ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, August 8, 2012

รายชื่อบริษัทที่มีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้น


รายชื่อบริษัทที่มีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้

1. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
2. Kubota, Yamato Kogyo, Aisin Takaoka Group, Nippon Steel, Toyota Motor, Michelin, Hayes Lemmerz International
3. บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย)
4. PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
5. TPC : บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท หินอ่อน จำกัด
6. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
7. INTUCH : บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
8. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท นันทวัน จำกัด (ไทยโอบายาชิ)
10. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
11. บริษัท องค์การเภสัชกรรม - เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด
12. DTC : บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
13. เคมปินสกี้
14. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
15. เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดรี่ควีน, เบอร์เกอร์คิง, ไทย เอ็กซ์เพรส และ เดอะ คอฟฟี่ คลับ
16. S&P : บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท สุวรรณชาด จำกัด
18. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด
19. APRINT : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
20. TIC : บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท เทเวศประกันภัย (มหาชน) จำกัด
22. SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
23. SAMCO : บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
24. UOBAPF : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ยูโอบี อะพาร์ทเมนท์หนึ่ง
25. ร้านภูฟ้า: ในรายงานประจำปี 2554 หน้า 12 สำนักงานทรัพย์สินฯบอกว่า มีรายได้หลักจาก 3 แหล่งคือ ค่าเช่าอสังหาฯ เงินปันผลจาก SCB และ SCC แต่จริงๆแล้ว มีรายได้จากบริษัทอื่นๆ เพิ่มเติมมากกว่าที่รายงานบอกครับ…

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
รายงาน ประจำปี 2554
http://www.crownprop...c=annual_report

ดูรายละเอียด ธุรกิจในเครือ ตาม link นะครับ

SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
http://www.set.or.th...e=th&country=TH

Kubota, Yamato Kogyo, Aisin Takaoka Group, Nippon Steel, Toyota Motor, Michelin, Hayes Lemmerz International
http://www.scg.co.th...r_business.html

บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย)
http://thaipublica.o...net-resolution/

PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
http://www.set.or.th...e=th&country=TH

TPC : บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
http://www.set.or.th...e=th&country=TH

เมืองทอง ยูไนเต็ด
http://www.set.or.th...e=th&country=TH

บริษัท หินอ่อน จำกัด
http://www.thaimarble.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81
%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2.html


SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=SCB&language=th&country=TH

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0
%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0
%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0
%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B8
%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8
%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0
%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B


INTUCH : บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=INTUCH&language=th&country=TH

INTUCH มีบริษัทในเครือ คือ ADVANC THCOM ITV CSL
http://www.intouchcompany.com/ir_shareholderstructure_th.asp

LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=LH&language=th&country=TH

บริษัท นันทวัน จำกัด (ไทยโอบายาชิ)
http://www.thaiobayashi.co.th/html/html/company.php?page=outline

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
http://www.nokair.com/contents/about_nokair/shareholders/th-TH/index.html

บริษัท องค์การเภสัชกรรม - เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด
http://www.gpo.or.th/Default.aspx?tabid=150&language=th-TH

DTC : บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=DTC&language=th&country=TH

เคมปินสกี้
http://en.wikipedia.org/wiki/Kempinski

MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=MINT&language=th&country=TH

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดรี่ควีน, เบอร์เกอร์คิง, ไทย เอ็กซ์เพรส และ เดอะ คอฟฟี่ คลับ
http://www.minorinternational.com/Home/Index.php

S&P : บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=S%26P&language=th&country=TH

บริษัท สุวรรณชาด จำกัด
http://www.goldenplace.co.th/history.php

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด
http://www.nongpho.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=27

APRINT : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=APRINT&language=th&country=TH

TIC : บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=TIC&language=th&country=TH

บริษัท เทเวศประกันภัย (มหาชน) จำกัด
http://www.deves.co.th/Content/View/50

SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=SINGER&language=th&country=TH

SAMCO : บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=SAMCO&language=th&country=TH

UOBAPF : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ยูโอบี อะพาร์ทเมนท์หนึ่ง
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=UOBAPF&language=th&country=TH

สยามพารากอน
http://www.siamparagon.co.th/v9/aboutus.php

ร้านภูฟ้า
http://www.phufa.org/about_history.php

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
www.set.or.th
The Stock Exchange of Thailand:Your Investment Resource for Thailand''''s Capital Market