ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, July 6, 2015

ทางออกประเทศไทย -อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน 6 กรกฎาคม 2558 ตอน "ระบอบราชาธิปไตย และระบบสมมุติเทพ กำลังทำลายประเทศไทย"

ทางออกประเทศไทย -อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน  6 กรกฎาคม  2558 "ระบอบราชาธิปไตย และระบบสมมุติเทพ กำลังทำลายประเทศไทย"- การเลือกตั้ง ทางเลือกของฝ่ายใด? ทำไม?

- ทำอย่างไร ถึงเกิดการเปลี่ยนระบอบ?

-ใครที่เป็นผู้ที่ทำให้การเปลี่ยนระบอบเกิดขึ้นจริง?

-คบกับจีน. วันนี้ มีผลดีผลเสียอย่างไร?

-ซื้อเรือดำน้ำ ซื้อเครื่องบินรบ เพื่อประเทศ. จริงหรือ.หรือเพื่อใคร?

-ข่าวว่ามันจะจัดการยิ่งลักษณ์จริงหรือ แล้วจะมีคนออกมาคัดค้านเยอะไหม และเรื่องจะแรงแค่ไหน

-อื่น ๆ