดทุน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมาก เพราะอัตราเงินเฟ้อติดลบต้องดึงกลับมาให้เป็นบวก


ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้มากขึ้นควรจะมีแผนการท่องเที่ยวร่วมมือกับภาคเอกชนดึงดูดให้นักท่องเที่ยวในตลาดระดับบนให้มากขึ้นขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวต้องถือเป็นนโยบายสำคัญที่สุดการลงทุนโดยภาครัฐบาลก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเพื่อชดเชยการหดตัวของการลงทุนภาคเอกชนการลงทุนของภาครัฐบาลนั้นอาจจะให้กระทรวงทบวงกรมทำเองเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและกรมชลประทานขณะนี้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆ ก็จัดทำโดยรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การลงทุนของรัฐวิสาหกิจจึงเป็นเรื่องจำเป็นและรีบด่วนเงินทุนสำหรับการลงทุนก็ไม่ควรจะไปกู้จากต่างประเทศควรจะออกพันธบัตรกู้ยืมเป็นเงินบาทจากตลาดภายในประเทศจะเป็นการช่วยให้ภาวะเงินล้นตลาดลดลงหากไปกู้มาจากต่างประเทศก็จะไม่ช่วยลดปริมาณเงินที่ล้นตลาดไม่ช่วยให้เศรษฐกิจออกจากสภาวะ"กับดับสภาพคล่อง" การที่รัฐบาลไม่ลงทุนหรือลงทุนน้อยเกินไปจะเป็นอันตราย จะทำให้เศรษฐกิจที่ถดถอยอยู่แล้วเดินเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจซบเซาเร็วยิ่งขึ้นควรจะต้องช่วยกันคิดมิฉะนั้นอาจจะต้องลำบากกันอีก

 


อัพเดต 12 ข่าว/คลิปสำคัญ

อัพเดต 12 ข่าว/คลิปสำคัญ

 

1.รายการ World Events หัวข้อ "รำลึก 27 ปี การสังหารหมู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน"4jun2016

วิทยากร: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ

ผู้ดำเนินรายการ: สุดา (.หวาน)

https://www.youtube.com/watch?v=c-w-8_QOcpw&feature=youtu.be

http://www.mediafire.com/?g5t49hcj6cy3r1f

 

2.รายการ L.A Meeting .สุรชัย แซ่ด่าน 4มิย2559

https://youtu.be/Ki-OKynLO1w

http://www.mediafire.com/?2w6bzttjfp9e2i5

 

3."เราเสนอ ท่านตัดสินใจ", แจ็ค ออสซี่, นักต่อสู้ผู้ลี้ภัยอยู่ในออสเตรเลีย , 3 มิ.. 2559

https://www.youtube.com/watch?v=MizrKAvPIyc

http://www.mediafire.com/?12mz36a3foo733o

 

4.อั้ม เนโกะ ร่วมนำเสนอในการประชุม European Transgender Council ครั้งที่ 6 อิตาลี 3มิย2559

https://youtu.be/LGmweqwp4es

 

5..จรัล ดิษฐาอภิชัย ร่วมประชุมสมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส  le Temps du Commun 2-4 มิย 2559

https://youtu.be/ldo1Z3zWr_8

 

6.ปิยบุตร วรเจตน์ สุธาชัย พิชิต เสวนา #รัฐธรรมนูญ ประวัติศาสตร์ อำนาจสถาปนา การเปลี่ยนผ่าน 4มิย2559

https://youtu.be/RABnKDYtgHw

 

7.สงบ สันติ เรียบร้อย ประชาชนยังคงเข้าไปปฏิบัติธรรมตามปกติ

บรรยากาศวัดธรรมกาย 4 มิ.. 59:

https://youtu.be/AlwJWkxT-O0

 

8.บรรยากาศเมื่อ 9 โมงเช้า คณะสงฆ์จากภาคอีสาน 6 จังหวัด สวดมนต์ถวายกำลังใจหลวงพ่อธัมมชโย 4มิย2559

https://youtu.be/RCMXDSngNWY

 

9.แจงทุกประเด็น! โต้สื่อเลว! องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษย์ฯ วัดธรรมกาย ประเดิมรายการวันแรก 4มิย2559

https://youtu.be/iIKGMglsuMA

 

10.คณะสงฆ์ชัยภูมิ บุรีรัมย์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดร ร้อยเอ็ด 300รูปมาเป็นกำลังใจแด่ #พระธัมมชโย 4มิย2559

https://youtu.be/LFcK-U983VE

 

11.ผมเตือนไว้ก่อนนะ!! ประยุทธ์แก้ปัญหาเศรษฐกิจพัง ด้วยการข่มขู่นักธุรกิจหากพูดความจริง 3มิย2559 โดยbamboo network

https://youtu.be/G51lKZXDcAc

 

12.เรียนจบอะไรมาเนี่ย ประยุทธ์? ไม่รู้รึ...บริษัทภูมิพลจำกัด รวยตลอดเลย

https://youtu.be/JFfNcJx9DVQ                                          

                                                                                                          โหลด แอพ tunein ที่ลิ้งค์นี้

http://tun.in/sfovD

สถานี democracythai radio

**วิทยุคลิปรายการตาสว่างNon Stop 24 ชม.หรือให้เข้าไปที่ Play สโตร์ พิมพ์ค้นหา tune in กดติดตั้ง แล้วเลือกสถานี democracythai radio เป็นอันเสร็จ

 

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ  ชี้ผิด ชี้ถูก 5 มิ.. 2559 ตอน ท่านรับมือวิกฤติในกลียุคอย่างไร?

https://youtu.be/SrCHIxuoNDY

https://youtu.be/HYt1sWSBBPM

https://youtu.be/Z-jRm107tgI

https://youtu.be/k1wOOSni3vc

---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

 

               สาธารณรัฐจงเจริญ 

               ******* จบ ********

จัดหนักใส่กันแล้ว!! #ประยุทธ์ ปะทะ ปานเทพ คปพ แนวร่วมพันธมิตรฯ ปัญหาสัมปทานแหล่งกาซ 5มิย2559

จัดหนักใส่กันแล้ว!!  #ประยุทธ์ ปะทะ ปานเทพ คปพ แนวร่วมพันธมิตรฯ ปัญหาสัมปทานแหล่งกาซ 5มิย2559 

ครบรอบ 50 ปี การจากไปของ ‘จิตร ภูมิศักดิ์’ หมายเหตุประเพทไทย พบกับ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

ครบรอบ 50 ปี การจากไปของ 'จิตร ภูมิศักดิ์'

หมายเหตุประเพทไทย พบกับ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 

-
พูดคุยในโอกาสครบรอบ 50 ปี การจากไปของ 'จิตร ภูมิศักดิ์' ซึ่งวันนี้เขาถูกจดจำในหลากหลายภาพลักษณ์ เริ่มตั้งแต่ผู้แต่งบทกวี "เปิบข้าว" ผู้แต่งเพลง "แสงดาวแห่งศรัทธา" ไปจนถึงนักวิชาการประวัติศาสตร์ผู้มีงานเขียนสำคัญ อาทิ โฉมหน้าศักดินาไทย, ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ฯลฯ นอกจากนี้เขายังทำให้สถานที่ซึ่งเขาจบชีวิต คือบ้านหนองกุง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย

-
เรื่องน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือบทเพลง "แสงดาวแห่งศรัทธา" ของจิตร ภูมิศักดิ์ ถูกนำไปขับร้องในการชุมนุมของทุกกลุ่ม โดยเพลงนี้แต่งในช่วงที่เขาเป็นนักโทษการเมือง โดยสุธาชัย เสนอว่าเพลงนี้มีความสำคัญในแง่ ช่วยปลุกเร้าการต่อสู้ในยามท้อแท้สิ้นหวัง จึงกลายเป็นเพลงที่มีความสำคัญสำหรับนักต่อสู้ทางการเมืองทุกสีทุกฝ่าย โดยที่ผู้แต่งเองก็ไม่สามารถผูกขาดการตีความหมายของเพลงไว้ได้
ติดตามหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลังที่ 


ระวังอันตราย!! พบแล้ว!ศพน้องแพร ดาวมหาลัยชื่อดังย่านรังสิต โดนป้ายยาบนรถเมล์สาย8 ภัยใหม่

พบแล้ว!ศพน้องแพร ดาวมหาลัยชื่อดังย่านรังสิต โดนป้ายยาบนรถเมล์สาย8 ภัยใหม่โปรดอ่านวันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พศ. 2559
******
สืบเนื่องจากเหตุการณ์มีนักศึกษาดาวมหาลัยหายตัวไป ที่กล้องวงจรปิดจับภาพใว้ได้ "น้องแพร" สาวนักศึกษามหาลัยรังสิต ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต เดินจับมือลงรถเมล์ไปกับชายต่างชาติ "แขกขาว" และหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

ล่าสุดพบเป็นศพอยู่ในป่าร้างห่างจากป้ายรถเมล์ประมาณ500เมตร ร่างกายถูกห่อด้วยกระสอบข้าวสารเปลือยทั้งตัวไม่พบบาดแผลอื่นๆบริเวณร่างกายอาจเป็นยาป้ายประเภทใหม่ที่กำลังเป็นข่าวดังในต่างประเทศ นิยมใช้ในกลุ่ม "แขกขาว" ยาออกฤทธิ์ทันทีหลังจากนั้นจะไม่รับรู้อะไรอีกเลย เป็นภัยอันตรายรูปแบบใหม่ ที่น่ากลัวที่สุดในขณะนี้

จากการตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงพบถุงยางอนามัย5ชิ้นใช้งานแล้ว คาดว่าถูกข่มขืนไม่ต่ำกว่า2คน และร่างกายผู้เสียชีวิตพบคราบอสุจิติดอยู่ ทางเจ้าหน้าที่ได้นำศพไปตรวจพิสูจน์อีกครั้ง

มีผู้หวังดีแจ้งเข้ามาว่า น้ำยานี้มีชื่อเรียกว่า"กวายกวายสุ่ย" ใช้ครั้งละไม่กี่หยด เมื่อหลังจากดื่มน้ำนี่แล้ว เราจะมีอาการ ควบคุมสติตัวเองไม่ได้  เชื่อฟังคำสั่ง ของผู้อื่นทุกคำ ถามอะไรตอบอะไร เมื่อคืนสติแล้ว ก็ไม่สามารถรู้ได้ เคยมีอะไรเกิดขึ้น กำลังของยาชนิดนี้ ได้ยาวนานประมาณ 2 ชั่วโมง ใช้หยดใส่น้ำชา เหล้า เบียร์ หรือน้ำเปล่า เพราะสารเคมีนี้ ไม่มีสีและกลิ่น ทำให้พวกเรา ไม่สามารถรู้ได้ ว่าในเครื่องดื่มนี้ ได้ผสมสารเคมีแล้ว โปรดส่งต่อให้ผู้มีลูกสาวได้อ่านและให้รู้ว่าหากจำเป็นต้องออกห่างแก้วน้ำ เดิมที่เคยดื่มเมื่อกลับเข้ามาจงอย่าดื่มแก้วเดิม เพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวเองให้เปลี่ยนแก้วใหม่ทันที รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี。

กู้เพื่อสร้างทางรถไฟสายใต้สมัย ร.5!!!

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
30 พฤษภาคม เวลา 16:59 น. · 
กู้เพื่อสร้างทางรถไฟสายใต้สมัย ร.5!!!
การสร้างรถไฟตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เรื่อยมาในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ใช้การกู้เงินจากประเทศมหาอำนาจอังกฤษหลายครั้งหลายก้อน ครั้งละเป็นล้านปอนด์ขึ้น
แต่ครั้งที่กู้เงินอังกฤษมากที่สุด คือ 4,630,000 ปอนด์นั้น เพื่อสร้างทางรถไฟสายใต้ เพื่อกลไกทางการเมืองของอำนาจรัฐส่วนกลางกรุงเทพฯ
การที่รัฐบาลรัชกาลที่ 5 ได้กู้เงินก้อนใหญ่ก้อนนี้ มาจากการทำสนธิสัญญากับอังกฤษ 10 มีนาคม 1909/2451(/2) ที่ยินดีตกลงให้เขตแดนสี่รัฐมลายู ไทรบุรี กลันตรัง ตรังกานู ปะลิส เป็นดินแดนอาณานิคมของอังกฤษ (มาเลเซียวันนี้) สยามไทยไม่เกี่ยวด้วยอีกต่อไป
เงินกู้ก้อนนี้ ใช้หนี้คืนให้อังกฤษหมดในปี 2492 หรืออีก 41 ปีต่อมาหลังการกู้เงิน
ที่มา: ประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์. รัฐสภาไทย. 2517. หน้า 853.
สนธิสัญญาสยามกับอังกฤษ 10 มีนาคม 1909.
Believe it or not?
บันทึกไว้ Mon.จ. 30 Mayพฤษภา 2016/2559 ชั่วโมงที่ 7 ของวันที่ lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll l/61 220714 Cllll lllll70/Rubber Stamp C lllll lllll lllll lll…
เงื่อนไขของเงินกู้ประการหนึ่งคือทางรถไฟสายใต้ที่จะสร้างต้องมีขนาดทาง 1 เมตร (meter gauge) เท่ากับทางรถไฟในมลายาของอังกฤษ. ขนาดทางนี้ต่างจากทางรถไฟหลวงที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (สายเหนือ สายอีสาน สายตะวันออก) ซึ่งเป็นทางขนาด 1.435 เมตร (standard gauge) ที่สร้างมาก่อน. ในภายหลังเมื่อมีการสร้างสะพานพระราม ๖ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมทางรถไฟหลวงสายใต้กับสายอื่นๆ จึงได้มีการเปลี่ยนขนาดทางรถไฟให้เป็น 1 เมตรเหมือนกันทั่วประเทศ.

ขออธิบายให้กระจ่างเพราะ ที่เขียนมานี่ออกจะรวบรัดไปหน่อย ผิดไปจากข้อเท็จจริงที่กระผมทราบ ในตอนแรก (ราวๆ ปี 2451) ตอนที่เราจะเสีย 4 รัฐมลายูนั้น เราก็เสนอข้อแลกเปลี่ยน คือ เงินกู้ 4 ล้านปอนด์สเตอริง สมัยที่ยังเป็นเหรียญปอนด์ทองคำหนักเหรียญละเกือบ 8 กรัม ที่ตอนนั้นแลกได้ 13 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า 1. ห้ามกู้เกินปี ละ 750000 ปอนด์ 2. ต้องให้คนอังกฤษ เป็นเจ้ากรมคุมการก่อสร้าง ทางรถไฟสายใต้ 3. ต้องพร้อมให้เจ้าหน้าที่ จาก FMSR (กรมรถไฟมลายู) ตรวจพินิจได้ทุกเวลา ซึ่งงานนี้ ต้องขนรางและอุปกรณ์ไป เริ่มสร้างที่ กันตัง สงขลา และ ท่าข้าม แต่ต่อมาในปี 2457 พบว่าเงิน 4 ล้านปอนด์นั้นพอแค่การสร้างทางไปปาดังเบซาร์แต่ไม่พอสร้างทางไปสุไหงโกลก ทำให้ต้องกู้เพิ่มอีก 750000 ปอนด์ พอสร้างทางเชื่อมทางรถไฟหลวงได้สำเร็จที่ชุมพรเมื่อปี 2459 ถึงปาดังเบซาร์ปี 2461 และ ถึงสุไหงโกลก ปี 2464 พบว่ายังเหลืออีก 120000 ปอนด์ก็เลยคืนเงิน 120000 ปอนด์กลับไป

สัญญานฟองสบู่มาแล้ว!!!

สัญญานฟองสบู่มาแล้ว!!!

เครดิตจาก ไลน์

นี่คือการทำเพื่อให้บริษัทอยู่รอดของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ
 
1. Honda เพิ่มวันหยุดยาว ในเดือนเมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม มีวันหยุด ติดต่อกัน 10 วัน และหยุดทุกวันเสาร์- อาทิตย์ 
 
2. Toyota เริ่มทยอยปลดพนักงาน Supervisor ไป 1 lot แล้ว เนื่องจากเเบกรับภาระขาดทุน ค่าแรงงานที่สูงไม่ไหว รถที่ผลิตออกมาจอดเต็ม Stock ขายไม่ได้ 
 
3. GM ปลดพนักงาน Sup ออกหมดเเล้ว เเละแบรนด์เนมที่เป็นของ Isuzu ให้นำกลับไป ประกอบที่สำโรงเเล้วเพื่อลด Cost ส่วน บ. แม่ GM ที่อเมริกา ทางรัฐบาลของสหรัฐ อุ้มไว้เเล้ว หากไม่อุ้มอีก 3 เดือนข้างหน้า GM จะล้มละลาย 
 
4. Nissan ลดการผลิตลง 50% เเละกำลังลดพนักงานออกชุดเเรก เดือนหน้า 
 
5. Misubishi ยังมียอดขายที่ต่างประเทศอยู่บ้าง จะกระทบจริงเดือน มค. ปีหน้า 
 
6. AAT กำลังทำกิจกรรมลดต้นทุนอย่างหนัก ทั้งไม่ให้มี OT ทำกิจกรรรม Balance งานใหม่ทั้งระบบเพื่อลดค่าใช้จ่าย เเละยังไม่ปลดคน…ปีหน้าไม่เเน่ 
 
7. Fujisu เอาออกไปแล้ว 300 คน 
 
8.Sieko Instrument เอาออกไปแล้ว 400 คน 
 
9. Statschippac ตั้งแต่เดือนหน้า หยุดทำงานทุกๆวันจันทร์
 
10.TOT เท9พันล้านโละพนักงานอีกกว่า 3,500คน ลดภาระเงินเดือนที่จ่ายปีละ 1.4หมื่นล้าน
 
11. Sumsung – LG ย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปเวียดนาม และยกเลิกสายการผลิตtvในไทย เนื่องจากแบกรับต้นทุนค่าแรง วันละ 300 บ.ไม่ไหว
 
12. อินโด ปิดน่านน้ำ ส่งผลให้ แรงงานประมงกว่า 3,000 อัตรา จ่อตกงาน ธุรกิจประมงขาดทุนยับ!!
 
12.การบินไทย ปรับลงพนักงานอีกกว่า 5,000 อัตรา หลังขาดทุนต่อเนื่อง!!
 
13.เครือ EU ยกเลิกการนำเข้าสินค้าประมงไทย สิ้นเดือนนี้!
หากไทยยังไม่สามารถแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ / ประชาธิปไตยได้
 
14.ธุรกิจท่องเที่ยวชั้น เฟริสคราส จ่อเจ๊งยับ!! 
15. โรงแรมใหญ่ๆ ในประเทศไทย ทะยอยปิดตัว หลังนักท่องเที่ยวหดหาย แบกรับภาระขาดทุนไม่ไหว ยกตัวอย่าง รร. เก่าแก่ อย่าง อิมพีเรียล ควีนปาร์ค ที่ ปิดตัวลงเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา
 
16. Nikon, TOYOTA ย้ายฐานการผลิตจากไทยแต่เริ่มไปเปิดฐานการลงทุนใหม่ ที่ประเทศลาว โดยเริ่มบุกตลาดด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร และ พลังงาน
 
17.หลายบริษัทยักษ์ใหญ่ – ขนาดกลาง เริ่มปรับลดโอที หลังประสบปัญหาขาดทุน/ยอดสั่งซื้อลดลงต่อเนื่อง
 
ทุกคนต้องระวังนะครับ อย่าใช้เงินเกินตัว เหตุการนี้อาจอยู่ยาว 2 ปี
ธุรกิจแย่ เพราะเศรษฐกิจแย่จริงรึเปล่า??

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ชี้ผิด ชี้ถูก 5 มิ.ย. 2559 ตอน ท่านรับมือวิกฤติในกลียุคอย่างไร?

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ  ชี้ผิด ชี้ถูก 5 มิ.. 2559 ตอน ท่านรับมือวิกฤติในกลียุคอย่างไร?

https://youtu.be/SrCHIxuoNDY

https://youtu.be/HYt1sWSBBPM

https://youtu.be/Z-jRm107tgI

https://youtu.be/k1wOOSni3vc

---------------------


***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ชี้ผิด ชี้ถูก 5 มิ.ย. 2559 ตอน ท่านรับมือวิกฤติในกลียุคอย่างไร?

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ  ชี้ผิด ชี้ถูก 5 มิ.. 2559 ตอน ท่านรับมือวิกฤติในกลียุคอย่างไร?

https://youtu.be/SrCHIxuoNDY

https://youtu.be/HYt1sWSBBPM

https://youtu.be/Z-jRm107tgI

https://youtu.be/k1wOOSni3vc

---------------------


***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน