ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, November 1, 2015

เทปบันทึก งาน เสวนาสาธรณะ ถอบทบเรียน "ตากใบ" กับความลักลั่นบนเส้นทางกระบวนการสันติภาพ

Published on Oct 30, 2015
เทปบันทึก งาน เสวนาสาธรณะ ถอบทบเรียน "ตากใบ" กับความลักลั่นบนเส้นทางกระบวนการสันติภาพ

­ปาตานี/ชายแดนใต้
ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดโดย เครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (คปส.)

https://youtu.be/2HG0yu1wSw0


Download

Bill Maher New Rules | Best of Religion Collection

https://youtu.be/8L-2uYVleKI

Bill Maher New Rules | Best of Religion Collection


ปฎิรูปกองทัพไทย หยุด"มาเฟีย"คุมประเทศ (ตอนที่ 1)

Published on Nov 1, 2015

https://youtu.be/M4Ih4M6Jkg4

Download

คุณ ภัควดี วีระภาสพงษ์ ประชาชนผู้นำเสนอแนวทางการปฎิรูปกองทัพไทย ฉบับประชาชน เนื่องในโอกาสรำลึกครบ 9 ปี การพลีชีพเพื่อประชาธิปไตยของ ลุงนวมทอง ไพรวัลย์ เมื่อ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยเสนอแนวทางการปฎิรูปใน 3 หลักการสำคัญคือ กองทัพต้องยึดโยงกับประชาชน กองทัพต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ และ กองทัพต้องมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีในความร­ู้สึกของประชาชน 

คุณ ภัควดี ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ถึงแนวทางการปฎิรูปกองทัพ ฉบับประชาชน ( ตอนที่ 1) ว่า ต้องเปลี่ยวิสัยทัศน์ของกองทัพให้ยอมรับแล­ะอยู่ใต้การ บังคับบัญชาของ รัฐบาลพลเรือน ต้องไม่ให้กองทัพต้องทำรัฐประหารบ่อยครั้ง โดยการกำหนดไว้ในกฎหมายชัดเจน เพราะทุกวันนี้วิสัยทัศน์ หรือทัศนคติของกองทัพไทย ยังอยู่ในสมัยสงครามเย็น ที่มองประชาชน ประเทศเพื่อนบ้านเป็นศัตรู ไม่ไว้วางใจคนอื่น รวมทั้ง ไม่ให้กองทัพเข้าข้องกับการทำธุรกิจ ทั้งธุรกิจสื่อที่ครอบงำประชาชน นายทหารระดับหลายคนที่เข้าไปเป็นบอร์ด เป็นที่ปรึกษาบริษัทยักษ์ใหญ่ หรือรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ หรือมีหุ้นส่วนในธุุรกิจเอกชน ต้องเปลี่ยนวิธีคิดกำลังพลในกองทัพ ไม่ใช่เพื่อที่จะออกมาควบคุมประชาชนหรือคว­บคุมประเทศแตต้องทำหน้าที่ป้องกันประชาชนแ­ละรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า หยุดการคอรัปชั่นในกองทัพ ควบคุมกองทัพไม่ให้กินเงินภาษีของประชาชนอ­ย่าง สิ้นเปลืองโดยไม่ถูกตรวจสอบ ประเด็นเหล่านี้คนไทยต้องใจกว้าง และกล้าที่จะต้องหยิบขึ้นมา พุดคุย ตรวจสอบ ตั้งคำถาม และร่วมกันเสนอแนวทางการปฎิรูปกองทัพ ไม่ใช่กลัวและยอมให้กองทัพครอบงำมีอิทธิพล­อยุ่เหนือกลไกทั้งอย่าง เช่นทุกวันนี้

เงินพันล้านบาท เอาไปสร้างภาพเทิดทูนคนเจ็ดคน... ขณะที่เด็กและคนชรา ขายตัวและตกทุกข์นับล้าน

Credit: http://travelwatthai.com/?p=1918

โครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ของกองทัพบกใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท
กรกฎาคม 27, 2015 | เปิดอ่าน 704 | คอมเม้น 0


12

อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์

 

เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาราชถึงอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ ขณะที่ในวันนี้ (27 ก.ค.) ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์สมเด็จพระบูรพ กษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้นประดิษฐานบนแท่นประทับ

โครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ของกองทัพบกใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยกองทัพบกระดมทุนจากเงินบริจาคทั้งหมด กองทัพบกระบุว่าอุทยานแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระ มหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหง สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระนารายณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กองทัพบกเริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายพระบรมราชานุสาวรีย์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ แล้ว ขณะนี้พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงและพระนเรศวรถึงอุทยานฯ แล้ว ส่วนพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนารายณ์เกิดการแตกร้าวระหว่างขนย้ายจึง ต้องนำกลับไปซ่อมที่โรงหล่อลพบุรี

วันนี้ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. จะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้นประดิษฐานบนแท่นประทับในเวลา 08.39 น. โดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร ได้กำหนดตำแหน่งที่ประดิษฐาน ให้สายพระเนตรมองไปยังศูนย์กลางของ อุทยานราชภักดิ์ในระยะ 250 เมตร

นายสมควร อุ่มตระกูล ผู้อำนวยการสำนักช่างสืบหมู่กล่าวว่า พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญของช่างฝีมือดี ของประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจของกรมศิลปากร และสำนักช่างสิบหมู่ เพราะเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

อุทยานราชภักดิ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ 222 ไร่เศษ ภายในพื้นที่ของกองทัพบก มีโครงสร้างหลักที่สำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ โดยพิจารณาเลือกพระมหากษัตรย์แต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ชึ่งพระนามแต่ละพระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รูปแบบของพระบรมราชานุสาวรีย์ จะจัดสร้างในลักษณะพระอิริยาบถทรงยืน ความสูงเฉลี่ยไม่เกิน 13.9 เมตร หล่อด้วยโลหะสำริดนอก

ส่วนที่ 2 เป็นลานอเนกประสงค์ เนื้อที่ประมาณ 91 ไร่ ใช้สำหรับกระทำพิธีที่สำคัญของกองทัพและรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ และส่วนที่ 3 เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์-ห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ ใช้เวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557-สิงหาคม 2558 รวมระยะเวลา 10 เดือน

 

———————————————————-

ขอขอบคุณแหล่งข่าว
ข้อมูล : กองบัญชาการกองทัพบก /  Sanook.com
ภาพถ่าย :  ข่าวข้น รับอรุณ

——————————————————

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง
"พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม" พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อว่า "อุทยานราชภักดิ์" ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ๗ พระองค์ ได้แก่

๑.พ่อขุนรามคำแหง (สมัยกรุงสุโขทัย)
๒.สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
๓.สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
๔.สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี)
๕.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
๖.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
๗.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
ซึ่งทุกพระองค์ล้วนทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ

เงินพันล้านบาท เอาไปสร้างภาพเทิดทูนคนเจ็ดคน... ขณะที่เด็กและคนชรา ขายตัวและตกทุกข์นับล้าน

Credit: http://travelwatthai.com/?p=1918

โครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ของกองทัพบกใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท
กรกฎาคม 27, 2015 | เปิดอ่าน 704 | คอมเม้น 0


12

อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์

 

เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาราชถึงอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ ขณะที่ในวันนี้ (27 ก.ค.) ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์สมเด็จพระบูรพ กษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้นประดิษฐานบนแท่นประทับ

โครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ของกองทัพบกใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยกองทัพบกระดมทุนจากเงินบริจาคทั้งหมด กองทัพบกระบุว่าอุทยานแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระ มหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหง สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระนารายณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กองทัพบกเริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายพระบรมราชานุสาวรีย์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ แล้ว ขณะนี้พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงและพระนเรศวรถึงอุทยานฯ แล้ว ส่วนพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนารายณ์เกิดการแตกร้าวระหว่างขนย้ายจึง ต้องนำกลับไปซ่อมที่โรงหล่อลพบุรี

วันนี้ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. จะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้นประดิษฐานบนแท่นประทับในเวลา 08.39 น. โดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร ได้กำหนดตำแหน่งที่ประดิษฐาน ให้สายพระเนตรมองไปยังศูนย์กลางของ อุทยานราชภักดิ์ในระยะ 250 เมตร

นายสมควร อุ่มตระกูล ผู้อำนวยการสำนักช่างสืบหมู่กล่าวว่า พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญของช่างฝีมือดี ของประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจของกรมศิลปากร และสำนักช่างสิบหมู่ เพราะเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

อุทยานราชภักดิ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ 222 ไร่เศษ ภายในพื้นที่ของกองทัพบก มีโครงสร้างหลักที่สำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ โดยพิจารณาเลือกพระมหากษัตรย์แต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ชึ่งพระนามแต่ละพระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รูปแบบของพระบรมราชานุสาวรีย์ จะจัดสร้างในลักษณะพระอิริยาบถทรงยืน ความสูงเฉลี่ยไม่เกิน 13.9 เมตร หล่อด้วยโลหะสำริดนอก

ส่วนที่ 2 เป็นลานอเนกประสงค์ เนื้อที่ประมาณ 91 ไร่ ใช้สำหรับกระทำพิธีที่สำคัญของกองทัพและรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ และส่วนที่ 3 เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์-ห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ ใช้เวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557-สิงหาคม 2558 รวมระยะเวลา 10 เดือน

 

———————————————————-

ขอขอบคุณแหล่งข่าว
ข้อมูล : กองบัญชาการกองทัพบก /  Sanook.com
ภาพถ่าย :  ข่าวข้น รับอรุณ

——————————————————

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง
"พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม" พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อว่า "อุทยานราชภักดิ์" ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ๗ พระองค์ ได้แก่

๑.พ่อขุนรามคำแหง (สมัยกรุงสุโขทัย)
๒.สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
๓.สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
๔.สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี)
๕.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
๖.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
๗.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
ซึ่งทุกพระองค์ล้วนทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ